Архив рубрики: Экология

Основні екологічні проблеми Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області», а також «Екологічний  паспорт Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Основні екологічні проблеми області

1. У сільських населених пунктах повільно вирішуються питання оформлення згідно чинного законодавства відведень земельних ділянок під полігони твердих побутових відходів.

За результатами перевірок органів місцевого самоврядування встановлено, що:

  • порушуються вимоги земельного законодавства - звалища ТПВ експлуатуються при відсутності відведення земельних ділянок та проектної документації.
  • навіть на оформлених полігонах твердих побутових відходівнедотримуються технологічні процеси захоронення відходів, відсутність їх первинного обліку, не проведення роздільного сортування.

Більшістю сільських та селищних рад не розроблено місцеві програми поводження з відходами та не затверджено рішеннями сесій, не впроваджено схеми санітарного очищення населених пунктів.

В порушення ст. 35 – 1 Закону України «Про відходи» не всіма органами місцевого самоврядування визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів з території населеного пункту, не впроваджено роздільне збирання відходів.

Відсутність підприємств, які здійснюють централізований догляд та вивезення ТПВ у санкціоновані місця призводить до самостійного вивезення сміття населенням у різні точки

Екологічна карта Сумської області

Екологічна карта Сумської областіСкачать «Екологічна карта Сумської області», а також

 «Екологічний  паспорт Сумської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Фізико-географічна характеристика. Сумська область розташована у північно-східній частині України. Загальна площа Сумщини становить 2383,2 тис. га (3,9% від території держави), в тому числі 1705,2 тис. га - сільськогосподарських угідь (71,6% від загальної площі), з яких 1236,5 тис. га - рілля (51,9%), 454,3 тис. га - ліси та лісовкривні площі (19%). З півночі на південь область простягнулась на 200 км, із заходу на схід – на 170 км. Сусідами її на півдні і південному сході є Полтавська і Харківська, на заході – Чернігівська області. На півночі і сході протягом 498 км її межі збігаються з українсько-російським державним кордоном, де область межує з Брянською, Курською і Бєлгородською областями Росії. Відстань від Сум до столиці України – Києва – залізницею становить 350 км, шосейними шляхами – 359 км.

Область розташована в межах двох фізико-географічних зон - Полісся і Лісостепу. На Поліссі переважають дерново-підзолисті ґрунти, в лісостеповій частині - глибокі малогумусні чорноземи та вилугувані середньогумусні чорноземи.

Більша частина території області знаходиться в межах Придніпровської низовини, крайня північна частина – у межах Поліської низовини, на сході і північному сході – відроги Середньо-Руської височини. В північній частині області переважають сірі лісові та дерново-підзолисті

Природоохоронна карта Полтавської області

Природоохоронна карта Полтавської областіСкачать «Природоохоронна карта Полтавської області», а також

 «Екологічний  паспорт Полтавської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. Із загальної площі 28,75 тис. км2 (4,5% площі України) 9,95% складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,16% займають поверхневі водойми, 75,32% території – сільгоспугіддя, в тому числі рілля – 61,73%. Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

В геоструктурному відношенні лісостепова частина області лежить в межах Дніпровсько-Донецької западини. Формування її ландшафтів пов’язане з розвитком долини Дніпра та

Рекреаційні ресурси Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рекреаційні ресурси. Херсонська область має високий потенціал щодо забезпечення рекреаційних потреб (відпочинок, оздоровлення, туризм), оскільки характеризується унікальним для степової зони комплексом природних умов і ресурсів. Насамперед, це гідрогеологічні умови і орографічні особливості території (рівнинність, відсутність різних природних бар'єрів).

Рекреаційну спеціалізацію області визначають водні ресурси. Вони представлені р.Дніпро і р.Інгулець, 19-ма малими річками, чисельними озерами (прісними, солоними, грязьовими), лиманами, Каховським водосховищем, Чорним та Азовським морями.

Сприятливий клімат, лісові масиви, мінеральні джерела, пам'ятки культури, в поєднанні з розвинутою інфраструктурою, спеціалізацією області на виробництві сільськогосподарської

Атмосфера Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Атмосфера. Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області у 2005 р. склала 386,3 кг шкідливих речовин, а на одну особу - 9,7 кг.

За станом на 01.01.2006 р. в Херсонської  області налічувалось 237 підприємств, що здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферу, що на 9,5% менше, ніж у попередньому році.

Головним забруднювачем повітряного середовища залишається ВАТ "Херсоннафтопереробка", викиди якого становлять 3,4 тис. тонн, що складає 30,5% загальних викидів від стаціонарних джерел по області та 36,6% загальних викидів від стаціонарних джерел по м. Херсон. Значний

Підземні та поверхневі води Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Поверхневі води. Найбільші річки на території Херсонської  області: Дніпро - довжина в межах області 198 км, Інгулець - 180 км і Каланчак - 48 км.

Водозабір з поверхневих джерел і морів в межах області у 2005 р. становив 919 млн.м3. Зрошення - найбільш водоємка галузь використання водних ресурсів по області і друга - по Україні. У 2006 р. на потреби зрошення використано 515 млн. м3 води, в господарсько -питних цілях - 45 млн.м3, на потреби виробництва - 36 млн.м3, у сільськогосподарських цілях - 6 млн.м3. Водозабірні споруди та водопровідні мережі наднормативно зношені. На них втрачається до 40% води, що добувається.

Поверхневі води Херсонської областіВ області налічується 22 підприємства, стічні та дренажні води яких скидаються в поверхневі водойми. Ряд підприємств скидає стічні води з перевищенням гранично припустимих

Ґрунти Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Ґрунти. В північній частині Херсонської області переважають чорноземи південні на лесових породах, які на південь переходять в капітанові ґрунти в комплексі з солонцями, солончаками і солодями; в західній частині лівобережжя Дніпра та Дніпровського лиману знаходяться Олешківські піски.

Станом на 01.01.06 р. територія Херсонської області становить 2846,1 тис. га, з них - 1970,4 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі 1776,2 тис. га ріллі. Загальна оцінка співвідношенняҐрунти Херсонської області ріллі та найважливіших елементів геоекологічної інфраструктури - лісів, пасовищ та сіножатей показує, що землі Херсонщини використовуються втричі інтенсивніше, ніж в середньому по Україні.

Землі області зазнають  інтенсивної деградації. Велика сільськогосподарська освоєність території, посушливий клімат з частими суховійними вітрами призводять до вітрової ерозії. Площа дефляційно-небезпечних земель складає 1681,7 тис. га. Водна ерозія берегів особливо поширена на схилах долин ріки Інгулець, Каховського водосховища та Дніпровського лиману. Найбільше прогресує водна ерозія у Бериславському та Великолепетиському районах, вітрова - у Каховському, Верхньорогачицькому, Нижньосірогозькому та Генічеському районах. Площа еродованих земель складає 401, 9 тис. га. Схили Каховського водосховища та Дніпровського лиману мають зсувні та зсувонебезпечні ділянки. У 2005 р. зареєстровано 41 зсув. Абразією вражено близько 87% (200 км) берегових схилів Каховського водосховища.

_prev-sh-gumus