Архив рубрики: Экология

Развитие туристско-рекреационного комплекса Ростовской области

Ростовская областьСкачать «Ростовская область - тематические карты»

Скачать «Карты регионов России» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

  • Ростовская область - схема территориального планирования, 1:300 000
  • Ростовская область - схема функционального зонирования
  • Ростовская область – схема охранных территорий
  • Ростовская область – экологическая карта
  • Ростовская область – схема административно-территориального деления
  • Ростовская область – туристско-рекреационная карта
  • Ростовская область – обзорно-географическая карта
  • Ростовская область – физико-географическая карта

В соответствии с новой схемой рекреационного районирования России Ростовская область входит в состав рекреационной зоны европейский Юг России со специализацией лечебно-оздоровительной рекреации и познавательного туризма. Несмотря на признанные российские курортные здравницы Краснодарского и Ставропольского края, Ростовская область занимает свою нишу в индустрии туризма

Екологічний атлас Харківської області

Екологічний атлас Харківської областіСкачать «Екологічний атлас Харківської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Харківська область — одна з 25 територіальних соціально-економічних систем України обласного рангу. Область розташована на північному сході України. Довжина області з півночі на південь складає 210 км, зі сходу на захід – 225 км. Площа області складає 31,4 тис. км2 (5,2% території України). За цим показником область посідає 4 місце в країні, поступаючись лише Одеській, Дніпропетровській та Чернігівській областям.

Харківська область є прикордонною територією. За показником ієрархічності місцезнаходження в системі областей країни Харківщина посідає 13 місце, поступаючись таким областям, як Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Київська та ін. Віддаленість територій від центру країни, як свідчить економічна історія, не сприяє їх розвитку. Однак безпосереднє

Екологічний атлас Львівщини – моніторинг довкілля

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Процес моніторингу і оцінки стану довкілля розглядається як послідовність взаємопов’язаних дій, що починається з визначення інформаційних потреб і закінчується використанням інформаційного продукту. Послідовні дії у цьому циклі моніторингу визначаються і проектуються на основі необхідного інформаційного продукту.

Оцінка отриманої інформації може привести до встановлення нових потреб або до перегляду існуючих, починаючи нову послідовність дій. Таким чином, процес реалізації моніторингу постійно вдосконалюється.

Об’єктами моніторингу довкілля області є стан її поверхневих і підземних вод, атмосфери, земельних ресурсів, надр, біоти, а також деякі фізичні фактори.

Суб’єктами моніторингу довкілля області є територіальні органи суб’єктів Державної системи моніторингу довкілля України: …….

Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом. Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом (ПРП ) окремого району розраховується у вигляді індексу, нормованого до середньодержавного показника.

Екологічний атлас Львівщини – небезпечні відходи

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Поводження з побутовими відходами. На території Львівської області налічується майже 2 тисячі населених пунктів, у яких проживає 2,7 млн. осіб. Разом з промислово-господарським комплексом створюється щорічно біля 5,0 млн. м3 твердих побутових відходів, з яких централізованим збором та захороненням охоплено лише 1,8 млн. м3 (37%), решта вивозиться стихійно. Ці відходи практично без сортування (частково відділяється папір, поліетилен і незначна частина скляної тари) вивозяться на сміттєзвалища, яких у області є 53 міських і селищних та 519 сільських.

На сьогоднішній день в області існує 51 полігон твердих побутових відходів та понад 500 несанкціонованих звалищ. Загальна площа, зайнята під сміттєзвалища, складає 461 га, в т. ч. під стихійні – 300 га (65%). Більшість сміттєзвалищ влаштовані без проектів на їх будівництво і роботу.

Окремою, надзвичайно складною екологічною і соціальною проблемою, є питання функціонування Львівського міського сміттєзвалища, розташованого біля с. Грибовичі Жовківського району, на яке щороку вивозиться близько 1 млн. м3 побутових та невелика кількість малонебезпечних промислових відходів. Сміттєзвалище перевищило передбачені санітарними нормами терміни функціонування. На сьогодні відсутнє альтернативне рішення щодо розміщення нового полігону для Львова. Львівською міськрадою припинено будівництво станції знешкодження фільтрату та не забезпечується здійснення рекультивації відпрацьованих земельних ділянок сміттєзвалища.

Екологічний атлас Львівщини – земельні ресурси

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Ведення лісового господарства. Вiкова структура лiсiв в областi є кращою, нiж у середньому по Україні, проте вона не вiдповiдає оптимальним нормам. Середнiй вiк насаджень Львiвської області складає 62 роки, при цьому він вищий у гірській частині та менший в рівнинних та передгірських територіях.

Питома вага молоднякiв складає 36% від загальної площі, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 46% (при нормі 30%), пристигаючих 13% (при нормі 22%), стиглих i перестiйних – 6% (при нормі 12%). Спостерігається переважання середньовікових насаджень і набагато менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами, площ пристигаючих, стиглих і перестійних лісів. Таке становище загрожує репродукційній функції лісів області, зменшує цінність лісових масивів.

Загальний запас лісів Львівськоїобласті становить 132,3 млн . м3. Із загального запасу лісів на стиглі припадає 13,5 млн. м3 (10%) і понад 5,3 млн. м3 (понад 40%) припадає на експлуатаційні ліси другої групи. Загальний середній приріст деревини щороку складає приблизно 2,5 млн. м3 деревини.

Сьогодні на території області лісове господарство ведуть 13 лісокористувачів. Щороку в лісах області вирубується 1000-1200 тис. м3 деревини, з них від рубок головного користування 492 тис. м3деревини. Лісовідновлеиня проводиться на площі3,5-4,0 тис. га.

Мисливське господарство. На сьогодні веденням мисливського господарства займаються біля 60 користувачів мисливських угідь. Площа мисливських угідь області становить 1 млн. 752 тис. 988 га, з яких: польові угіддя – 1 млн. 047 тис. 826 га, лісові – 657 тис. 913 га та водно-болотні – 47 тис. 249 га.
Рівень організації та здійснення охорони мисливської фауни, виявлення випадків порушення правил полювання користувачами мисливських угідь на сьогодні залишаються на низькому рівні, про що свідчать результати перевірок та дані статистичної звітності.

Екологічний атлас Львівщини – атмосферне повітря та водопостачання

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Атмосферне повітря. Для Львівщини характерні два види забруднення атмосфери: ареальний та лінійний. Перший приурочений до найбільших промислових центрів, на які припадає основна частина викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, та транскордонний перенос забруднюючих речовин повітряними потоками. Другий пов’язаний із забрудненням атмосфери вздовж автомагістралей внаслідок інтенсивного руху транспортних засобів.

В атмосферу області викидається 202,6 тис. т. шкідливих речовин, у тому числі стаціонарними джерелами – 110,6 тис. т, пересувними засобами – 92,0 тис. т. У розрахунку на 1 км2території викиди в атмосферу становлять 7,2 т. В області понад 15 тис. джерел викидів (організованих біля 14 тис.).

Найбільш забрудненими містами у Львівській області є великі промислові центри – Львів, Дрогобич, Борислав, Червоноград, Яворів, Новий Розділ, Сокаль.

Найбільшими забруднювачами повітря є: ВАТ «Добротвірська ТЕС », АТ НПК «Галичина», ВАТ «Миколаївцемент», ДПМН «Дружба», УМГ «Львівтрансгаз», ВАТ «Жидачівський ЦПК ». Основним забруднювачем є ВАТ «Добротвірська ТЕС» (2/3 всіх викидів області), де використовується некондиційне за зольністю вугілля ХК «Львіввугілля» та морально застаріле обладнання й очистка. Суттєво впливає на забруднення ВАТ «Миколаївцемент» та АТ НПК «Галичина».

Серед забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, які потрапили протягом 2006 р. в атмосферне повітря, переважають газоподібні речовини, що складають 79,4 %

Екологічний атлас Львівщини – лісові ресурси

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Лісові ресурси. Область розташована в зоні широколистяних і хвойних лісів і належить до найбільш лісистих регіонів України. Лісистість території становить 28% при середній на Україні 14,5%. Площа лісового фонду складає близько 690 тис. га (понад 8% всіх лісів України), вкритих лісом територій – 623 тис.га. Ліси області поділяються на дві групи. Ліси першої групи займають площу 271 тис. га (39% від усієї площі лісів). Це ліси зелених зон міст (51%), ліси округів санітарної охорони курортно-рекреаційних територій (4%) тощо. Ліси другої групи займають площу 419 тис. га (понад 60% ).

Основні лісоутворювальні породи – сосна (23% площі лісів), ялина (20%), бук (17%), дуб (16%), ялиця, вільха. Різноманітність деревних порід зумовлює формування найбільш стійких і продуктивних змішаних насаджень, задоволення найрізноманітніших потреб у деревині.

Основні масиви лісів зосереджені в горах та на півночі області. Їх географічна різноманітність така: на Малому Поліссі переважають соснові та сосново-дубові ліси, на Розточчі – буково-соснові та грабово-букові, на Подільській височині – буково-дубові та грабово-дубові, у Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах – букові та ялинові ліси.

Ліси є одним із найбагатших природних ресурсів території. Це передусім значні запаси цінної деревини, загальний запас якої в лісах області становить 132,3 млн. м3 (191,8 м3 на 1 га