Ґрунти Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Ґрунти. В північній частині Херсонської області переважають чорноземи південні на лесових породах, які на південь переходять в капітанові ґрунти в комплексі з солонцями, солончаками і солодями; в західній частині лівобережжя Дніпра та Дніпровського лиману знаходяться Олешківські піски.

Станом на 01.01.06 р. територія Херсонської області становить 2846,1 тис. га, з них - 1970,4 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі 1776,2 тис. га ріллі. Загальна оцінка співвідношенняҐрунти Херсонської області ріллі та найважливіших елементів геоекологічної інфраструктури - лісів, пасовищ та сіножатей показує, що землі Херсонщини використовуються втричі інтенсивніше, ніж в середньому по Україні.

Землі області зазнають  інтенсивної деградації. Велика сільськогосподарська освоєність території, посушливий клімат з частими суховійними вітрами призводять до вітрової ерозії. Площа дефляційно-небезпечних земель складає 1681,7 тис. га. Водна ерозія берегів особливо поширена на схилах долин ріки Інгулець, Каховського водосховища та Дніпровського лиману. Найбільше прогресує водна ерозія у Бериславському та Великолепетиському районах, вітрова - у Каховському, Верхньорогачицькому, Нижньосірогозькому та Генічеському районах. Площа еродованих земель складає 401, 9 тис. га. Схили Каховського водосховища та Дніпровського лиману мають зсувні та зсувонебезпечні ділянки. У 2005 р. зареєстровано 41 зсув. Абразією вражено близько 87% (200 км) берегових схилів Каховського водосховища.

_prev-sh-gumus

На розвиток процесів деградації в умовах агроценозів впливає некомпенсований кругообіг речовин в системі "ґрунт - рослина", негативні наслідки хімізації, зрошення, а також ущільнення внаслідок дії ходових систем сільськогосподарської техніки.

Щорічні втрати гумусу по області, в середньому, складають 1,38 т/га.

Ґрунти Херсонської області Має місце забруднення пестицидами і важкими металами. За результатами інвентаризації, проведеної за період з 10.03.06 по 20.03.06, по області на 87 складах зберігається: 299,001 т пестицидів, з яких 45,375 т - заборонені; 47,996 - непридатні; 205,27 - суміші. Станом на 01.10.06 р. в області налічується 204 санкціонованих та 166 несанкціонованих місць складування, зберігання і розміщення побутових відходів; накопичено 6,0 тис. т небезпечних промислових відходів.

Процеси підтоплення земель значно підвищують ризик розповсюдження забруднювачів в ґрунтовому середовищі. Так, при агрохімічній паспортизації ґрунтів області в 2005 році виявлено значні забруднення територій хлорорганічними та симтриазиновими пестицидами біля складів отрутохімікатів в Каховському та Цюрупинському районах. В пробах ґрунтів визначається вміст цинку, міді, свинцю, кадмію. З метою зниження вмісту важких металів в деяких випадках попереднього поліпшення потребує вода, призначена для зрошення. Так, води Інгулецької зрошувальної системи містять свинець та кадмій в значеннях вище ГДК.

Земельні ресурси області потерпають від засолення: площа засолених земель по області складає 346,7 тис.га, що на 35,5 % перевищує показник у попередньому році; вторинне засолення охоплює площу 49,3 тис. га; солонцюватих земель по області - 909,6 тис. га.

На засолених і солонцюватих ґрунтах явища деградації проходять більш інтенсивно. Тому землекористувачам слід здійснювати заходи щодо підвищення родючості ґрунтів.

Заходи з охорони земель

Відтворення деградованих ґрунтів потребує значних матеріальних затрат. З метою поліпшення агромеліоративної ситуації в господарствах області протягом 2005 року було проведено гіпсування на площі 0,981 тис. га (2004 рік - 2,8 тис. га) з внесенням фосфогіпсу 3,6 тис. тонн (2004 рік - 13,5 тис.тонн).

Враховуючи агрохімічний стан ґрунтів області, середньозважена потреба в мінеральних добривах на землях становить 102 кг/га. В 2005 році на поля області внесено 61,6 тис. тонн (у 2004 році - 43,9 тис. тонн) органічних добрив на площу 2,1 тис. га.