Землеведение

ЗемлеведениеСкачать книги «Землеведение»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рассмотрены строение, происхождение и функционирование географической оболочки — взаимосвязанной системы собственно земных образований. Географическая оболочка представлена как биокосная система — результат постоянного взаимообусловленного обмена живого и косного вещества, существующего с момента формирования планеты Земля, и показана в тесном взаимодействии с процессами и явлениями окружающего космического пространства, а также с процессами, происходящими в результате постоянно возрастающего влияния человеческой деятельности. Освещены современные общие глобальные проблемы человечества и оценены их географические последствия для Земли и людей.

*** учебники для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «География».

 • РУБЕЖИ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
 • МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗЕМЛЕВЕДЕНИИ
 • ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ
 • ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • СОСТАВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И СТРУКТУРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ДИНАМИКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 •  ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

 

Ускоренное развитие научной мысли и наличие огромного количества нового, подчас принципиально иного фактического материала требуют внедрения их в сферу обучения для совершенствования ее содержательной части и подготовки специалистов на современном уровне.

Новейшая информация позволяет совершенно по-другому рассматривать вопросы возникновения и развития нашей планеты, существования и изменения на ней жизни, последствий постоянного, но неравномерного обмена веществом и энергией между живой и косной (неживой) материями. Фактические

Плакаты по астрономии

Плакаты по астрономииСкачать плакаты «Астрономия»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

 • Mars Map , 2000 – Карта Марса (составленная по данным NASA, обозначены места посадок исследовательских аппаратов)
 • Earth at Night Map, 2005 - Ночная карта Земли
 • The Milky Way, 2005 - Млечный Путь
 • The Universe, 2006 – Вселенная
 • The Earth's Moon, 1969 - Луна
 • The Heavens, 1995 - Звёздное небо
 • The Red Planet Mars ,1973- Красная планета Марс
 • Teammates in Mankind's Greatest Adventure ,1973 - Товарищи по команде в величайшем приключении человечества
 • The Solar System , 1981- Солнечная система
 • Our Suns Family , 1990 - Наша семья Солнца (планеты, спутники, расстояния)
 • Seeking Our Origins (1997) Поиск нашего начала (Оригинальная план-схема - Происхождение и развитие человека)

Замки та фортеці Тернопільщини

Тернопільський замок (Ternopil Castle)

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

 • Тернопільський замок (Ternopil Castle)

Україна, внаслідок свого географічного розташування, була завжди місцем збройних конфліктів, навал і війн. Вона служила своєрідним мостом між Заходом і Сходом. Українські річки ще в Київській Русі були своєрідними артеріями для торгівлі, пересування військ і міграції народів з Півночі на Південь. На берегах річок часто споруджувалися потужні оборонні споруди для перешкоджання пересуванню ворогів і контролю торгових шляхів.

У стародавні часи замки та фортеці на території України займали особливе місце в житті міст і поселень і навіть храми будувалися з оборонною метою. Вони першими зустрічали ворога та останніми здавалися йому, ставали надією та опорою для жителів населених пунктів, були центром усього життя в селищі або місті, а від рівня організації оборони фортекаційної споруди та згуртованості населення, залежала доля всіх жителів.

Україна була і залишається досі своєрідним щитом або буферною зоною для Європи. На її території перетиналися різноманітні цивілізації, часто абсолютно протилежні за релігією та культурою. Вічно хтось намагався поневолити волелюбний народ і відщипнути шматок багатої землі. Постійне прагнення до свободи та часті жорстокі війни змушували український народ боротися за свою землю, будувати численні замки і фортеці. Але крім нашого народу по всій території сучасної України свою частку у зведення фортець і замків вносили ще інші народи - багато оборонних споруд, побудовані римлянами, візантійцями, турками, поляками, литовцями ....

Замки, фортеці й палаци України

Туристична карта УкраїниСкачать «Туристична карта України»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

 • Замки Західної України
 • Замки Львівщини
 • Замки і палаци Закарпаття
 • Замки Поділля
 • Палаци Житомирщини
 • Палаци Вінниччини

Замки, фортеці й палаци УкраїниПонад 2/3 замків (а це понад 1500 фортифікацій) Європи сьогодні успішно відновлені і використовуються у туристичній сфері, зокрема у готельному господарстві. Європейським туристам притаманне прагнення бодай декілька днів пожити у справжньому середньовічному замку, скуштувати страви старожитньої етнічної кухні та взяти участь в анімаційних лицарських розважальних програмах замкового дозвілля. Окрім того, королівські замки та знатні аристократичні двори частково чи повністю перетворені у музеї, історичні пам'ятки і, таким чином, є об'єктами туристичних екскурсій. Інші - утворюють цілісні туристичні комплекси з загадковими, сповненими історичних загадок і таємниць замковими спорудами, в яких виставляються музейні експонати; готельним номерним фондом, конференц-залами, атракційними туристичними програмами (лицарські турніри, стріляння з арбалетів, винно-дегустаційними заходами тощо).

План міста Миргород

Миргород

Скачать «План міста Миргород», 1:10 000, а также «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

<<<<<<<<< початокТериторія нинішнього Миргорода входила до складу Київської Русі (Переяславське князівство). Великий князь Володимир Мономах у XI ст., зміцнюючи східні кордони держави для захисту від половців, будував сторожові пункти. Згідно з однією з версій істориків, ворогуючі сторони в цей час збиралися в таких пунктах для вирішення торгівельних питань мирним шляхом. Тому і назвали населений пункт Мир-містечком. Народна ж легенда свідчить: тут влаштовувалися часті ярмарки «всім миром», тобто це було місто, де збирався весь світ - Миргород.

Вперше Миргород згадується у 1575 р. в грамоті польського короля Стефана Баторія, в якій монарх дає йому статус полкового міста Миргородського козацтва, тобто адміністративно-територіальної і військової одиниці. Це означає, що на той час місто вже було досить великим, а отже його вік набагато старше дати, зазначеної в королівській грамоті. Є й інші джерела, які відносять першу згадку про Миргород у 1530 р., коли йому було присвоєно магдебурзьке право і герб: на блакитному полі щита у верхній частині - золотий

Миргород – мирне місто на цілющій воді

План міста Миргород«План міста Миргород»1:3 500

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Мирне місто на цілющій воді. Ці слова по праву адресовані одному з найчудовіших і наймальовничіших міст Полтавщини - Миргороду та його всесвітньо відомому курорту «Миргород».

Миргород – місто обласного значення Полтавської області.

Площа міста становить 2859 га, на якої проживає  39 836 мешканців (на 01.01.2018).

Природні умови на території міста визначаються тим, що він розташований  у лісостеповій географічній зоні лівобережної частини Придніпровської низини. Це обумовило м’який, без різких коливань температури, клімат. Геоморфологічна будова місцевості - поєднання низин та височин, наявність різноманітних форм рельєфу, - створюють неповторні у своїй мальовничості краєвиди.

Миргород Розташоване місто на квітучих і багатих берегах річки Хорол в центрі України, а якщо точніше - в 105 км від обласного центру - Полтави.

Місто має вигідне транспортно-географічне положення, знаходиться на залізничному шляху державного значення Київ-Харків та має пряме автомобільне сполучення з великими містами України. Залізнична станція Миргород являється великим залізничним вузлом, через який проходять понад 30 потягів різного сполучення, а також курсує столичний експрес Київ – Харків. Від столиці України м. Києва Миргород розташований на відстані 250 км шосейними дорогами та  246 км залізницею. Із заходу на схід по північній межі проходить регіональна автодорога державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, яка забезпечує головні транспортні зв’язки міста з населеними пунктами Полтавської області. З південно-західного напрямку до міста підходить територіальна автодорога державного значення Т-17-15 Миргород-Хорол. Крім того, транспортні зв’язки міста забезпечують обласні автомобільні дороги місцевого значення.

Сьогоднішня соціально-економічна ситуація в місті є прямим віддзеркаленням стану економіки України: демонструє активізацію підприємницької діяльності, динаміку зростання обсягів виробництва та послуг, що забезпечується пожвавленням інвестиційної діяльності. Економіка міста представлена в основному малими та середніми підприємствами.

Пирятинський район

пирятинСкачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №66 - Прилуки, №81 - Пирятин»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Пирятинський район розташований у лісостеповій фізико - географічній зоні західної частини Полтавської області.

Площа району складає  0,9 тис. кв. км, що становить 3,1 % від загальної території області. На території району розташовані 42 сільські населені пункти.

Адміністративний центр - місто районного значення Пирятин, яке розкинулось на правому березі річки Удаю за 197 км на північний захід від Полтави та за 155 км від Києва.

Межує з Гребінківським, Лубенським, Чорнухинським районами Полтавської області, Варвинським та Прилуцьким – Черніговської, Яготинським – Київської, Драбівським – Черкаської областей.

Чисельність населення (на 01.01 2018р.) - 30982 особи (2,2 % від населення Полтавської області), у тому числі: міського – 15 425 осіб (49,2 %) ,сільського – 15 557 осіб  (50,8 %). Щільність населення на кв. км. - 29 особи.

Гідрогафічна мережа: по території району протікає 5 річок, найбільша з них Удай - довжина річки по району 50,5 км. Площа водних об’єктів району становить 1214 га.