Тактичні властивості місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні елементи будь-якої місцевості по різному впливатимуть на виконання бойових завдань підрозділів з урахуванням їх озброєння, характеру дій противника, а також пори року, часу доби і погодних умов.

Місцевість може бути сприятливою щодо успіху бойових дій підрозділів і ослабляти дії противника, але не сама по собі, а лише в тому випадку, якщо кожен командир докладно її оцінить і вміло використає в конкретних бойових умовах.

Особливості місцевості, які певним чином впливають на основні сторони бойової діяльності військ, називаються тактичними властивостями місцевості, основними з яких є: прохідність місцевості, захисні властивості місцевості, умови орієнтування, спостереження, маскування, ведення вогню, інженерного обладнання місцевості та умови водопостачання.

Прохідність місцевості – це властивість місцевості, яка сприяє або перешкоджає пересуванню військ. Суттєво впливають на умови прохідності рельєф місцевості, мережа доріг, гідрографія, ґрунтово-

Місцевість та її елементи

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Місцевість як елемент бойової обстановки

1.1. Місцевість та її елементи

Бойові дії можуть розгортатися на будь-якій місцевості, у будь-яку пору року і за будь-якої погоди. Загальні положення і вказівки щодо дій військ за різних умов місцевості викладені у відповідних статутах і настановах. Але ці документи не можуть детально характеризувати особливості місцевості у різних фізико-географічних районах та їх тактичні властивості з урахуванням пори року, погоди й інших чинників, які суттєво впливатимуть на виконання бойового завдання та які командири усіх рівнів повинні враховувати при організації і веденні бою. Приступаючи до їх вивчення, необхідно усвідомити зміст деяких термінів і понять, які будуть застосовуватися у подальшому.

Місцевість – частина земної поверхні з усіма її елементами:  рельєфом, водними об’єктами, ґрунтами, дорогами, населеними пунктами, рослинністю тощо. У військовій практиці під поняттям „місцевість”

Зв’язок військової топографії з досягненнями інших наук

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Військова топографія має глибокі історичні корені. Історія всіх війн, починаючи з рукопашного бою давніх-давен і закінчуючи війнами та збройними конфліктами останніх років, свідчить про уміння не тільки великих полководців і командирів далекого минулого, а й наших днів уміло використовувати ту чи іншу місцевість для досягнення перемоги у бою.

Великі полководці, власне, і стали великими тому, що вміло використовували вигідні властивості місцевості та уникали її негативного впливу під час ведення бойових дій і досить часто отримували перемогу меншою кількістю військ. Такі перемоги неможливі без детального вивчення і оцінки місцевості та вмілого використання її сприятливих властивостей для своїх військ з урахуванням їхнього озброєння.

Досвід другої світової війни свідчить про те, що невміле використання тактичних властивостей місцевості, недостатні практичні навички при роботі з картою або фотодокументом місцевості призводили не тільки до помилок у цілеуказаннях, невиправданій витраті боєприпасів, пального, але і значній втраті бойової техніки та особового складу.

Досвід ведення бойових дій, набутий у війнах минулих років та збройних конфліктах сучасності, переконливо підтверджує необхідність уміння командирами усіх рівнів, особливо командирами нижчої ланки (взвод-батальйон), детально вивчати й оцінювати тактичні властивості місцевості у різних видах бою, впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості за картою та без карти, вдень і вночі, швидко та точно визначати координати цілей противника на полі бою.

Військова топографія

Військова топографіяСкачать учебник «Військова топографія»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Підручник призначений для вивчення дисципліни „Військова топографія” у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, навчальних закладах інших силових структур, військових інститутах (факультетах) цивільних Вищих навчальних закладів (ВНЗ) та факультетах (кафедрах) військової підготовки цивільних ВНЗ, які готують офіцерів для Збройних Сил України. Підручник також призначений для підготовки та проведення занять з військової топографії у системі командирської та професійної підготовки у Збройних Силах України.

Місцевість як елемент бойової обстановки

Орієнтування на місцевості без карти

Топографічні та спеціальні карти Збройних сил України

Розграфлення і номенклатура топографічних карт

Зображення місцевих предметів на топографічних картах

Вивчення за картою рельєфу місцевості

Вимірювання відстаней і площ за топографічною картою

Визначення координат за топографічною картою

Рух за азимутами

Аерофотознімки та їх використання у військах

 Загальні поняття про топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ

Робоча карта командира

Вивчення та оцінка місцевості за картою

Орiєнтування на мiсцевостi за картою

Орієнтування на місцевості за допомогою навігаційної апаратури

Розвідка місцевості та рекогностування

Складання схем місцевості та бойових графічних документів

Методика топографічної підготовки у військах

Додатки:

Топографические и специальные карты

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Планы городов и специальные карты
План (топографический)—изображение небольшого участка или объекта местности на бумаге. Планы составляются обычно в крупных масштабах; местность на них характеризуется более детально, чем на картах соответствующих масштабов.
Планы городов (крупных поселков городского типа, железнодорожных узлов) создаются в масштабах 1:10000 и 1:25000. Они предназначаются для детального изучения городов и ближайших подходов к ним, ориентирования и целеуказания, управления войсками в ходе боя за город, а также для выполнения точных измерений и расчетов.
На плане города помещаются данные не только о наземных, но и подземных объектах (метро, канализация, коллекторы связи и т. п.), указываются наименования улиц (непосредственно на плане, а также списком на полях с обозначением их места по квадратам километровой сетки), перечень важнейших объектов, а также справка, характеризующая данный пункт в экономическом и военном отношении.

Посібник “Умовні знаки морських карт”

Посібник "Умовні знаки морських картСкачать  «Умовні знаки морських карт»

Скачать «Умовні знаки морських карт» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Посібник призначений для читання морських карт видання Державної установи "Держгідрографія".

1. Морські навігаційні карти складено в нормальній рівнокутній циліндричній проекції Меркатора. Карти масштабу 1:50 000 та більше складаються за їхніми середніми паралелями, а карти масштабів менше ніж 1:50 000 - за головною паралеллю моря.
2. Глибини та висоти обсихання на картах наводяться в метрах від прийнятого нуля глибин. Позначки глибин і висоти обсихання, зміщені відносно свого положення, беруться в дужки.
Найменша глибина - найменша глибина на банці, рифі, барі та інших підвищеннях дна, а також на фарватері, у каналі.
Підтримувана глибина — найменша глибина в каналі чи на фарватері, підтримування якої забезпечується впродовж усієї навігації.
Відмітна глибина - глибина, яка більшою чи меншою мірою відрізняється від навколишніх глибин (не менше ніж на 10% за рівного та на 20% за нерівного рельєфу дна).
3. Позначки висот, висоти островів, надводних скель і каменів наводяться в метрах від рівня моря, прийнятого на картах цього району для відліку висот. Позначки висот, зміщені відносно свого положення, та висоти споруд беруться в дужки.
4. Біля небезпек, положення яких на карті показано наближеним або сумнівним, наводиться скорочення „ПН” або „ПО”.

Сегодня Канев – туристический центр и вполне современный город

Недалеко от него, на бывшей Чернечей горе, которая ныне именуется Тарасовой, похоронен великий сын украинского народа - поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Его прах, согласно завещанию, в мае 1861 г. был привезен сюда из Санкт-Петербурга. Над могилой Т. Шевченко был насыпан двухярусный курган и установлен дубовый крест, позже замененный чугунным. Первый памятник-бюст на могиле поэта был установлен в 1923г.,а в 1925г. территория вокруг могилы объявлена заповедником-Могила Т.Г.Шевченко» (с 1990г. - Шевченковский национальный заповедник). Новый бронзовый памятник на высоком гранитном постаменте был установлен в 1939 г. Неподалеку находится литературно-мемориальный музей Т. Г. Шевченко, построенный в 1934-1937 гг. В нем хранится большое количество экспонатов, характеризующих жизнь и творчество поэта. Это оригиналы и копии лучших акварелей Шевченко, его иллюстрации к повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», редкое издание «Кобзаря», датированное 1860 г., и многое другое. К музейному комплексу с набережной ведет широкая в 342 ступени лестница с видовыми площадками и фонтаном «Лилия». С площадки перед памятником открывается великолепная панорама Днепра, рощи, луга и села, утопающие в садах. Тарасову гору ежегодно посещает до трехсот тысяч человек.