Життєдіяльність населення в умовах радіаційного забруднення

Зважаючи, що на території зон відселення (2-ї та 3-ї) наявне підвищене додаткове опромінення, жителі повинні виконувати певні протирадіаційні заходи. Для зменшення проникнення радіоактивних частинок в організм людини інгаляційним шляхом заготівлю лісу слід проводити неодмінно у вологу погоду, а в зимовий період - по сніговому покриву. Відходи від заготівлі - гілля, кора, вершинні частини стовбурів дерев (насамперед хвойних порід), як найбільш забруднені, необхідно спалювати тут же на лісосіках і попіл закопувати на глибину не менше ніж 50 см. Можна збирати порубані рештки в купи для перегнивання. На ділянках із щільністю забруднення ґрунтів цезієм-137 понад 15 Кі/км2 (555 кБк/м2) можуть здійснюватися роботи, пов'язані зі збереженням насаджень і протипожежним захистом. Заготовлені продукти лісу і деревина обов'язково повинні пройти радіаційний контроль.

Екологічна географія

Екологічна географія

Екологічна географія, географічна екологія і екологічна картографія - нові наукові напрями в дослідженнях взаємодіїприроди і суспільства.

Екологічна географія (екогеографія) - це новий науковий напрям конструктивної географії, що базується на гармонійному поєднанні трьох наукових підходів - системного, географічного та екологічного.

Создание издательских оригиналов карт

Основная технологическая схема подготовки к изданию карты включает следующие этапы:

1.Редакционно-подготовительные работы

- составление проекта карты -техническое задание (ТУ);

- изучение района картографирования;

- сбор, анализ, систематизацию дополнительных картографических и литературно-справочных

материалов;

Создание составительских оригиналов карт

Создание составительских оригиналов карт

Основная технологическая схема составления карты включает следующие этапы:

1.Редакционно-подготовительные работы

-составление проекта карты -техническое задание (ТУ);

-изучение района картографирования;

-сбор, анализ, систематизацию дополнительных картографических и литературно-справочных

материалов;

Топографическая карта и технологические этапы её создания

Технологические этапы создания карт

Топографическая карта это конечный продукт длительной, кропотливой работы больших и малых групп, коллективов людей, обладающих специальными, а иногда специфическими знаниями, и проявляющих в процессе довольно оригинальный творческий труд.

Классификация и назначение топографических карт

Классификация топографических карт

Географическая карта — уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, построенное в определенной картографической проекции. По содержанию географические карты подразделяются на общегеографические и специальные (тематические). На общегеографических картах изображаются с полнотой, зависящей от масштаба карты, все основные элементы местности без особого выделения каких-либо из них.