Забезпечення військ спеціальними картами, планами міст та фотодокументами місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Спеціальні карти, плани міст і фотодокументи місцевості за своїм призначенням та змістом, а також згідно з вимогами військ до них виготовляються на:

 • Райони розміщення противника та його оборонні рубежі.
 • Ділянки водних перешкод і гірських проходів у смузі дії своїх військ, для подолання яких необхідні інженерне та інші види забезпечення.
 • Ділянки висадки повітряного і морського десантів.
 • Райони для пуску ракет і стрільби артилерії.
 • Важливі населені пункти, вузли доріг, військово-морські бази, порти та інші важливі об’єкти.

Забезпечення військ спеціальними картами починається із з’ясування завдання та оцінки обстановки у топогеодезичному відношенні. У першу чергу визначається якість і можливість використання спеціальних карт, виготовлених завчасно (цифрових, оглядово-географічних, аеронавігаційних, карт геодезичних даних та інших карт). Види спеціальних карт, послідовність та терміни їх виготовлення визначаються значенням, яке мають ті чи інші документальні відомості про місцевість у конкретних бойових умовах, а також від наявності часу, сил і засобів.

Топогеодезична прив’язка елементів бойових порядків

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топогеодезична прив’язка полягає у передачі координат і висот від пунктів вихідної геодезичної основи до стартових (вогневих) позицій ракетних (артилерійських) частин і підрозділів, позицій радіолокаційних станцій, а також у орієнтуванні гармат, ракет та радіотехнічних систем у заданому напрямку. Топогеодезичну прив’язку виконують топогеодезичні підрозділи видів і родів військ, а також силами вогневих, розвідувальних та інших підрозділів.

В залежності від вимог військ до точності та терміну прив’язки, умов обстановки, що склалася, топогеодезичну прив’язку виконують на геодезичній основі або за великомасштабними топографічними картами, спеціальними картами (картами геодезичних даних), а при їх відсутності – за фотодокументами.

Для топогеодезичної прив’язки на геодезичній основі координати та дирекційні кути орієнтирних напрямків елементів бойових порядків військ визначаються інструментально. Цей спосіб прив’язки забезпечує високу точність результатів, але для його виконання потрібно багато часу.

Для топогеодезичної прив’язки за топографічними (спеціальними) картами та фотодокументами координати точок визначаються за великомасштабними топографічними (спеціальними) картами або свіжими аерознімками, однак дирекційні кути орієнтирних напрямків

Забезпечення військ топографічними картами

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти є найважливішим джерелом інформації про місцевість і одним із основних документів управління військами, тому забезпечення ними військ є основним завданням топогеодезичного забезпечення.

Командири підрозділів і частин (з’єднань) і штаби усіх рівнів повинні забезпечуватись топографічними картами своєчасно та у повному обсязі за будь-яких обставин.

Кожен командир підрозділу, офіцер штабу, а в авіації, артилерії, механізованих і танкових військах, кожен командир екіпажу повинен мати карти тих масштабів, які найкращим чином забезпечать вирішення поставлених перед ними бойових завдань. Вищі командири та штаби, крім необхідних їм карт, повинні мати карти тих масштабів, якими забезпечуються підлеглі їм командири та штаби.

Це досягається встановленими порядком і правилами забезпечення військ картами, які полягають у наступному.

 • Завчасне виготовлення та своєчасне оновлення топографічних карт у відповідності з сучасними вимогами військ.
 • Завчасне створення запасів карт на складах топографічних карт і в штабах військових частин відповідно до їх бойових завдань.
 • Заміна застарілих топографічних карт картами нового видання, яка проводиться одночасно в штабах усіх рівнів і підлеглим їм частинам (підрозділам).
 • Забезпечення топографічними картами на конкретні райони бойових дій і за принципом ,,зверху-вниз”. Відповідальність за організацію та своєчасне забезпечення картами підлеглих несе старший командир (начальник штабу).

Загальні поняття про топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Сутність топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ. 

Топогеодезичне та навігаційне забезпечення Збройних Сил України є одним з основних видів оперативного забезпечення військ. Це – комплекс заходів зі створення та своєчасного доведення до штабів і військ топогеодезичної та вихідної навігаційної інформації, необхідної для вивчення й оцінки місцевості під час прийняття рішень, планування, підготовки і проведення бойових дій військ, організації управління та взаємодії, а також створення умов для навігаційного визначення керованих рухомих об’єктів військового призначення, ефективного застосування зброї та бойової техніки.

Топогеодезична інформація – це інформація про кількісні та якісні характеристики топографічних елементів місцевості, координати і висоти пунктів державної геодезичної та спеціальних геодезичних мереж, дирекційні кути сторін державної геодезичної та спеціальних геодезичних

Демаскуючі та дешифрувальні ознаки об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Демаскуючими ознаками об’єктів місцевості називаються характерні особливості цих об’єктів, за якими вони відрізняються один від одного під час їх безпосереднього спостереження.

Дешифрувальними ознаками зображень об’єктів є демаскуючі ознаки об’єктів у тому вигляді, в якому вони передаються на аерофотознімку. Демаскуючі та дешифрувальні ознаки поділяються на прямі та непрямі.

Прямі ознаки є властивостями самих об’єктів і їх зображень. До них відносяться форма, розмір, деталі, структура, тон, колір і тінь. Прямі ознаки безпосередньо забезпечують розпізнавання об’єктів.

Непрямі ознаки безпосередньо до об’єкта не відносяться. Вони не забезпечують розпізнавання об’єкта, але вказують на його наявність, якщо об’єкт не виявляється за прямими ознаками. Непрямі ознаки також дозволяють виявити неоднозначність рішень, що прийняті за результатами аналізу прямих ознак, дозволяють отримати додаткові характеристики об’єктів. До них відносяться взаємне розташування об’єктів, сліди діяльності тощо.

Форма – основна і найбільш важлива пряма демаскуюча ознака більшості військових та інших об’єктів. На планових аерознімках зображення об’єктів відповідає їх виду зверху. За формою зображення розпізнається більшість площинних і лінійних об’єктів, а на великомасштабних знімках – і більшість точкових об’єктів.

Визначення прямокутних координат за топографічною картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Визначення прямокутних координат точок за картою зводиться до вимірювання циркулем за допомогою лінійного масштабу, офіцерською лінійкою або палеткою приросту Х від об’єкта до кілометрової лінії, яка знаходиться нижче цього об’єкта та вимірювання приросту Y від лінії кілометрової сітки, яка знаходиться ліворуч від об’єкта (рис.8.7).

Наприклад, для визначення прямокутних координат моста в квадраті 66 08 необхідно визначити:

 • Приріст Х від горизонтальної лінії кілометрової сітки (яка знаходиться на відстані 6066 км від екватора) до моста.
 • Приріст Y від вертикальної лінії кілометрової сітки (яка знаходиться в 4-й зоні на відстані 308 км від умовного осьового меридіана зони) до моста. Прямокутні координати моста матимуть вигляд:

Х=60 66 км + 640 м = 60 66 640

Y=43 08 км + 360 м = 43 08 360

Письмова відповідь: ,,Координати моста Х =60 66 640, Y =43 08 360”.

Визначення географічних координат за топографічною картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Внутрішніми рамками топографічних карт є лінії меридіанів і паралелей; їхні широта і довгота підписуються в кутах кожного аркуша карти. На картах західної півкулі в північно-західному кутові рамки праворуч довготи меридіана підписується ,,На захід від Гринвіча”.

На картах масштабів 1:10 000-1:200 000 сторони рамок поділені на відрізки, що дорівнюють 1'. Ці відрізки відтінені через один і розмежовані крапками на частини по 10'' (окрім карти масштабу 1:200 000).

На аркушах карт масштабів 1:50 000 і 1:100 000 вказують перетин середніх меридіана і паралелі з цифровим позначенням у градусах і мінутах, а на внутрішній рамці – виходи мінутних поділок штрихами довжиною 2-3 мм. Це дозволяє при необхідності прокреслювати лінії, які з’єднують однойменні паралелі і меридіани на склейці карт.