Зміст робочої карти командира підрозділу

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Командири підрозділів наносять на свої карти тільки ті дані, які необхідні для виконання бойового завдання. Звісно, що зміст робочої карти командира артилерійського підрозділу буде суттєво відрізнятись від змісту робочої карти командира аеромобільного або розвідувального підрозділу, зв’язку та тилу. Найбільш повно ведуться робочі карти командирами механізованих і танкових підрозділів. Наприклад, командири механізованих і танкових підрозділів при підготовці та в ході бойових дій на свої робочі карти наносять наступні дані.

До отримання бойового завдання на карті оформлюються назва, час початку ведення карти і підпис посадової особи; викреслюються форми таблиць, пояснювальних записок (розподіл сил і засобів, співвідношення сил і засобів, сигнали управління, повідомлення та взаємодії); місце розташування своїх військ, відомості про метеорологічну обстановку та умовні позначення.

Після отримання бойового завдання з бойового наказу на карту наносяться: зміст отриманого бойового завдання; дані про противника; об’єкти (цілі), які знищуються засобами старших командирів (начальників); розташування і завдання сусідів та розмежувальні лінії з ними;

Макети місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При плануванні та підготовці до бойових дій для найкращого вивчення тактичних властивостей місцевості та організації взаємодії різних родів військ необхідно мати об’ємне відображення місцевості. В таких випадках виготовляються макети місцевості, які успішно використовувалися як в період другої світової війни при підготовці найважливіших операцій, так і в локальних війнах та збройних конфліктах останніх років.

Макети місцевості виготовляються на важливі райони і смуги бойових дій військ і призначаються для вивчення та оцінки місцевості, імітації майбутніх бойових дій по прориву оборони противника, висадці повітряного і морського десанту, форсуванню водних перешкод, подоланню гірських проходів і перевалів, а також для організації взаємодії різних родів військ, спеціальних військ і відпрацювання ними запланованих бойових дій.

Макети місцевості являють собою узагальнену зменшену модель ділянки місцевості, яка

Забезпечення військ спеціальними картами, планами міст та фотодокументами місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Спеціальні карти, плани міст і фотодокументи місцевості за своїм призначенням та змістом, а також згідно з вимогами військ до них виготовляються на:

  • Райони розміщення противника та його оборонні рубежі.
  • Ділянки водних перешкод і гірських проходів у смузі дії своїх військ, для подолання яких необхідні інженерне та інші види забезпечення.
  • Ділянки висадки повітряного і морського десантів.
  • Райони для пуску ракет і стрільби артилерії.
  • Важливі населені пункти, вузли доріг, військово-морські бази, порти та інші важливі об’єкти.

Забезпечення військ спеціальними картами починається із з’ясування завдання та оцінки обстановки у топогеодезичному відношенні. У першу чергу визначається якість і можливість використання спеціальних карт, виготовлених завчасно (цифрових, оглядово-географічних, аеронавігаційних, карт геодезичних даних та інших карт). Види спеціальних карт, послідовність та терміни їх виготовлення визначаються значенням, яке мають ті чи інші документальні відомості про місцевість у конкретних бойових умовах, а також від наявності часу, сил і засобів.

Топогеодезична прив’язка елементів бойових порядків

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топогеодезична прив’язка полягає у передачі координат і висот від пунктів вихідної геодезичної основи до стартових (вогневих) позицій ракетних (артилерійських) частин і підрозділів, позицій радіолокаційних станцій, а також у орієнтуванні гармат, ракет та радіотехнічних систем у заданому напрямку. Топогеодезичну прив’язку виконують топогеодезичні підрозділи видів і родів військ, а також силами вогневих, розвідувальних та інших підрозділів.

В залежності від вимог військ до точності та терміну прив’язки, умов обстановки, що склалася, топогеодезичну прив’язку виконують на геодезичній основі або за великомасштабними топографічними картами, спеціальними картами (картами геодезичних даних), а при їх відсутності – за фотодокументами.

Для топогеодезичної прив’язки на геодезичній основі координати та дирекційні кути орієнтирних напрямків елементів бойових порядків військ визначаються інструментально. Цей спосіб прив’язки забезпечує високу точність результатів, але для його виконання потрібно багато часу.

Для топогеодезичної прив’язки за топографічними (спеціальними) картами та фотодокументами координати точок визначаються за великомасштабними топографічними (спеціальними) картами або свіжими аерознімками, однак дирекційні кути орієнтирних напрямків

Забезпечення військ топографічними картами

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти є найважливішим джерелом інформації про місцевість і одним із основних документів управління військами, тому забезпечення ними військ є основним завданням топогеодезичного забезпечення.

Командири підрозділів і частин (з’єднань) і штаби усіх рівнів повинні забезпечуватись топографічними картами своєчасно та у повному обсязі за будь-яких обставин.

Кожен командир підрозділу, офіцер штабу, а в авіації, артилерії, механізованих і танкових військах, кожен командир екіпажу повинен мати карти тих масштабів, які найкращим чином забезпечать вирішення поставлених перед ними бойових завдань. Вищі командири та штаби, крім необхідних їм карт, повинні мати карти тих масштабів, якими забезпечуються підлеглі їм командири та штаби.

Це досягається встановленими порядком і правилами забезпечення військ картами, які полягають у наступному.

  • Завчасне виготовлення та своєчасне оновлення топографічних карт у відповідності з сучасними вимогами військ.
  • Завчасне створення запасів карт на складах топографічних карт і в штабах військових частин відповідно до їх бойових завдань.
  • Заміна застарілих топографічних карт картами нового видання, яка проводиться одночасно в штабах усіх рівнів і підлеглим їм частинам (підрозділам).
  • Забезпечення топографічними картами на конкретні райони бойових дій і за принципом ,,зверху-вниз”. Відповідальність за організацію та своєчасне забезпечення картами підлеглих несе старший командир (начальник штабу).

Загальні поняття про топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Сутність топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ. 

Топогеодезичне та навігаційне забезпечення Збройних Сил України є одним з основних видів оперативного забезпечення військ. Це – комплекс заходів зі створення та своєчасного доведення до штабів і військ топогеодезичної та вихідної навігаційної інформації, необхідної для вивчення й оцінки місцевості під час прийняття рішень, планування, підготовки і проведення бойових дій військ, організації управління та взаємодії, а також створення умов для навігаційного визначення керованих рухомих об’єктів військового призначення, ефективного застосування зброї та бойової техніки.

Топогеодезична інформація – це інформація про кількісні та якісні характеристики топографічних елементів місцевості, координати і висоти пунктів державної геодезичної та спеціальних геодезичних мереж, дирекційні кути сторін державної геодезичної та спеціальних геодезичних

Демаскуючі та дешифрувальні ознаки об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Демаскуючими ознаками об’єктів місцевості називаються характерні особливості цих об’єктів, за якими вони відрізняються один від одного під час їх безпосереднього спостереження.

Дешифрувальними ознаками зображень об’єктів є демаскуючі ознаки об’єктів у тому вигляді, в якому вони передаються на аерофотознімку. Демаскуючі та дешифрувальні ознаки поділяються на прямі та непрямі.

Прямі ознаки є властивостями самих об’єктів і їх зображень. До них відносяться форма, розмір, деталі, структура, тон, колір і тінь. Прямі ознаки безпосередньо забезпечують розпізнавання об’єктів.

Непрямі ознаки безпосередньо до об’єкта не відносяться. Вони не забезпечують розпізнавання об’єкта, але вказують на його наявність, якщо об’єкт не виявляється за прямими ознаками. Непрямі ознаки також дозволяють виявити неоднозначність рішень, що прийняті за результатами аналізу прямих ознак, дозволяють отримати додаткові характеристики об’єктів. До них відносяться взаємне розташування об’єктів, сліди діяльності тощо.

Форма – основна і найбільш важлива пряма демаскуюча ознака більшості військових та інших об’єктів. На планових аерознімках зображення об’єктів відповідає їх виду зверху. За формою зображення розпізнається більшість площинних і лінійних об’єктів, а на великомасштабних знімках – і більшість точкових об’єктів.