Військова топографія (підручник)

Військова топографія (підручник)Скачать учебник «Військова топографія»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

 • Місцевість як елемент бойової обстановки
 • Топографічні та спеціальні карти
 • Читання топографічних карт
 • Вивчення рельєфу місцевості по карті
 • Вимірювання відстаней, площ і напрямів на карті
 • Визначення координат на топографічній карті
 • Матеріали дистанційного знімання та їх використання
 • Карта як засіб управління 
 • Вивчення тактичних властивостей місцевості
 • Використання засобів навігації наземних рухомих об’єктів у бойовій роботі командира
 • Орієнтування на місцевості
 • Бойові графічні документи
 • Розвідка місцевості
 • Методика проведення занять з військової топографії у підрозділах
 • Топографічні карти країн НАТО

Підручник містить навчальний матеріал з курсу “Військова топографія”, який враховує сучасні вимоги до топографічної підготовки офіцерів для Збройних сил України.

Висвітлено основні теоретичні і практичні положення військової топографії. Розглянуто картографічні матеріали армій інших країн. Окрім класичних тем, розкрито науково-технічні основи застосування цифрових та електронних карт; супутникових радіонавігаційних систем і автономних систем навігації рухомих об’єктів; геоінформаційних систем військового призначення; сучасного вітчизняного програмного забезпечення; підготовки масивів цифрової та геопросторової інформації тощо.

Призначений для курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та для самостійної підготовки офіцерів Збройних сил України.

Навчальні топографічні карти

Навчальні топографічні картиСкачать комплект «Навчальних топографічних карт»

Скачать «Підручник «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Бойова і навчальна діяльність Збройних сил здійснюється на поверхні Землі та в просторі, що її оточує. Бій, операція, пересування та розміщення підрозділів, частин, з’єднань, їхні навчання нерозривно пов’язані з певною ділянкою, районом, смугою земної поверхні, якій притаманні свої властивості. У військовій справі ділянка земної поверхні з розташованими на ній об’єктами, на якій війська виконують свої завдання, називається місцевістю.

Властивості місцевості, способи їхнього визначення, орієнтування на місцевості та виконання вимірювань на ній вивчає військова топографія - галузь воєнної науки, яка поєднує теоретичні основи наук про просторові характеристики земної поверхні та способи їхнього відображення.

Військова топографія як складова воєнної науки тісно пов’язана з іншими воєнними дисциплінами - оперативним мистецтвом, тактикою, вогневою та інженерною підготовкою, захистом від зброї масового ураження, теорією і практикою топогеодезичного забезпечення військ.

Теоретичною основою військової топографії та топогеодезичного забезпечення є дисципліни, пов’язані з вивченням поверхні Землі (географія, картографія, геодезія, аерофототопографія тощо), та воєнні дисципліни, що вивчають теорію та практику бойових дій (тактика, оперативне мистецтво, тактико-спеціальні дисципліни).

Молдова – политико-административная карта

Молдова - политико-административная картаСкачать «Молдова - политико-административная карта»

Скачать «Карты и путеводители по Молдове» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Mолдова – неотъемлемая часть Европы, обладающая богатой и выразительной историей. Эта страна, расположенная в контактной зоне различных культурно-исторических течений - карпато-балканского, центрально-европейского и евроазиатского, на протяжении своей многотысячелетней истории, гармонично впитав различные культурные традиции протоиндоевропейских народов и самых древних индоевропейцев, в том числе фракийцев, славян, кельтов, готов, гуннов, и др., сформировала впоследствии свои специфические и неповторимые черты.

На территории РМ существуют многочисленные историко-археологические памятники (около 8 тысяч), культурно-историческое значение которых ценно для всей европейской территории.

Территория Молдовы была заселена еще с древних времен. Археологические памятники

Молдова – топографическая карта

Молдова - топографическая карта«Молдова - топографическая карта»

Скачать Лист № 1

Скачать Лист № 2

Скачать «Карты и путеводители по Молдове» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Республика Молдова расположена в центре Европы, на северо-востоке Балкан.

Столицей Молдовы является город Кишинэу, расположенный в центральной части страны.

На севере, востоке и юге она граничит с Украиной. На западе граница с Румынией проходит по реке Прут.

Общая протяжённость государственной границы – 1389 км, включая 939 км общей границы с Украиной и 450 км с Румынией.

Крайними точками являются село Наславча (48º21´ с.ш. 27º35´ в.д.) на севере, село Джурджулешть (45º28´ с.ш. 28º12´ в.д.) на юге (единственный населённый пункт на Дунае), село Крива (48º16´ с.ш. 26º30´ в.д.) на западе и село Паланка (46º25´ с.ш. 30º05´ в.д.) на востоке.

Общая площадь Республики Молдова составляет 33843,5 км2 или примерно 0.3 процента всей территории Европы.

Республика Молдова принадлежит к группе стран, расположенных в бассейне Чёрного моря. Она поддерживает тесные взаимовыгодные торговые связи с вышеупомянутыми странами, а также со странами, расположенными в бассейне Дуная. Южная граница страны простирается почти до Чёрного моря, к которому возможен доступ через Днестровский лиман и реку Дунай.

Поінгулля

ПоінгулляСкачать карту  «Поінгулля»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Поінгулля - природний регіон України, що включає в себе терени уздовж долини річки Інгул від її витоків і до гирла, а також придолинні місцини, які поєднанні з річкою потоками речовини, енергії та інформації. За комплексом ознак (літобудова, рельєф, кліматичні умови, гідрологічні показники) Поінгулля може бути умовно розділене на височинну й низовинну частини.

Височинне Поінгулля - північна частина Поінгулля, що включає у себе терени, які сформувалися в умовах південного лісостепу й північного степу на фундаменті Українського щита і перебувають у межах Придніпровської височини, маючи завдяки цьому характерні риси компонентів природи.

Інгул (Ангул) — ріка, ліва притока Південного Бугу. Назва остаточно не роз­гадана. Роблять припущення, що вона могла утворитися від турецького «тихий», «лінивий». Більш вірогідне її тлума­чення з тюркського «нове озеро». У середній течії Інгул дуже розширюється, нагадує озеро.

Пляжи и развлечения на курорте Аланья

Пляжи и развлечения на курорте АланьяСкачать «Карты стран, материков, континентов, океанов»

Скачать «Карты и путеводители по Турции» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Южная и солнечная Аланиья – это и сам город, и целая область, расположенная на восточной «окраине» турецкого средиземноморья, которые сегодня также манят приезжих своим ласковым и удивительно прозрачным побережьем – теперь его «оккупируют» не пираты, а туристы с Европы и стран бывшего СССР, но большей частью с России.

Пешая прогулка по Аланьи даст массу положительных впечатлений. Изумительный вид открывается с вершины полуострова. Отсюда можно увидеть все пять пляжей Алании, один из которых имеет название Берег Клеопатры. Он покрыт белоснежным песком, что нехарактерно для данной местности. Считается, что его завезли сюда специально по приказу египетской царицы.

Не случайно лучшие пляжи Аланьи отмечены Голубым флагом за экологическую чистоту и безопасность. При этом они все не похожи друг на друга, так что выбрать для себя что-то особенно привлекательное может каждый турист.

Достопримечательности Аланьи

Достопримечательности АланьиСкачать «Карты стран, материков, континентов, океанов»

Скачать «Карты и путеводители по Турции» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Сегодня Аланья - это маленький городок с узкими улочками, красочными магазинами, многочисленными рыбными ресторанами, и чайными двориками вдоль побережья. Включает в себя курортные центры: Карабурун, Инджекум, Авсалар и Конаклы, с хорошо развитой гостиничной инфраструктурой. Многие отели расположены через дорогу от моря, так называемая «вторая линия». В основном на курорте Алания сосредоточены недорогие отели (цены на номера самые низкие в Турции), поэтому, этому курорту отдают предпочтение туристы, выбирающие самый экономичный отдых. Аланья - отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть качественно и недорого.

Достопримечательности АланьиНаряду с отдыхом у моря туристам будет приятно познакомиться с историей Аланьи, корни которой уходят глубоко в прошлое. Город основан во II в. до н.э. греческими поселенцами, во времена Римской империи был знаменитой базой пиратского флота и был известн как Коракесион. В 67 г. до н.э. римский полководец Помпей
в большом морском сражении одержал победу над пиратами, которые мешали нормальной торговле в регионе, и присоединил город к Римской империи. В 44 г. Марк Антоний подарил город с и окрестности своей возлюбленной, египетской царице Клеопатре. Затем здесь закрепилась Византия, переименовав город в Калонорос («Красивая гора»). Своего рассвета Аланья