Миколаївська область – карта автошляхів

Миколаївська область - карта автошляхівСкачать «Миколаївська область - карта автошляхів»

Скачать «Карты городов и областей Украины»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Миколаївська область - найменша за площею область Південної України, утворена 1937 р. Поверхня краю являє собою положисто нахилену на південь лесову рівнину, більшу частину якої займає Причорноморська низовина. На півночі вона переходить у Подільську і Придніпровську височини, гус­то порізані річковими долинами, балками та ярами. Тут ріки Південний Буг, Арбузинка, Мертвовід, Гнилий Єланець та інші, пробиваючи крис­талічні породи, утворюють невимовної краси пейзажі.

Велика рівнина Північного Причорномор’я часто обривається до моря, утворюючи високий, ускладнений численними зсувами ма­льовничий берег. Особливу привабливість і розмаїтість

Николаев

План схема НиколаеваСкачать «План схема Николаева»

Окрестности НиколаеваСкачать карту «Окрестности Николаева»

Скачать «Карты городов и областей Украины»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Миколаїв давним-давно по праву вважають містом корабелів. Це улюблене творіння князя Потьомкіна-Таврійського засноване у 1789 році в прекрасному місці, при злитті Інгулу й Південного Бугу. Історично Миколаєву довелось стати містом – верф’ю, колискою Чорноморського флоту, одним із центрів кораблебудування, і це відразу відчувається навіть при в’їзді до міста.

Континентальний, теплий, помірно засушливий клімат, тривале, жарке, мало дощове літо, коротка тепла осінь, додають  привабливості місту та розвитку  туристичної галузі, яка набуває дедалі більшого значення в економічній та соціальній сферах Миколаєва. Важливими ж

План міста Миколаїв

План міста Миколаїв«План міста Миколаїв»

Скачать Лист № 1

Скачать Лист № 2

Скачать «Карты городов и областей Украины»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Миколаїв – адміністративний центр Миколаївської області і значний культурно-просвітницький осередок Південної України, розташований на відстані 490 км на південний схід від Києва; 120 км від Одеси; 60 км від Чорного моря в місці злиття Бузького лиману та р. Інгул.

Ім'я місту Миколаєву було надано 27 серпня 1789 р. в пам'ять про взяття в 1788 році російськими військами турецької фортеці Очаків у день святого Миколая, покровителя моряків.

І відразу місту судилося стати великим промисловим центром і центром суднобудування. Вже

Туристические ресурсы Николаевской области

Туристические ресурсы Николаевской области«Николаевская область»

Скачать Лист № 1

Скачать Лист № 2

Скачать «Карты областей Украины»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Николаевская область расположена в нижнем течении Южного Буга. На юге ее территория омывается Черным морем. Площадь - 24,5 тыс. кв. км (4,1 % территории Украины).

Береговая линия в пределах области значительно расчленена. Глубоко в сушу врезаются Днепровско-Бугский, Березанский и Тилигульский лиманы. К области относятся остров Березань и Кинбурнская коса. На территории области 85 рек, основные из которых - Южный Буг с притоками Ингул, Кодыма, и др.

В области 89 территорий и объектов природно-заповедного фонда, в т.ч. часть Черноморского биосферного заповедника.

Область имеет значительные природные рекреационные ресурсы: благоприятный климат, песчаные пляжи вдоль Черноморского побережья, источники минеральных вод, лечебные грязи и рапа морских лиманов Учреждения отдыха расположены главным образом в курортных зонах Коблево, Очакова и Николаева.

Екологічний атлас Львівщини – моніторинг довкілля

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Процес моніторингу і оцінки стану довкілля розглядається як послідовність взаємопов’язаних дій, що починається з визначення інформаційних потреб і закінчується використанням інформаційного продукту. Послідовні дії у цьому циклі моніторингу визначаються і проектуються на основі необхідного інформаційного продукту.

Оцінка отриманої інформації може привести до встановлення нових потреб або до перегляду існуючих, починаючи нову послідовність дій. Таким чином, процес реалізації моніторингу постійно вдосконалюється.

Об’єктами моніторингу довкілля області є стан її поверхневих і підземних вод, атмосфери, земельних ресурсів, надр, біоти, а також деякі фізичні фактори.

Суб’єктами моніторингу довкілля області є територіальні органи суб’єктів Державної системи моніторингу довкілля України: …….

Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом. Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом (ПРП ) окремого району розраховується у вигляді індексу, нормованого до середньодержавного показника.

Екологічний атлас Львівщини – небезпечні відходи

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Поводження з побутовими відходами. На території Львівської області налічується майже 2 тисячі населених пунктів, у яких проживає 2,7 млн. осіб. Разом з промислово-господарським комплексом створюється щорічно біля 5,0 млн. м3 твердих побутових відходів, з яких централізованим збором та захороненням охоплено лише 1,8 млн. м3 (37%), решта вивозиться стихійно. Ці відходи практично без сортування (частково відділяється папір, поліетилен і незначна частина скляної тари) вивозяться на сміттєзвалища, яких у області є 53 міських і селищних та 519 сільських.

На сьогоднішній день в області існує 51 полігон твердих побутових відходів та понад 500 несанкціонованих звалищ. Загальна площа, зайнята під сміттєзвалища, складає 461 га, в т. ч. під стихійні – 300 га (65%). Більшість сміттєзвалищ влаштовані без проектів на їх будівництво і роботу.

Окремою, надзвичайно складною екологічною і соціальною проблемою, є питання функціонування Львівського міського сміттєзвалища, розташованого біля с. Грибовичі Жовківського району, на яке щороку вивозиться близько 1 млн. м3 побутових та невелика кількість малонебезпечних промислових відходів. Сміттєзвалище перевищило передбачені санітарними нормами терміни функціонування. На сьогодні відсутнє альтернативне рішення щодо розміщення нового полігону для Львова. Львівською міськрадою припинено будівництво станції знешкодження фільтрату та не забезпечується здійснення рекультивації відпрацьованих земельних ділянок сміттєзвалища.

Екологічний атлас Львівщини – земельні ресурси

Екологічний атлас Львівщини – рельєф та геоморфологічна структураСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Экологические карты и атласы Украмны» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Ведення лісового господарства. Вiкова структура лiсiв в областi є кращою, нiж у середньому по Україні, проте вона не вiдповiдає оптимальним нормам. Середнiй вiк насаджень Львiвської області складає 62 роки, при цьому він вищий у гірській частині та менший в рівнинних та передгірських територіях.

Питома вага молоднякiв складає 36% від загальної площі, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 46% (при нормі 30%), пристигаючих 13% (при нормі 22%), стиглих i перестiйних – 6% (при нормі 12%). Спостерігається переважання середньовікових насаджень і набагато менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами, площ пристигаючих, стиглих і перестійних лісів. Таке становище загрожує репродукційній функції лісів області, зменшує цінність лісових масивів.

Загальний запас лісів Львівськоїобласті становить 132,3 млн . м3. Із загального запасу лісів на стиглі припадає 13,5 млн. м3 (10%) і понад 5,3 млн. м3 (понад 40%) припадає на експлуатаційні ліси другої групи. Загальний середній приріст деревини щороку складає приблизно 2,5 млн. м3 деревини.

Сьогодні на території області лісове господарство ведуть 13 лісокористувачів. Щороку в лісах області вирубується 1000-1200 тис. м3 деревини, з них від рубок головного користування 492 тис. м3деревини. Лісовідновлеиня проводиться на площі3,5-4,0 тис. га.

Мисливське господарство. На сьогодні веденням мисливського господарства займаються біля 60 користувачів мисливських угідь. Площа мисливських угідь області становить 1 млн. 752 тис. 988 га, з яких: польові угіддя – 1 млн. 047 тис. 826 га, лісові – 657 тис. 913 га та водно-болотні – 47 тис. 249 га.
Рівень організації та здійснення охорони мисливської фауни, виявлення випадків порушення правил полювання користувачами мисливських угідь на сьогодні залишаються на низькому рівні, про що свідчать результати перевірок та дані статистичної звітності.