Адміністративні карти України, 1932-1937

Адміністративні карти України, 1932-1937Скачать «Адміністративні карти України, 1932-1937» та «Довідник адміністраційно-територіяльного поділу У.С.Р.Р.,1947 р.» 

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Відсутність довідкових матеріалів з найменуваннями населених пунктів і адміністративних одиниць створює чимало труднощів також і в процесі службового листування та оформлення різних документів.

Адміністративні карти України, 1932-1937Вищезгадані потреби у виданні довідника адміністративно-територіального поділу Української PCP доповнились ще й тим, що внаслідок зруйнування ряду населених пунктів під час тимчасової німецько-фашистської окупації центри деяких районів і сільських Рад перенесено в інші населені пункти.

Крім того, протягом 1944—1946 років проведено значні зміни в адміністративно-територіальному поділі окремих областей, міських, селищних і сільських Рад, а також перейменовано ряд населених пунктів, сільських Рад і районів з метою збереження Історичних найменувань та уточнення і впорядкування існуючих назв.

Цей довідник подає матеріал про адміністративно-територіальний поділАдміністративні карти України, 1932-1937 областей, районів, міських, селищних і сільських Рад Української PCP по стану на 1 вересня 1946 року. На початку кожної області вміщені таблиці, в яких подано найменування районів і районних центрів, їх територія, кількість міст, селищ міського типу і сільських Рад, підпорядкованих району, найменування і віддаль до найближчої залізничної станції, віддаль до обласного центру. Окремо в таблицях подано міста обласного і районного підпорядкування та селища міського типу.

Далі подається список всіх населених пунктів в розрізі кожного району, міської, селищної і сільської Ради.

Міські Ради обласної підлеглості і підпорядковані їм населені пункти виділені окремо.

В розрізі кожної Ради населені пункти подані за категоріями в такій послідовності: міста, селища міського типу, села, селища, хутори. В межах кожної категорії населені пункти розміщені за алфавітом.

Другою складовою частиною довідника є алфавітний покажчик всіх населених пунктів Української PCP.

В алфавітному покажчику біля кожного населеного пункту показано його номер в списку і скорочене найменування області.

В довіднику подано також алфавіт перейменувань за період з 1 січня 1941 року по 1 вересня 1946 року, що складається з двох частин: новоприсвоєних і старих найменувань.