Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта інтенсивності B -випромінювання

В-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

В-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження - це потік електронів, котрі вданий час при розпаді випромінюються радіоактивними ядрами трьох основних нуклідів: цезію-137, стронцію-90, ітрію-90 з максимальними енергіями випромінюваних ними В -частинок 511, 546 і 2280 кеВ, відповідно. При цьому ітрій-90 не належить до радіонуклідів первинного забруднення, яке випало на поверхню в дні чорнобильської катастрофи, а є продуктом радіоактивного розпаду стронцію-90.

На відміну від Y-випромінювання, що відносно слабо затримується в грунті, В -частинки чорнобильського спектра інтенсивно поглинаються навіть тонким шаром грунту або трав'яною рослинністю. Наприклад, у середовищі з об’ємною щільністю що дорівнює 1 г/см3, максимальний пробіг частинок, випромінюваних цезієм -137 та стронцієм- 90, становить 1,8 мм і лише для ітрію-90 він підвищується до 11 мм при середньому пробігу 3,7 мм.

Такі особливості В -випромінювання зумовлюють надзвичайно високу неоднорідність вимірювань його інтенсивності практично в одному й тому ж місці. Визначальним є ступінь порушення поверхневого шару грунту за останні10років. Це призводить до послаблення потоку В -частинок на 1-3 порядки. На цьому фоні зниження В -активності земної поверхні, викликане природною вертикальною міграцією відповідних радіонуклідів, відіграє, очевидно, підпорядковану роль.

Наданій карті показані максимальні значення інтенсивності р-випромінювання (частинок на 1см2 за 1 хв), які зустрічаються на відповідних площах з вірогідністю 5-10% . Типові значення нижче поданих у середньому від З до 30 разів навіть на ділянках без явних слідів порушення верхньої частини грунтового покриву. У лісах максимальна В -активність фіксується на поверхні грунту після обережного усунення з неї лісового підстилання.

Через недостатню переконливість безпосередніх вимірів В -активності, а також через те, що такі виміри зосереджені, в основному, лише в десятикілометровій зоні навколо ЧАЕС, під час побудови даної карти разом з безпосередніми вимірами широко використовувались побічні оцінки, які базуються на щільності забруднення Чорнобильської зони цезієм-137 та стронцієм-90. Використовувалась ідея структурної обумовленості формування поля радіонуклідного забруднення Чорнобильської зони та прилег¬лих територій. У наслідок цього, загальний малюнок ізоліній на даній карті в цілому близький до зображення попередньої карти. Діапазон значень В -активності поверхні в межах Чорнобильської зони відчуження змінюється від 1- 3 до більше ніж 600 000 част/см2-хв, тобто різниця становить 5-6 порядків. На карті виділена зона інтенсивного техногенного навантаження на грунтовий шар після подій 1986 р. (дезактивація, спорудження пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів, рекультивація земель тощо), у межах якої сьогодні В -активність поверхні нижче розрахункових значень у 10-100-1000 разів.

За непрямими даними інтенсивність В -випромінювання земної поверхні має тенденцію до зниження до 3 - 5% на рік за рахунок природного розпаду В -активних радіонуклідів, їх вертикальної міграції та механічного переміщення частинок поверхневого шару грунту. Прямих оцінок динаміки зниження В -активності в Чорнобильській зоні поки що немає.

У цілому побудована карта відображає ситуацію, яка була в 1994 - 1995 рр.