Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта потужності експозиційної дози Y -випромінювання

Карта потужності експозиційної дози Y -випромінювання

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Y-промені являють собою електромагнітне випромінювання, яке випускається при переході атомного ядра з одного рівня енергії на інший. Спектр Y -випромінюючих радіонуклідів чорнобильського викиду був спочатку дуже широкий. Із близько 450 типів радіонуклідів, які було викинуто в повітря із реактора 4 блоку ЧАЕС, явна більшість - Y -випромінюючі. У перші дні після аварії до 90% загального Y -випромінювання припадало на долю йоду-131 (період напіврозпаду біля 8,1 діб). З розпадом радіонуклідів, що живуть короткочасно, потужність експозиційної дози (ПЕД) Y -випромінювання швидко знижувалась, хоча темп цього зниження весь час сповільнюється. У середньому за 10 років рівень ПЕД знизився в 30-150 разів, а питома вага цезію-137 серед інших Y -випромінювачів зросла до 90-98%. Тобто у-випромінювачем є не сам домінуючий на сьогодні чорнобильський радіонуклід цезій-137, а продукт його В-розпаду - барій-137.

Y-випромінювання земної поверхні в Чорнобильській зоні — основний фактор формування дозовогонавантаження працюючого тут персоналу.

Зараз темп його зниження складає 2,5-4,5% на рік. Він обумовлений природним розпадом цезію-137 (=2,3% на рік), крім того продовжується вертикальне заглиблення радіонуклідів, які спочатку знаходились тільки на контактній поверхні "грунт-повітря", і, все меншою мірою, більш швидким розпадом решти у-випромінювачів, які збереглися до сьогодняшнього дня: цезію-134, рутенію-106, церію- 144, європію-154 і 155 та деяких інших.

Вплив вертикального заглиблення цезію-137 на зниження ПЕД на поверхні землі можна проілюструвати такими цифрами. Для води шар двократного ослаблення у -випромінювання(з енергією = 0,662 меВ, що відповідає барію-137і дорівнює 13,7 см; шар десятикратного ослаблення-39 см. Для бетону зі щільністю 2,3 г/см3 ці цифри становлять, відповідно 6,6 см і 19 см. Реальний грунт має показники поглинання у-променів, які знаходяться між наведеними значеннями.

Подана карта була побудована узагальненням та ув'язкою даних неодночасних наземних польових вимірювань інтенсивності у-випромінювання в різних точках Чорнобильської зони відчуження і профільних аерогамазйомок. Крім того, активно використовувались побічні оцінки рівня у- фону, основані на достатньо тісних кореляційних зв’язках цього показника з щільністю забруднення земної поверхні цезієм-137. Із спектра отриманих оцінок, які відрізнялись між собою в 1,5-3 рази, а іноді і в 5 разів, для побудови карти вибирались, як правило, максимальні значення інтенсивності Y-випромінювання для того чи іншого місця. Це треба врахувати при інтерпретації даної карти або її практичному використанні для отримання прогнозних оцінок величин ПЕД у конкретній точці: реальні значення у-фону будуть в основному, нижче приведених на карті в 1,5-1рази. Локальні ділянки з переораними грунтами характеризуються зниженням інтенсивності Y-випромінювання в2-3рази.

Для побудови карти були використані матеріали, в основному, останніх 2-3 років, при цьому стандартними вважались умови заміру ПЕД на висоті 1 метр від поверхні землі. Карта дає оцінки ПЕД на 1995 рік.

Загальна структура у-поля чітко корелює зі щільністю забруднення території цезієм-137. Первинний Y-фон на площі Чорнобильської зони відчуження становив до 1986 року 8-12 мкР/год; ці значення практично збереглися в найбільш чистому південно-західному секторі Зони. Максимальні значення ПЕД досягають 20-50 тисяч мкР/год в частині "Рудого лісу" яка залишилась, в 2,5 км на захід від ЧАЕС, отже контрастність цього показника в Зоні досягає3-3,5 порядків. Треба також врахувати, що на території навколо ЧАЕС в радіусі 2-5 км було проведено дезактивацію, яка призвела до зниження ПЕД на більшій частині цього району в 10-100 разів, а місцями ще значніше. Так, за офіційними даними, середнє значення ПЕД на промисло-вому майданчикові ЧАЕС (біля адміністративно-побутового корпусу №1) складало в першому півріччі 1995 року 340 мкР/год. Якби не глибока дезактивація всього промислового майданчика, ця цифра сьогодні була б вищою не менше ніж в 300-1000 разів.