«Дворянські гнізда» Житомирщини

«Топографические карты масштаба 1:100 000: №94 - Бердичев и №112 - Калиновка»Скачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №94 - Бердичев и №112 - Калиновка»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт 

Палаци Житомирщини:

Палац Ганських у ВерхівніКолишній палац Ганських, нині Верхівнянський літературно-меморіальний музей Оно­ре де Бальзака, розташований у селі Верхівня Ружинського району Житомирської області, за 14 км на північний схід від районного цен­тру Ружин, за 76 км від Житомира.

В українській глибинці зберігся палац, історія якого безпосередньо пов'язана зі знаменитим французьким письменником Оноре де Бальзаком.

Палац Ганських у ВерхівніЦей палац, побудований 1800 року в стилі пізнього класицизму, належав польському графу Вацлаву Ганському. Маєток дістався йому у спадок від батьків, він багато сил і коштів вкладав у його облаштування: наказав створити пейзажний парк навколо палацу, звести костел, організувати суконну фабрику.

1819 року Ганський одружився з молодою красунею Евеліною Ржевуською. Він був старший за дружину на 17 років. На весілля він пода­рував їй садибу у Верхівні. Саме звідси почалося знамените листування Евеліни з паризьким письменником.

1832 року літератор отримав анонімного листа з українського міста Одеси, підписаного «Іноземкою». Він заінтригував Бальзака, але відпо­вісти письменник, певна річ, не міг. Через деякий час надійшов ще один лист. Прихильниця просила підтвердити отримання за допомогою оголо­шення в газеті «Котидьєн», яка розповсюджувалася і в Росії. Так почало­ся листування Бальзака і Ганської, що вилилося у багаторічний роман. Перша зустріч відбулася через рік. 32-річна полячка виявилася неймо­вірно гарною, і письменник закохався. Проте бути разом закохані не мо­гли — Евеліна була заміжньою.

***Завершальна частина історії Евеліни й Оноре дуже сумна. Одружилися вони лише за п'ять міся­ців до смерті письменника. Ганська довго не давала згоди на другий шлюб, та й закони імперії (вона була російською підданою) забороняли шлюби з іноземцями. Навіть отримавши дозвіл від імпера­тора, Евеліна довго сумнівалася не хотіла їхати до Франції. До того ж подейкували, що Бальзаку потрібні були тільки її гроші. Але коли стан здоров'я письменника погіршився, Ганська вирішила кинути все і бути поряд з коханим. У березні 1850 року Оноре й Евеліна обвінчалися в місті Бердиче­ві, в костелі Святої Варвари, а у вересні того ж року Бальзак помер. Він залишив дружині «в спадок» безліч боргів, виплативши які вона майже втратила весь свій статок.

1841 року помер Вацлав Ганський, і лише 1847 року француз уперше приїхав до коханої. Він був у захопленні від маєтку і називав верхівнянський палац «Лувром». Евеліна підготувала для Оноре великий кабінет, створила в ньому робочу атмосферу. Незаможний письменник про таке не міг і мріяти — в Парижі він мешкав у маленькій незатишній мансарді і ледве зводив кінці з кінцями.

Удруге Бальзак приїхав до Верхівні 1848 року. Судячи з його відгуків у листах, йому дуже подобалося тут, в атмосфері розкоші й затишку, в оточенні дбайливих слуг. У кабінеті письменника збереглися його речі й деталі інтер'єру: стіл, за яким працював Бальзак, складаний стільчик, камін з рожевого мармуру тощо. Тепер усе це становить експозицію літературно-меморіального музею Оноре де Бальзака. Він був відкритий у палаці 1959 року. Тут проводять Бальзаківські читання, приїжджають високопоставлені гості і прості прихильники творчості письменника. Частину будівлі з 1921 року і до сьогодні займає філія Житомирського агротехнічного коледжу.

Gentlefolk Estates of Zhytomyr Region

The former Ganskiy Palace, now the Verhivnya literary and memorial museum of Honoré de Balzac, is situated in Verhivnya village, Ruzhin District, Zhytomyr Region, 14 km north­east of the district center Ruzhin, and 76 km from Zhytomyr.

Ganskiy Palace in Verhivnya. In a Ukrainian province, there is a palace the history of which is directly related to the famous French writer Honoré de Balzac.

It is the palace of the Polish Count Vazlav Ganskiy that was constructed in 1800 in the style of late Classicism. The Count inherited the estate from his parents. He made huge investments and put much effort in its arrangement. He ordered to create a landscape park around the palace, build a church, and organize a cloth factory.

In 1832, the writer received an anonymous letter from the Ukrainian city of Odessa. It was signed by some "Foreigner". Balzac was intrigued, but of course, he could not answer it. Later he received another letter. The admir­er reguested him to confirm receiving her letters through a note in the news­paper "Le Quotidien de Paris" which was distributed in Russia as well. That was the beginning of the correspondence between Balzac and Ganska, which resulted in a long love affair. Their first meeting took place in a year. The 32-year-old Pole was incredibly beautiful and the writer fell in love with her. However, they could not be together because Evelyna was a married woman.

Vazlav Ganskiy died in 1841. Only then, in 1847, the Frenchman came to see his love for the first time. He admired the Verhivnya estate and called it "the Louvre". Evelyna prepared a large study for Honoré. She created a spe­cial working atmosphere for him. The poor writer could not ever dream about such a luxury, for in Paris he lived in a small uncomfortable attic and barely managed to make ends meet.

музей Оноре де БальзакаFor the second time, Balzac came to Verhivnya in 1848. According to his let­ters, he liked to spend time there very much, in an atmosphere of luxury and comfort, surrounded by careful servants. The former writer's study still keeps his things and interior details, such as the desk where he worked, a folding chair, a pink marble fireplace and many other objects. Now all these things are on display at the literary and memorial museum of Honoré de Balzac. It was opened in the palace in 1959. It is often the place for readings of Balzac novels, visited by high-ranking visitors and common people who admire his works. Since 1921, apart of the building has been occupied by Zhytomyr Agrotechnical College.

**** In the 1819, the Count married a young beau­tiful woman called Evelina Rzhevuska. He was 17 years older than his wife. The estate in Ver­hivnya was his wedding gift for her. Soon it be­came the place where the famous correspondence between Evelina and the French writer began.

***The final part of the love story of Honoré and Evelina is very sad. They married only five months before the writer's death. For a long time Ganska did not agree to a second marriage and laws of the empire (as she was a Russian citizen) forbade marriages with foreigners. Even after getting the permission from the Emperor, Evelina hesitated for a long time because she did not want to go to France. In addition, there were gossips that Balzac needed only her money. Yet when the writer's health deteriorated, Ganska decided to leave everything behind and be close to her lover. In March 1850, Honoré and Evelina got married in Berdychiv church of St Varvara, but in September of the same year Balzac died. His widow inherited a lot of his debts, paying which the poor woman lost almost everything she had.