Геодезическая съёмка города Киева

киевСкачать «Геодезическая съёмка города Киева» (1219 планшетов)

Скачать «Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.» 

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Файлы представлены в формате TIFF, квадрат считываются слева- направо, снизу- вверх

5120: 51 -первая цифра обозначает № пояса20 -вторая цифра обозначает № колонки

Схема расположения планшетов (находится в архиве)

схема

Генеральний план розвитку м. Києва

Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р. містить аналітичні і обґрунтовуючі дані, табличні розрахунки та графічні матеріали щодо існуючого стану міста на початок 2011 року, прогноз демографічного та економічного розвитку і структури зайнятості населення, оцінку територіальних ресурсів міста та потреб в територіях для забезпечення комплексного містобудівного розвитку за принципом компактності.

Наводяться пропозиції щодо збалансування системи розселення і зайнятості, планувальної структури та функціонального зонування території міста, розміщення житлового будівництва, розвитку громадських центрів і системи громадського обслуговування за принципом «центр поруч з домом», оптимізації використання промислових та комунально-складських територій.

Особлива увага приділяється розвитку озеленених і ландшафтно-рекреаційних територій долини і схилів Дніпра, озер та прилеглих лісів, збереженню пам’яток історико-культурної спадщини, створенню розвиненої інфраструктури туризму, формуванню «Культурної долини» – центру розвитку культури і мистецтв світового рівня в м. Києві.

Визначаються конкретні заходи з модернізації транспортної та інженерної інфраструктури, оптимізації вуличної мережі, будівництва вулиць, мостів і тунелів, багаторівневих транспортних розв’язок, поліпшення екологічного стану середовища, розміщення об’єктів спільних інтересів м. Києва і прилеглих територіальних громад у приміській зоні.

Наводиться зведені техніко-економічні показники та перелік об’єктів невідкладного будівництва на 2011-2015 р.р., організаційні заходи з реалізації Генерального плану м. Києва.

Сучасний стан та проблеми містобудівного розвитку

Протягом 2002-2010 років значна частина прогнозних показників розвитку міста, передбачених чинним Генеральним планом м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 р. на даний час досягнута та перевиконана, проте ряд заходів з будівництва об’єктів соціальної сфери, транспорту та вулично-дорожньої мережі, інженерного забезпечення реалізовано не було:

 • не відбулося збільшення території міста з 83,6 тис. га до 143,4 тис. га, внаслідок того, що територіальний розвиток міста не був погоджений з обласними органами місцевого самоврядування;
 • чисельність постійного населення на 01.01.2011 р. досягла 2,76 млн. осіб, фактичного – 3,1 млн. осіб, денного – 3,5 млн. осіб, що перевищило прогнози чинного Генерального плану на 2020 рік;
 • не вирішено проблеми диспропорції між розселенням та місцями прикладання праці: в економічному комплексі міста існує 1,35 млн. робочих місць, при цьому на лівобережжі проживає 36,2 % мешканців міста, а розміщується лише 19,7 % робочих місць, на правобережжі – 63,8 % мешканців та 81,3 % робочих місць. Щоденні міграції до місць прикладання праці спричиняє наднормативне навантаження на мости, магістралі, громадський транспорт;
 • обсяги житлового фонду досягли 60 млн. кв. м, проте середня житлова забезпеченість складає лише 21,7 кв. м на 1 особу;
 • забезпеченість об'єктами соціальної сфери відстає від нормативних вимог, особливо у «спальних» масивах лівобережжя та віддалених районах правобережжя;
 • не ефективно використовуються комунально-складські та промислові території, де розміщені низько-технологічні, економічно неефективні й екологічно шкідливі виробництва;
 • в зонах охорони пам'яток ряд новобудов своїми немасштабними формами спотворюють традиційний характер середовища, позбавляють пам'ятки культурної спадщин їх історичного композиційно-архітектурного значення;
 • відбулось не прогнозоване збільшення рівня автомобілізації в м. Києві з 152,2 до 310 машин на 1000 осіб, а також транзитного автотранспорту;
 • гострою проблемою є значне відставання розвитку та перевантаженість магістральної вулично-дорожньої мережі, мостів через р. Дніпро, нестача місць паркування легкових автомобілів;
 • показник протяжності ліній метрополітену становить близько 20 км/1 млн. осіб, що майже вдвічі нижче показника найбільших міст Європи;
 • збільшилось забруднення повітряного басейну викидами автомобільного транспорту;
 • інженерне забезпечення значно відстає від житлового будівництва, зокрема вичерпано резерв електрозабезпечення та теплопостачання існуючої забудови, постійно зменшуються обсяги водоспоживання, погіршується якість води; значна частина мереж теплопостачання та водопостачання є зношеними;
 • забезпеченість зеленими насадженнями загального користування складає 14,4 кв. м/особу при нормі 20 кв. м на 1 особу;
 • значна кількість земель міста в зелених зонах була надана під індивідуальне житлове будівництво, що обмежило можливості створення компактної планувальної структури міста;
 • відмічається нестача транспортної, логістичної інфраструктури, об'єктів управління й менеджменту, фінансової сфери й банків, потужностей готельного господарства та інфраструктури туристично-екскурсійного обслуговування;
 • обсяги будівництва якісного й доступного для киян житла, житла для молодих родин і соціального житла для верств населення, які потребують соціальної підтримки не відповідають фактичним потребам.

Зазначені проблеми та фактори призвели до диспропорцій містобудівного розвитку, погіршенню умов життєдіяльності, транспортного й соціального обслуговування населення .....