ІНСТРУКЦІЯ із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю

РОЗДІЛ 2
Витяг з наказу МВС України
від 25 листопада 2003р. №1444
“Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю”.

ІНСТРУКЦІЯ із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненню та травмуванню працівників та інших осіб, під час поводження з табельною вогнепальною зброєю.
1.2. Забезпечення особистої безпеки працівників при поводженні з табельною вогнепальною зброєю є складовою частиною оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і здійснюється під час:
 вивчення матеріальної частини зброї, навчання правил та порядку її застосування, заходів безпеки при поводженні зі зброєю і влучній стрільбі в навчальних закладах та за місцем служби в системі службової підготовки;
 здійснення заходів із закріплення за особовим складом табельної зброї;
 отримання і здачі табельної вогнепальної зброї в черговій частині органу внутрішніх справ;
 виконання функціональних обов'язків працівниками з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю;
 проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб;
 постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї і боєприпасів працівниками міліції;
 чищення табельної вогнепальної зброї;
 вилучення табельної вогнепальної зброї та боєприпасів;
 наявності та організації зберігання табельної вогнепальної зброї і боєприпасів.
1.3. Табельна вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею, виконали практичну вправу зі стрільби і отримали посвідчення про кваліфікацію в поводженні з табельною зброєю.
Вручення табельної вогнепальної зброї працівникам органів внутрішніх справ здійснюється в урочистій обстановці, згідно зі сценарієм.
1.4. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх справ у системі службової підготовки проходять навчання і систематичну перевірку знань з питань безпеки при поводженні з табельною зброєю.
1.5. Перевірка у працівників знань із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю проводиться:
1.5.1. Під час навчання в системі службової підготовки (відбивається в журналі обліку занять).
1.5.2. При проведенні спортивних заходів (відбивається в організуючих документах цих заходів).
1.5.3. Під час інструктажів працівників (відбивається в журналі інструктажів).
1.5.4. У ході перевірки несення служби особовим складом (відбивається в постовій або обліковій відомості).
1.5.5. Перед присвоєнням чергових спеціальних звань, призначенням на посаду (відбивається в облікових відомостях).
1.5.6. Під час здійснення інспекторських, контрольних, раптових та цільових перевірок органів та підрозділів внутрішніх справ (відбивається в довідках про результати перевірок).
1.5.7. Не рідше двох разів на рік комісією, яка призначається начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ. Результати перевірки знань працівників оформляються протоколом (додаток 3).
Працівникам, які при перевірці знань показали відмінні результати, робиться відповідна відмітка у посвідченні про кваліфікацію в поводженні з табельною вогнепальною зброєю (додаток 1).
1.6. У осіб, які під час перевірки показали рівень знань із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю, порядку і правил її застосування нижче за “відмінно” та не показали позитивні знання матеріальної частини вогнепальної зброї і не виконали нормативів або практичну вправу, посвідчення про кваліфікацію в поводженні з табельною вогнепальною зброєю, картка-замісник, зброя, спорядження та приладдя до неї вилучаються. Протягом тижня з працівником проводяться додаткові навчання і повторна перевірка знань. Залежно від отриманих результатів йому видається посвідчення і закріплюється зброя.
1.7.Організація навчання і перевірка знань заходів, безпеки при поводженні з табельною вогнепального зброєю в навчальному закладі, органі (підрозділі) внутрішніх справ покладається на його керівника.
1.8. Працівник органу внутрішніх справ за яким закріплена табельна вогнепальна зброя, зобов'язаний:
1.8.1. Забезпечити зберігання зброї і постійно підтримувати її у справному стані.
1.8.2. Точно виконувати встановлені цією Інструкцією правила безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.
1.8.3. Отримавши табельну вогнепальну зброю, перевірити, чи вона не заряджена, оглянути її в зібраному стані та патрони. Вважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена.
1.8.4. Розрядивши вогнепальну зброю, поводитися з нею, як із зарядженою.
1.8.5. Під час виконання службових обов'язків, проведення навчальних стрільб, змагань пістолет носити в кобурі на ремені, який має бути надійно застебнутий.
1.8.6. Здати табельну зброю до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ негайно після виконання службових обов'язків. У разі неможливості своєчасно прибути до органу (підрозділу) внутрішніх справ повідомити про це безпосереднього начальника і далі діяти за його вказівкою.
1.9. Категорично забороняється:
1.9.1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад, на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45-60 градусів.
1.9.2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було, а також передавати її іншим особам.
1.9.3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.
1.9.4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.
1.9.5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.
1.9.6. Знімати запобіжник з положення “запобігання” у всіх випадках, не пов'язаних зі стрільбою.
1.9.7. Проводити чищення вогнепальної зброї у не відведених для цього місцях.
1.9.8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.
1.9.9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.
1.9.10. При поводженні з патронами не допускати пошкоджень, берегти їх від ударів, вологи, забруднення тощо.