Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю

2. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.
Інструктаж особового складу органів внутрішніх справ з питань забезпечення безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.
2.1. Первинний інструктаж.
2.1.1. Первинний Інструктаж проводиться:
 з працівниками, які щойно призначенні на посаду до органу (підрозділу) внутрішніх справ;
 з курсантами (слухачами), які зараховані на навчання до відомчих навчальних закладів;
 з курсантами (слухачами), які прибули до органу (підрозділу) внутрішніх справ для проходження стажування за спеціалізацією (практика).
2.1.2. Первинний інструктаж проводить керівник органу (підрозділу, навчального закладу) внутрішніх справ або його заступник по РОС або відповідний фахівець.
2.1.3. Первинний інструктаж проводиться в навчальному класі або у приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочного приладдя (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів тощо).
Орієнтовний перелік питань для складання програми первинного інструктажу надано в додатку 4.
2.1.4. Запис, про проведення, первинного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток 5), а також у наказі про призначення на посаду (зарахування на навчання).

2.2. Цільовий інструктаж.
2.2.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
 перед проведенням командно-штабних та інших навчань, навчальних і спортивних стрільб;
 перед виконанням службових завдань, пов'язаних із можливим застосуванням табельної зброї;
 при відрядженні працівників з табельною, зброєю, а також в інших випадках.
2.2.2. Цільовий інструктаж проводять керівник органу (підрозділу), його заступники за напрямками роботи або керівник спеціальної операції, який визначає місце проведення інструктажу, виходячи з конкретного завдання.
2.2.3. Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосування табельної зброї, її матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з табельною зброєю. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.
2.2.4. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис до журналу (додаток 5). При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.
Журнал інструктажів має бути зареєстрований, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою і знаходитися в черговій частині органу (підрозділу) внутрішніх справ.