Нормативи з військової топографії

Затверджено начальником Воєнно-топографічного управління

Генерального штабу Збройних Сил України 25 червня 1997 року

НОРМАТИВИ З ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ

нормативу

Назва нормативу

Умови (порядок) виконання нормативу

Категорія тих, хто

навчається

(підрозділів)

0цінка за часом

"відмінно"

"добре"

"задовільно"

1

2

3

4

5

6

7

1

Визначення напряму (азимута) на місцевості

Дано азимут (орієнтир).

Указати напрям, що відповідає заданому азимуту на місцевості, або визначити азимут на вказаний орієнтир.

Помилка не повинна перевищувати 3° (0-50).

Час на виконання нормативу відраховується від постановки завдання до доповіді про напрям (значення азимута)

Солдати

Сержанти, офіцери

55 сек.

40 сек.

1 хв.

45 сек.

1хв. 10 с.

55 сек.

2

Читання карт

Прочитати 10 зазначених на карті місцевих предметів і форм рельєфу; додатково для офіцерів дати характеристику об'єктів (предметів), що визначають їх тактичні властивості.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до кінця доповіді про місцеві предмети та форми рельєфу

Солдати

Сержанти, офіцери

Письмово

5 хв.

6 хв.

7 хв.

усно

2 хв. 20 с.

2 хв. 30 с.

3 хв.

При умові, що із 10 умовних знаків будуть названі правильно

9

8

7

10

9

8

3

Підготовка даних для руху за азимутами

На карті масштабу 1:25 000 (1:50 000) указані 2 пункти на відстані не менше 4 км. Вивчити по карті місцевість, намітити маршрут руху, вибрати не менше 3 проміжних орієнтира, визначити дирекційні кути та відстані між ними. Оформити схему (таблицю) даних для руху за азимутами (дирекційні кути перевести в магнітні азимути, а відстані у пари кроків).

Помилки, що визначають оцінку "незадовільно": помилка у визначенні магнітних азимутів перевищує 20: відстані – у 0.5 мм у масштабі карти; неправильно введена поправка напряму.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до здачі схеми (таблиці).

Сержанти

Офіцери

8 хв.

7 хв. 10 с.

9 хв.

7 хв. 50 с.

11 хв.

9 хв. 20 с.

4

Рух за азимутами

На вихідному пункті підрозділу вручається схема (таблиця) даних для руху за азимутами, на якій вказані вихідний пункт, 3-4 проміжних орієнтира, магнітні азимути та відстані між ними в метрах. Довжина маршруту не менше 4 км. Місцевість середньопересічена

- вдень

Перевести відстані у пари кроків. Дотримуючись маскування, пішки вийти до кінцевого пункту. Час на виконання нормативу відраховується від видачі даних для руху до виходу на кінцевий пункт маршруту. На сильнопересіченій місцевості час на виконання нормативу збільшується в 1,3 рази, а вночі - в 1,5 рази.

Відділення

Екіпаж; група

45 хв.

55хв.

50 хв.

1 год.

1 год.

1 год. 10 хв

5

Орієнтування

за картою

У ході наступу (здійснення маршу) на незнайомій місцевості орієнтуватися за картою, визначити точку стояння. Помилка у визначенні точки не повинна перевищувати 2мм у масштабі карти:

- вдень

- вночі

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До орієнтування приступити" до доповіді про своє місцезнаходження.

На закритій місцевості та на місцевості, де мало орієнтирів, час на виконання нормативу збільшується в 1,5 рази.

Солдати

Сержанти

Офіцери

Солдати

Сержанти

Офіцери

2 хв. 45 с.

1 хв.50с.

55 с.

4 хв. 30 с.

2 хв. 45 с.

2 хв. 20 с.

3 хв.

2 хв.

1 хв.

5 хв.

3 хв.

2 хв. 30 с.

3 хв. 30 с.

2 хв. 20 с.

1 хв. 10 с.

6 хв.

З хв. 30 с.

З хв.

6

Читання аерофотознімків

Прочитати зазначені на аерофотознімку об'єкти за їх фотозображенням.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі аерофотознімка до закінчення доповіді про об'єкти.

Солдати розвідувальних підрозділів, сержанти

Офіцери

4 хв. 30с.

5 хв.

6 хв.

При умові, що із 10 об'єктів будуть названі правильно:

9

10

8

9

7

8

7

Підготовка аерофотознімка до роботи та перенесення цілей зі знімка на карт.

Аерофотознімок прив'язати до карти, визначити масштаб аерофотознімка та нанести на аерофотознімок магнітний меридіан. На аерофотознімку зазначені дві цілі, які треба перенести на карту. Помилка не повинна перевищувати 1 мм у масштабі карти.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До роботи з аерофотознімком приступити" до здачі аерофотознімка та карти

Сержанти

Офіцери

17 хв. 30 с.

14хв.

19 хв.

15 хв.

23 хв.

18 хв.

8

Нанесення цілей на карту (аерофотознімок)

Нанести на карту (аерофотознімок) ціль (місцевий предмет), не зазначену на карті (аерофотознімку), віддалену від точки стояння на 500 - 1000 м.

Помилка не повинна перевищувати 2 мм у масштабі карти (аерофотознімка) для оцінок "відмінно" та "добре", для оцінки "задовільно" - 4 мм.

При нанесенні цілей засічкою з двох точок час на виконання нормативу збільшується в 1,5 рази, без урахування часу на переїзд (перехід) з однієї точки на іншу.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "Нанести ціль на карту" до здачі карти.

Солдати розвідувальних підрозділів, сержанти

Офіцери

4 хв. 35 с.

2хв. 45 с.

5 хв.

3 хв.

6 хв.

3 хв. 30 с.

9

Визначення за картою висот, взаємної видимості точок та стрімкості схилів

На карті дано дві точки на відстані 10-15 см з 2-3 укриттями між ними. Визначити абсолютні висоти двох точок, відстань та перевищення між ними, їх взаємну видимість, показати всі підйоми та спуски по прямій пінії між двома точками та визначити найбільшу стрімкість схилів.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання норматива приступити" до здачі відпрацьованої карти.

Помилки у визначенні висот не повинні перевищувати 0,5 висоти перерізу, а у визначенні стрімкості схилів - 3°.

Сержанти

Офіцери

10 хв.

8 хв.

11 хв.

9 хв.

13 хв.

11 хв.

10

Визначення координат цілей (нанесення цілей за координатами)

а). На карті (аерофотознімку з координатною сіткою) зазначена ціль (місцевий предмет). Визначити повні прямокутні (географічні) координати цілі (предмета).

б). Для) координатами указуються координати цілі (місцевого предмета). який необхідно нанести на карту (аерофотознімок).

Помилка не повинна перевищувати 0.5 мм у масштабі карти (аерофотознімка) для оцінок "відмінно" та "добре", для оцінки "задовільно" - 1 мм. Помилка у визначенні географічних координат та нанесення цілей за географічними координатами не повинна перевищувати 3-х кутових секунд для карт масштабів 1:25 000 - 1:100 000 (дпя карти 1:200 000 - 10').

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До визначення координат приступити" до видачі координат цілі в письмовому вигляді

Солдати розвідувальних підрозділів, сержанти

Офіцери

3 хв. 10с.

1 хв. 50 с.

3 хв. 30 с.

2 хв.

4 хв. 10с.

2 хв. 30 с.

11

Підготовка на карті маршруту руху

На карті указано вихідний пункт та новий район зосередження на відстані 3540 км. Підняти маршрут руху, відмітити контрольні орієнтири через 5-10 км. виміряти відстань між ними і підписати наростаючим підсумком.

Виміряти і підписати на карті магнітні азимути напрямів між контрольними орієнтирами. Визначити час на марш.

Помилка у визначенні довжини маршруту не повинна перевищувати 5 мм у масштабі карти, магнітних азимутів - 3° (0-50), часу руху - 10 хв.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до здачі відпрацьованої карти

Сержанти, офіцери

17 хв

18 хв.

22 хв.

12

Нанесення елементів бойового порядку на карту зі слів (по радіо, з магнітофонного запису)

Нанести на карту 10 тактичних умовних знаків бойового порядку свого підрозділу та противника при цілеуказанні по "равлику" в темпі 2-3 знаки за хвилину.

Умовні знаки і підписи повинні чітко читатися. Помилка у нанесенні знаків не повинна перевищувати 3 мм у масштабі карти.

Час на виконання нормативу -5 хв

Офіцери

із 10 знаків нанесені правильно протягом 5 хв

10

9

8

13

Визначення дирекційного кута орієнтирного напряму

за допомогою магнітної стрілки бусолі ПАБ-2А

Установити ПАБ-2А на точці. Виміряти магнітний азимут напряму трьома прийомами. Перевести магнітний азимут у дирекційний кут (поправка напряму знімається з карти).

Помилка не повинна перевищувати 0-06.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до видачі дирекційного кута в письмовому вигляді.

Офіцери

4 хв. 35 с.

5 хв.

6 хв.

14

Визначення дирекційного кута орієнтирного напряму за допомогою магнітної стрілки бусолі ПАБ-2А

Установити ПАБ-2А з насадкою на точці. Виміряти істинний азимут напряму трьома прийомами. Перевести істинний азимут у дирекційний кут (зближення меридіанів взяти з карти). Помилка не повинна перевищувати 0-02.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до видачі дирекційного кута в письмовому вигляді

Офіцери

11 хв.

12 хв.

14 хв.

15

Підготовка вихідних даних та гіронапівкомпасу (ГНК) для дотримання заданого напряму руху

На карті зазначені вихідний та кінцевий пункти маршруту руху протяжністю 10-15 км. Оцінити місцевість та з урахуванням її прохідності, захисних властивостей і маскування вибрати маршрут із двох ділянок (з одним поворотним пунктом). Визначити віддаль та магнітний азимут кожної ділянки і оформити схему. Увімкнути ГНК. Визначити на вихідному пункті компасом азимут поздовжньої осі машини і встановити його значення на шкалі ГНК. Повернути машину в бік руху. Помилка у визначенні довжини кожної ділянки маршруту не повинна перевищувати 0,5 мм у масштабі карти, магнітного азимута - 3° (0-50).

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до доповіді "До руху готовий".

- вдень

- вночі

Екіпаж

Екіпаж

11 хв.

14 хв.

12 хв.

15 хв.

14 хв.

18 хв.

16

Підготовка вихідних даних та координатора (ТНА - 3) до орієнтування на місцевості

На карті зазначено маршрут руху протяжністю 30-40 км. Запустити систему. Визначити координати двох контрольних пунктів, координати місцезнаходження машини та пункту призначення, широту місцезнаходження, розрахувати приріст (збільшення) координат. Визначити дирекційний кут поздовжньої осі машини за допомогою бусолі. Ввести вихідні дані в координатор. Помилка у визначенні координат не повинна перевищувати 0,2 мм у масштабі карти, дирекційного кута - 0-03.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до доповіді "До руху готовий"

Офіцери

15 хв.

16 хв.

19 хв.

17

Підготовка вихідних даних та координатора для прив'язки елементів бойових порядків

У ході маршруту, на зупинці, визначити координати місцезнаходження машини, дирекційний кут поздовжньої осі машини та широту місцезнаходження. Ввести вихідні дані в координатор. Помилка у визначенні координат не повинна перевищувати 0,2 мм у масштабі карти, дирекційного кута - 0-03.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до доповіді

"До топогеодезичної прив'язки бойових порядків готовий".

- під час роботи з картою

- під час роботи з бусоллю

Офіцери

Офіцери

11 хв.

13 хв.

12 хв.

14 хв.

14хв.

17хв.

18

Підготовка вихідних даних та курсопрокладника для орієнтування на місцевості

Запустити систему. Визначити за картою координати місцезнаходження машини та дирекційний кут її поздовжньої осі. Ввести вихідні дані у прилад.

Час на виконання нормативу відраховується від команди "До виконання нормативу приступити" до доповіді "До руху готовий".

- під час роботи з картою

- під час роботи з бусоллю

Офіцери

Офіцери

13 хв.

15 хв.

14 хв.

16 хв.

17 хв.

19 хв.

19

Контроль роботи навігаційної апаратури (ТНА-3), курсопрокладника

Визначити величину відхилення дирекційного кута та координат, які виробляються апаратурою, від даних, які визначаються за картою, і ввести поправки.

Час на виконання нормативу відраховується від команди „Проконтролювати роботу навігаційної апаратури” до доповіді „Контроль навігаційної апаратури виконаний”

- вдень

- вночі

Офіцери

Офіцери

5 хв. 30 с.

12 хв.

6 хв.

13 хв.

7 хв. 10 с

16 хв.

20

Перенесення цілей з планшета спостерігача (схеми) на карту

На планшеті спостерігача (схемі місцевості) нанесені 10 цілей. Місце спостерігача, магнітні азимути напрямків на цілі та відстані до них відомі. Перенести цілі з планшета (схеми) на карту.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі планшета (схеми) до здачі робочої карти.

Офіцери розвідувальних підрозділів

Командири розвідувальних

відділень

2 хв. 20 с.

3 хв. З0 с.

2 хв. З0 с.

.

4 хв.

3 хв.

5 хв.

21

Вимірювання відстаней (кутів) на місцевості за допомогою бінокля (лінійки з міліметровими поділками)

Виміряти відстань до вказаного місцевого предмету (орієнтира) або кут між двома орієнтирами.

Час на виконання нормативу відраховується від постановки завдання до доповіді про результати вимірів.

Виконання нормативу оцінюється "незадовільно", якщо помилка у вимірах відстаней перевищує 10%, а кута - 0-10

Солдати

Сержанти, офіцери

1 хв.

45 сек.

1 хв. 5 с.

50 сек.

1 хв. 15 с.

1 хв.

22

Визначення номенклатур суміжних аркушів карт

Дана номенклатура карти масштабу 1:25 000 1:1 000 000 Визначити і виписати на окрему схему номенклатури 8 суміжних аркушів карт.

Помилка, що знижує оцінку на один бал - неправильно визначена номенклатура одного аркуша карт карти.

Час на виконання нормативу відраховується від моменту видачі завдання до здачі схеми

Сержанти, офіцери

5 хв.

6хв.

7 хв.

23

Побудова профілей місцевості

На міліметровому папері побудувати профіль місцевості за вказаним на карті напрямком довжиною 10 -15 см.

Місцевість середньопересічена:

- повного профілю

- скороченого профілю

Помилки, що визначають оцінку "незадовільно": абсолютна висота точки місцевості за профільною лінією визначена з помилкою більше 0,5 перерізу рельєфу на карті; не враховані висоти місцевих предметів і рослинності більше 2 м; форми рельєфу на кресленні профіля не відповідають карті.

Час на виконання нормативу відраховується від моменту постановки завдання до здачі креслення профіля

Офіцери

Офіцери

10 хв.

5 хв.

12 хв

6 хв.

15 хв.

8 хв.