Військова топографія

Військова топографіяСкачать учебник «Військова топографія»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Уміння підрозділів впевнено орієнтуватися на будь-якій місцевості, за будь-якої погоди і пори року, за картою та без карти, здатність командирів вірно враховувати тактичні особливості місцевості у різних видах бою, використовувати топографічні і спеціальні карти, фотодокументи місцевості, виконувати розрахунки за картою та на місцевості під час організації, ведення бойових дій і управління військами – це та основа, яку надає військам у їх бойовій діяльності одна із галузей військової науки – військова топографія.

Підручник призначений для вивчення дисципліни „Військова топографія” у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, навчальних закладах інших силових структур, військових інститутах (факультетах) цивільних вищих навчальних закладів (ВНЗ) та факультетах (кафедрах) військової підготовки цивільних ВНЗ, які готують офіцерів для Збройних Сил України, а також для підготовки та проведення занять з військової топографії у системі командирської та професійної підготовки у Збройних Силах України.

При веденні бойових дій перед військами завжди постає завдання щодо оволодіння у наступі та утримання в обороні певної території (місцевості), яке неможливе без отримання всебічної інформації про неї. Використання місцевості у різних фізико-географічних районах з урахуванням різної пори року, погодних умов, часу доби та інших чинників з метою найкращого застосування бойових можливостей озброєння і військової техніки підрозділів та їх маневру під час бою лежить в основі формування „Військової топографії” як наукової дисципліни; вона є базовою і важливою складовою командирської та професійної підготовки. Військова топографія займає гідне місце у бойовій підготовці військ Збройних Сил України і тісно переплітається з тактикою, вогневою, інженерною та іншими спеціальними дисциплінами.

Предметом вивчення військової топографії є місцевість, способи її вивчення та оцінки, орієнтування на ній, використання топографічних і спеціальних карт, аерофотознімків місцевості, сучасних засобів навігації, а також здійснення вимірів за картою та на місцевості під час організації, ведення бойових дій і управління військами.

У сучасному швидкоплинному і маневреному бою значення місцевості, як елементу бойової обстановки, надзвичайно зростає, оскільки вона значною мірою визначає можливості захисту військ від застосування противником новітньої високоточної зброї, сприяє підвищенню можливостей щодо маневру своїх військ, допомагає приховано і несподівано наносити удари по противнику та більш ефективно застосовувати всі види озброєння і військової техніки. Звідси витікає, наскільки важливим є уміння командирів не тільки тактичної, а й інших ланок управління оцінювати місцевість та використовувати її особливості для успішного виконання бойових завдань.

За часи незалежності України для вивчення військової топографії у різних навчальних закладах було видано декілька навчальних посібників, тематика яких має спеціалізоване висвітлення основних питань військової топографії відповідно до напрямку підготовки фахівців свого профілю, проте єдиного підручника для Збройних Сил України немає.

Крім цього, на сьогодні, у зв’язку з реформуванням військових структур, відбулося багато змін у керівних документах, що регламентують ці питання. За останні роки з’явилися нові картографічні умовні знаки для топографічних карт, класифікатор основних умовних знаків для нанесення оперативної обстановки на цифрові карти, настанови, накази і директиви та, головне, термінологія топографічних визначень і понять, які затверджені в якості державних стандартів.

Все це значною мірою вплинуло на зміну термінології у військовій топографії та спонукало авторів до написання нового підручника з урахуванням вимог сьогодення. Видання цього підручника ставить за мету забезпечення навчального процесу з вивчення військової топографії не тільки у вищих війскових навчальних закладах, а й у всіх Збройних Силах України.

Це видання відрізняється від попередніх новим четвертим розділом „Розграфлення і номенклатура топографічних карт” та одинадцятим розділом „Загальні поняття про топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ”, а також переробленими і значно доповненими розділами „Місцевість як елемент бойової обстановки”, „Топографічні і спеціальні карти Збройних Сил України”, „Аерофотознімки та їх використання у військах”, „Вивчення та оцінка місцевості за картою”, „Розвідка місцевості та рекогностування”.

Вперше у підручнику надаються короткі фізико-географічні характеристики основних топографічних елементів (рельєфу, гідрографії, населених пунктів, доріг, рослинності та ґрунтів) території України, глосарій топографічних термінів і понять, а також предметний вказівник, які значно полегшать вивчення поданого матеріалу. У додатках підручника наведені зразки топографічних і спеціальних карт, нові картографічні, а також тактичні умовні знаки для ведення робочих карт.

Крім того, виділено у окремі підрозділи та більш повно розглянуті питання про державну геодезичну мережу, картографічні проекції топографічних і спеціальних карт, призначення планів міст, порядок виготовлення макетів місцевості, особливості орієнтування під час наступу вночі та при здійсненні маршу, а також способи відновлення втраченого орієнтування; ще раз проведене переосмислення всього тексту підручника і зроблені відповідні правки. …..