Плани міст

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Під час ведення бойових дій військ населені пункти, особливо великі міста, відіграють надзвичайно важливе значення. Історія всіх війн свідчить про те, що вони завжди були кінцевою метою бою або операції. Тому, крім топографічних та спеціальних карт, бойові дії військ за великі міста забезпечуються планами міст, які надають командирам усіх рівнів необхідну додаткову та важливу інформацію про них для успішного ведення бою.

Плани міст виготовляють на територію великих міст, важливих залізничних вузлів, військово-морських баз та інших важливих населених пунктів та їх околиць. Вони призначаються для детального вивчення великих і найбільш важливих населених пунктів та прилеглої до них місцевості під час планування бойових дій, а також для орієнтування, цілеуказання та управління військами, топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ і визначення координат об’єктів (цілей) під час ведення бойових дій у місті та у передмісті. Крім того, плани міст використовуються для планування заходів цивільної оборони.

Плани міст повинні задовольняти таким вимогам військ:

 • достовірно і точно відображати місцезнаходження, сучасний стан, обриси і характер внутрішньої структури (забудови) міст і підходів до них;
 • надавати можливість швидко виявляти важливі об’єкти, видатні орієнтири, магістральні вулиці, перешкоди у передмісті, а також забезпечувати надійне орієнтування, точне цілеуказання та управління військами;
 • надавати можливість швидко визначати прямокутні та географічні координати, абсолютні й відносні висоти точок, здійснювати топогеодезичну прив’язку елементів бойових порядків військ, а також отримувати кількісні та якісні характеристики об’єктів місцевості;
 • бути узгодженими за змістом з топографічними та навігаційними морськими картами найближчого дрібного масштабу;
 • мати таке навантаження, графічне і кольорове оформлення, яке дозволяло б наносити на плани або вдруковувати в них додаткову інформацію.

Плани міст складають у масштабах 1:10 000 або 1:25 000 у рівнокутній поперечно-циліндричній проекції Гаусса у встановленій системі координат і висот, як і топографічні карти. Масштаб плану міста залежить від його політико-адміністративного та економічного значення, кількості жителів і зайнятої площі. Межі міста на плані визначаються так, щоб були відображені основні перешкоди, видатні орієнтири, командні висоти, вузли сполучення, промислові підприємства та інші важливі об’єкти у передмісті, тому в рамки плану міста входить також приміська територія до 1,5-2 км.

Сторонами рамок планів міст є лінії прямокутної (кілометрової) сітки, яка проводиться на планах міст масштабу 1:10 000 через 5 см (500 м на місцевості), а на планах міст масштабу 1:25 000 – 4 см (1 км на місцевості).

Плани міст складають за новітніми матеріалами, в якості яких використовують каталоги (списки) координат геодезичних пунктів; великомасштабні топографічні та морські навігаційні карти; матеріали аерофото- і космічного знімання; плани міст, які видані іншими відомствами та установами (генеральні, туристичні, оглядові тощо); літературно-довідкові джерела, спеціальні карти, схеми, економіко-географічні описи і довідники.

На планах міст відображаються:

 • математичні елементи (рамки, кілометрова сітка, виходи ліній картографічної сітки, оцифровки тощо);
 • пункти державної та спеціальної геодезичних мереж;
 • вулиці, квартали, окремі споруди, промислові, соціально-культурні і сільськогосподарські об’єкти та дорожні споруди;
 • гідрографія і гідротехнічні споруди;
 • рельєф суші, дна морів, річок та інших великих водоймищ;
 • рослинний покрив і ґрунти;
 • кордони і межі.

Плани міст друкуються відповідною кольоровою шкалою у вісім фарб, а якщо виділяються важливі об’єкти (державні установи, заклади, аеропорти, вокзали, банки, поштамти тощо) – у десять фарб.

З метою більш повного і швидкого вивчення плану міста, а також для забезпечення точного цілеуказання складають довідку, яка характеризує місто в економічному та військовому відношенні.

У довідці до плану міста надається його політико-адміністративне, економічне і культурне значення; площа з приміською територією, кількість жителів, а також географічне положення відносно державних кордонів і великих адміністративних та економічних центрів; кількість залізниць, магістральних автомобільних доріг і трубопроводів, що підходять до міста, а також наявність морського (річкового) порту та аеропорту.

Важливими для військ є дані довідки про загальний характер місцевості: рельєф, ґрунти, гідрографію (режим водних об’єктів, значні водні перешкоди і переправи через них) та рослинність, а також особливі кліматичні умови даної території (коливання температури повітря протягом року, місцеві вітри, магнітні збурення тощо).

У довідці надається детальна характеристика автомобільних доріг і населених пунктів (міста, селища, села і поселення), які розташовані в межах приміської території; наявність в них надійних сховищ (тунелів, шахт, печер тощо), а також наявність орієнтирів у передмісті при спостереженні його з повітря для розпізнавання.

Крім загальної характеристики приміської території надаються сезонно-кліматичні умови, які суттєво впливають на умови прохідності різних видів транспорту та бойової техніки поза дорогами, а також можливість проглядання і спостереження окремих районів міста.

У довідці також надається детальна характеристика планування і забудови міста (якщо вона відрізняється в різних районах міста, але найповніша інформація надається на адміністративний та діловий центри, а також промислові райони міста). Вказується матеріал та кількість поверхів будівель і, особливо детально, наявність підземних споруд (метро, водогінних та інших комунікаційних трубопроводів, підвалів та складських приміщень), які можуть бути використані для укриття військ та здійснення потайних маневрів підрозділів у всіх видах бою.

Про аеропорти з довідки до плану міста, наприклад, можна отримати такі дані: кількість, довжину і характеристики злітно-посадкових смуг, аеронавігаційне та освітлювальне обладнання, наявність ангарів і майстерень, складських та інших приміщень, а також про трубопроводи, що підходять до міста – їх призначення і кількість, продуктивність та наявність станцій перекачки тощо.

Про морські (річкові) порти, наприклад, можна отримати дані про призначення і вантажообіг, характеристики акваторії (підходи, рейди, гавані), кількість і види причальних споруд, загальну довжину причалів та глибину біля причалів, великі складські приміщення, елеватори, холодильники, нафтосховища, а також наявність залізничних під’їздів (кількість колій), вантажно-розвантажувальних і ремонтних засобів, трубопроводів тощо.

З довідки можна отримати дані про систему та джерела водопостачання, електроенергії, газопостачання і газифікації, наявність каналізації, засобів зв’язку (автоматизованого міського та міжміського телефонного зв’язку, радіо- і радіорелейного зв’язку, телецентру та ретрансляційних станцій), а також шпиталів, лікарень, клінік, санаторіїв і будинків відпочинку, які при веденні бойових дій можуть бути використані військами для своїх потреб.

Довідка про місцевість, список назв вулиць і площ, підписаних на плані, а також список важливих об’єктів, які виділені на плані, надаються урізками на ділянках плану, вільних від зображення міста і важливих об’єктів, а при їх великій кількості ці дані друкують окремим додатком на одному із аркушів плану міста або видають окремою брошурою.

Таким чином, довідкові відомості планів міст надають вичерпні та надзвичайно важливі подробиці, які неможливо отримати у короткі терміни з будь-яких інших джерел. Завдання ж командирів усіх рівнів при цьому – уміти найкращим чином використати ці дані при підготовці та веденні бойових дій у містах та на місцевості, що прилягає до них.