Поняття про цифровий аерознімок

9.10. Поняття про цифровий аерознімок

З бурхливим розвитком засобів обчислювальної техніки процес обробки аерознімків переходить в нову, більш якісну фазу – комп’ютерну обробку зображень. Аерофотозображення можуть бути введені до пам’яті обчислювальних засобів в вигляді цифрових мат-риць великих розмірів, де кожний елемент матриці в вигляді цифрового коду визначає рівень тону і кольору цієї дуже малої ділянки (пікселя) зображення. Така матриця аерофотозображення називається цифровим аерознімком.
Існує два способи формування цифрових аерознімків. Перший – це введення аерофотозображення до комп’ютерної пам’яті за допомогою скануючих пристроїв (сканерів). Другий – формування цифрового аерознімка одразу під час аерознімання, коли в аерофотоапараті замість плівки встановлюється приймальна напівпровідникова матриця (рис. 9.10).
Матриця складається з фотодатчиків — окремих світлочутли-вих елементів (пікселів), які реагують на електромагнітне випромінювання. Найбільш поширеними є CCD-ма́триці (скор. від англ. сharge-сoupled device - прилад з зарядовим зв’язком). CCD-матриці випускаються і активно використовуються компаниями Nikon, Canon, Sony, Fuji, Kodak, Matsushita, Philips, Leika і багатьма іншими. Назва CCD відображає спосіб зчитування электричного потенціалу методом зсуву заряда від одного фотодатчика (приймального елемента матриці) до іншого.