Призначення і характеристика топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти є загальнодержавними офіційними документами і призначені для вирішення різноманітних завдань та потреб народного господарства, органів державної влади, науки, освіти і громадян України, а також у військовій справі для забезпечення оборони країни.

Наприклад, у промисловості топографічні карти використовують при проектуванні та будівництві промислових й інженерних споруд. У сільському господарстві – для землеустрою, меліорації земель, обліку та раціональному використанні земельних ресурсів. Топографічні карти потрібні інженерам, географам, геологам, агрономам, лісникам, економістам та багатьом іншим спеціалістам народного господарства.

У військовій справі топографічна карта – один із найважливіших документів, за допомогою яких командири усіх рівнів вивчають місцевість, оцінюють обстановку, з’ясовують завдання, приймають рішення, ставлять завдання перед підлеглими, організовують всі види бойових дій і управління військами у бою (операції).

Топографічні карти створюються в графічній, цифровій та електронній формах в єдиній встановленій системі координат та висот, мають струнке розграфлення та номенклатуру аркушів, а також уніфіковану систему картографічних умовних знаків. За допомогою цих карт можна швидко вивчити і дати оцінку місцевості, орієнтуватися, визначати координати і висоти точок, отримувати якісні та кількісні характеристики різних об’єктів місцевості. Вони також є основою для створення геоінформаційних систем, спеціальних, тематичних та інших карт і планів.

В умовах ведення сучасного бою з широким застосуванням усіх видів озброєння топографічні карти мають багатоцільове оперативно-тактичне призначення, а різноманітність завдань, які вирішують війська, виявляє необхідність виготовлення топографічних карт різних масштабів. За основні масштаби прийняті (масштабний ряд топографічних карт): 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Класифікація топографічних карт за масштабами видання та своїм основним призначенням наведена у табл.3.2.

Т а б л и ц я  3.2

Масштаб карт

Класифікація карт

за масштабами за призначенням
1:10 000-1:50 000 великомасштабні тактичні
1:100 000 середньомасштабні
1:200 000 оперативні
1:500 000 дрібномасштабні
1:1 000 000

Карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 (в 1 см 100 і 250 м відповідно) найбільш детальні і точні, призначені для детального вивчення та оцінки окремих, невеликих за площею, але важливих ділянок місцевості командирами підрозділів і частин при прориві підготовленої оборони противника та форсуванні водних перешкод, висадці повітряного і морського десантів, веденні бойових дій у містах, будівництві інженерних укріплень, точних вимірюваннях і розрахунках при плануванні та виконанні заходів з інженерного обладнання місцевості та топогеодезичній підготовці стрільби.

Карти масштабів 1:50 000 і 1:100 000 (в 1 см 500 м і 1 км відповідно) призначаються для детального вивчення місцевості та оцінки її тактичних властивостей під час планування бойових дій, організації взаємодії та управління підрозділами (частинами) під час бою; орієнтування на місцевості та цілеуказання; топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ; визначення координат об’єктів (цілей); визначення вихідних даних під час виконання завдань навігаційного забезпечення, а також для проведення вимірювань і розрахунків при плануванні та виконанні заходів з інженерного обладнання місцевості. В авіації та аеромобільних військах карта масштабу 1:100 000 використовується як карта району цілей.

Карти масштабів 1:50 000-1:100 000 доводяться до командирів рот,  взводів та екіпажів (обслуги) включно.

Карта масштабу 1:200 000 (в 1 см 2 км)  призначається для вивчення та оцінки місцевості під час планування бойових дій військ та заходів по їх всебічному забезпеченню; управління військами, планування перегрупування військ та орієнтування на місцевості під час здійснення маршів. В авіації Повітряних Сил карта масштабу 1:200 000 використовується як карта району цілей, а в армійській авіації Сухопутних Військ – як польотна (маршрутно-польотна) карта. Характерною особливістю цієї карти є наявність на ній спеціальних характеристик окремих важливих об’єктів місцевості, а на зворотному боці – текстової довідки про місцевість та схеми ґрунтів, які являють собою важливі додаткові відомості про топографічні елементи місцевості, кліматичні умови району тощо. Топографічна карта масштабу 1:200 000 доводиться до штабів батальйонів включно.

Карта масштабу 1:500 000 (в 1 см 5 км) призначається для вивчення загального характеру місцевості та оцінки її впливу на бойові дії військ і використовується під час планування операцій та заходів по всебічному забезпеченню військ, а також для нанесення загальної обстановки. В авіації Повітряних Сил використовується як польотна (маршрутно-польотна) карта. Топографічна карта масштабу 1:500 000 доводиться до штабів полків.

Карта масштабу 1:1 000 000 (в 1 см 10 км) призначається для загальної оцінки місцевості та вивчення природних умов великих географічних районів, воєнно-географічної оцінки регіонів, планування операцій, управління військами, а також заходів з їх всебічного забезпечення. В авіації Повітряних Сил використовується як польотна (маршрутно-польотна) карта. Топографічна карта масштабу 1:1 000 000 доводиться до штабу бригади включно. Зразки топографічних карт усіх масштабів наведені у додатку 3 підручника.