Про затвердження Інструкції Курсу стрільб з організації навчальних стрільб зі стрілецької зброї

РОЗДІЛ 3
Витяг з наказу МВС України
від 25 листопада 2003р. №1444
“Про затвердження Інструкції Курсу стрільб з організації навчальних стрільб зі стрілецької зброї”.

Вправи зі стрілецької зброї виконуються в тирі (на стрільбищі). При цьому визначаються :
—вихідний рубіж - місце, де шикуються і готується до стрільби чергова зміна. Він позначається лінією завширшки 10-15 см у тирі і смугою 1-2 м. на стрільбищі;
—рубіж відкриття вогню - лінія, досягнувши яку дозволяється стрільба;
—пункт бойового постачання - місце, де видаються боєприпаси. Знаходиться в тилу вихідного рубежу на відстані 5-10 м.
Навчальні стрільби проводити за наявності наказу (розпорядження) керівника органу (підрозділу) про проведення навчальних стрільб з особовим складом.
Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (у тир) не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку стрільби. Цей час використовується для підготовки зброї і патронів до стрільби, перевірки знань заходів безпеки особовим складом, умов виконання вправ, роботи мішеневого обладнання і засобів зв’язку, організації занять у тилу та підготовки першої зміни до стрільби.
Після прибуття особового складу на стрільбище (тир) за командою керівника стрільб на командному пункті підіймається білий прапор (уночі - білій ліхтар). З виходом зміни на вихідний рубіж і до команди “Відбій” замість білого прапору підіймається червоний (уночі - червоний ліхтар).
На вихідному рубежі керівник стрільб перевіряє готовність зміни до виконання вправи і дає наказ роздавачу боєприпасів видати зміні набої. Стрілець, який одержав набої, оглядає їх і доповідає керівнику стрільб, наприклад: “Курсант Іваненко три (чотири, ...) бойові набої отримав і оглянув”.
За командою керівника стрільб: “Зміна, спорядити магазини”, — чергова зміна стрільців споряджає набої у магазин, вставляє їх в основу рукоятки пістолетів, не виймаючи повністю пістолет із кобури.
Керівник, переконавшись у готовності зміни (стріляючого), подає команду: “Зміна, на рубіж відкриття вогню – кроком руш”. Після прибуття зміни на рубіж відкриття вогню керівник стрільб командує: “Зміна, заряджай”. За цієї командою стрілець повинен прийняти необхідну стійку для виконання відповідної вправи, вийняти пістолет із кобури, вимкнути запобіжник, дослати патрон у патронник (крім вправи 7, 14), увімкнути запобіжник та доповісти про готовність.
Перевіривши готовність до стрільби кожного стрільця і прийнявши доповіді від них, наприклад: курсант Іваненко до стрільби готовий”, керівник подає команду: “Вогонь”. За цієї командою стрільці вимикають запобіжник, ставлять курок на бойовий звід і ведуть прицільний вогонь.
Закінчивши виконувати вправу, стрілець повинен: стати обличчям у бік лінії мішені і, не знімаючи затвору із затворної затримки, доповісти про закінчення стрільби, наприклад: “курсант Іваненко стрільбу закінчив”.
Керівник стрільб, переконавшись, що зміна закінчила стрільбу, подає команду: “Зміна, розряджай! Зброю - до огляду”. За цією командою стрільці повинні: від’єднати магазин із основи рукоятки пістолета та покласти його під великий палець правої руки попереду запобіжника так, щоб подавач магазину був на 2-3 см вище, ніж затвор.
Оглянувши зброю кожного стрільця, керівник стрільб подає команду: “Оглянуто”. За цією командою стрілець повинен:
 зняти затвор із затворної затримки;
 увімкнути запобіжник;
 приєднати магазин в основу рукоятки пістолета і сховати його до кобури.
Після огляду зброї керівник стрільб подає команду: “Відбій” і за необхідності веде зміну для огляду мішеней. Огляд мішеней керівником стрільб і стрільцями здійснюється за командою: “Зміна, до мішеней кроком руш”. Керівник стрільб зупиняє зміну в двох-трьох кроках від мішеней і заслуховує доповідь стрільців, наприклад: “Товаришу (пане) полковнику, курсант Іваненко виконував першу початкову вправу із 9мм-вого пістолета Макарова (автомата Калашникова), у ціль влучено трьома кулями (вибив 25 очок), оцінка “відмінно”.
Під час виконання вправ керівник стрільб повинен знаходитись позаду зміни, яка стріляє, і не втручатися в дії стрільців при умові додержання ними заходів безпеки.
Сигнали на показ, рух і освітлення цілей повинні подаватися так, щоб їх не було чутно (помітно) стрільцям.
Якщо стрілець не виконав вправу, то повторна стрільба проводиться тільки після додаткового навчання (консультації), при цьому в журнал обліку занять, відвідування і успішності занять або службової підготовки та з вогневої підготовки заносяться оцінка як першої, так і повторної стрільби. До виконання наступної вправи працівники допускаються при отриманні позитивної оцінки у попередній вправі.
Після закінчення стрільби керівник дає команду зібрати гільзи, перевірити наявність зброї, магазинів, сумок для магазинів. Потім проводить розбір і оголошує оцінку за стрільбу кожному стрільцю і органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також контролює чищення та змащення вогнепальної зброї.
Оцінка з вогневої підготовки.
Індивідуальна оцінка з вогневої підготовки виставляється за:
 знання заходів безпеки при поводженні зі зброєю;
 знання правових підстав застосування вогнепальної зброї;
 знання матеріальної частини зброї, основ, правил і прийомів стрільби;
 виконання нормативів;
 виконання практичної вправи.
При незадовільному знанні працівником теоретичного розділу з вогневої підготовки він до подальшого практичної стрільби не допускається і з вогневої підготовки йому виставляється оцінка “незадовільно”.
Стрільба також оцінюється “незадовільно”, якщо вправу не виконано або стрілець порушив умови чи порядок її виконання, припустив порушення заходів безпеки в поводженні зі зброєю.
Загальна оцінка працівнику з вогневої підготовки визначається:
 “відмінно” – якщо не менше трьох оцінок, у тому числі за практичну стрільбу, “відмінно”, а решта не нижче, ніж “добре”;
 “добре” – якщо не менше трьох оцінок, у тому числі за практичну стрільбу, “добре”, а решта не нижче, ніж “задовільно”;
 “задовільно” – якщо п’ять оцінок не нижче, ніж “задовільно”.