Список термінів топографічних об’єктів

Список термінів топографічних об’єктів

Акведук – споруда у вигляді моста з водоводом (трубою, лотком, каналом); будують в місцях перетину водовода з ярами, ущелинами, річками, дорогами.
Бергштрих – короткі штрихи на горизонталях, які вказують напря-мок зниження схилу.
Бурелом – дерева в лісі, які повалені під час буревію.
Газгольдер – ємкість великих розмірів, з обладнанням для зберігання газу.
Градирня – пристрій для охолодження води в системі охолодження вод не промислових підприємств або ТЕЦ.
Дайки – вузькі стрімкостінні гряди із твердих гірських порід, які розташовані на гірських схилах і переважно не узгоджені із загальним схилом місцевості.
Дюкер – напорний трубопровід, що прокладається через природні або штучні перешкоди (річка, канал, дорога тощо).
Естакада – наземна або надводна мостова споруда для пропуску транспорту, пішоходів і прокладання інженерних комунікацій.
Ізобата – лінія на карті, що поєднує одинакові глибини.
Карст – природні заглиблення на поверхні рельєфу (печери, ходи, природні колодязі, вирви, ями тощо), які розмиті водою в слабких гірських породах (гіпс, кам’яна сіль тощо).
Копр – споруда з пристроями для піднімання вантажів на шахтах, родовищах, копальнях.
Курвіметр – інструмент для визначення відстаней на карті кривих ліній.
Кяриз – підземні водозбірні та водопровідні галереї з вентиляційними колодязями.
Мазар – надгробна культова споруда у мусульман.
Мангр – зарості вічнозелених дерев і чагарників, що ростуть з корінням над землею. Характерні для приливно-відливних смуг мулистого узбережжя тропіків. Майже непрохідні.
Репер – геодезичний знак з відомою абсолютною висотою, який за-кріплюється в стінах видатних будівель, або бетонний моноліт, який закладають на поверхні землі.
Сліп – нахилений майданчик для спускання суден по рейках за допомогою лебідки зі стапеля на воду та підйому з води.
Солончак – вид грунтів степових напівпустельних і пустельних районів і з великим змістом розчинної солі.
Стапель – місце будівництва суден – нахилений до води майданчик, на якому розташовані опори для суден.
Субурган – надгробна культова споруда у монголів, яка складається з п’єдесталу, даросховища і шпиля.
Такири – плоскі поверхні пустельних районів від декількох до десят-ків квадратних кілометрів без рослинності, що розбиті тріщинами на окремі площі.
Тальвег – лінія, що поєднує найнижчі точки дна річних долин, лощин, ярів тощо.
Терикон – конусоподібний насип на земній поверхні, який утворений з пустої породи на шахті, штольні, копальні.
Футшток – рейка з поділками для спостереження рівня води на водоймищах (океані, морі, річці, водосховищі тощо).