Способи вимірювання відстаней за топографічною картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

У бойовій роботі командирів часто доводиться визначати за картою відстань між об’єктами або відкладати на карті задані відстані при вирішенні різноманітних завдань: визначення довжини маршруту, нанесення на карту положення своїх військ, цілей противника, визначення ширини перешкоди, площ об’єктів тощо.

Для вимірювання відстаней за картою необхідно мати такі інструменти: лінійку, циркуль-вимірювач, курвіметр (механічний пристрій для визначення довжин кривих ліній на карті). Крім того, потрібно пам’ятати положення головних точок позамасштабних умовних знаків і таблицю поправок у довжину маршруту (у гірській місцевості). Для визначення відстаней за картою використовують наступні способи:

  • лінійкою;
  • циркулем;
  • кроком циркуля;
  • нарощенням розхилу циркуля;
  • курвіметром;
  • окомірно;
  • підручними засобами;
  • за прямокутними координатами.

Для визначення відстані лінійкою необхідно на карті виміряти відстань між об’єктами в сантиметрах і помножити число сантиметрів на величину масштабу. Наприклад, на карті масштабу 1:50 000 відстань між двома об’єктами дорівнює 8,4 см. Величина масштабу даної карти: 1 см = 500 м. Отже, відстань на місцевості буде дорівнювати: 500 м/см  8,4см = 4 200 м.

Оскільки у бойовій практиці досить часто доводиться користуватися картами різних масштабів (переобчислювати відстані з одного масштабу в інший) рекомендується запам’ятати наступне. Відомо, що на карті масштабу 1:100 000 відстань, яка виміряна в міліметрах, помножується на 100, в результаті чого ми отримаємо дійсну відстань в метрах. Наприклад, якщо відстань на карті масштабу 1:100 000 дорівнює 6,4 см, то на місцевості вона відповідатиме 6 400 м (64100). При роботі з картами 1:25 000, 1: 50 000 і 1:200 000 виміряну відстань у міліметрах необхідно в першому випадку поділити на 4, у другому – на 2, а у третьому – помножити на 2.

Циркулем вимірюються короткі відстані. Використання лінійного масштабу виключає арифметичні розрахунки. Ніжки циркуля ставлять у головні точки умовних знаків об’єктів, між якими необхідно визначити відстань, і, не змінюючи розхилу ніжок циркуля, прикладають циркуль до лінійного масштабу, як показано на рис. 7.4а.

Кроком циркуля вимірюють відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу. Для цього беруть за масштабом розхил циркуля, який відповідає якому-небудь цілому числу кілометрів або метрів, і таким „кроком” проходять на карті відстань, яку необхідно визначити, ведучи рахунок перестановок ніжок циркуля, а залишок визначають за лінійним масштабом (рис. 7.4б).

Вимірювання відстані на карті циркулем7.4. Вимірювання відстані на карті циркулем (а) і кроком циркуля (б) за допомогою лінійного масштабу

Нарощенням розхилу циркуля вимірюють ламані лінії. Спосіб заснований на визначенні кола: „геометричне місце точок, рівновіддалених від центра”. Ламана лінія шляхом перенесення відрізків перетворюється в пряму (рис. 7.5а).

Курвіметром вимірюють тільки звивисті лінії. Обертанням коліщатка стрілку курвіметра встановлюють на нульову поділку, а потім коліщатком проводять по вимірюваній лінії АВСD (рис. 7.5а) зліва направо або знизу вгору: отриманий відлік у сантиметрах множать на величину масштабу даної карти. Наприклад, відлік курвіметра за картою масштабу 1:100 000 становить 15 км, а за картою масштабу 1:50 000 – 7, 5 км (рис. 7.5б).

Вимірювання відстані нарощенням розхилу циркуля7.5. Вимірювання відстані нарощенням розхилу циркуля (а) і курвіметром (б)

Для визначення відстаней окомірно підраховують число квадратів кілометрової сітки, що „вкладаються” у вимірювані лінії, і множать на величину сторони квадрата в кілометрах. Спосіб застосовують у випадках,  якщо лінійний об’єкт розташований поздовж вертикальних або горизонтальних ліній кілометрової сітки і використовують, як правило, для наближених вимірювань і контролю результатів вимірювання інструментами.

За відсутності інструментів відстань за картою вимірюють підручними предметами. Наприклад, при відсутності лінійки, на смужці паперу помічають олівцем об’єкти між якими вимірюють відстань, яку визначають за координатною сіткою і лінійним масштабом. При відсутності курвіметра по звивистій лінії викладають нитку, а потім, випрямляючи її, визначають довжину лінійкою.

За прямокутними координатами. Відстань між двома точками (об’єктами), які знаходяться в одній координатній зоні, можна обчислити за формулою7-5-form

де S – відстань на місцевості по прямій між двома точками, м;

х1, у1 – прямокутні координати першої точки;

х2, у2 – прямокутні координати другої точки.

Цей спосіб використовується при підготовці даних для пуску ракет, стрільби артилерії та в інших випадках.