Стан довкілля Черного моря. Рибальство

Стан довкілля Чорного моряСкачать  Скачать «Стан довкілля Чорного моря»        бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рибальство. В Чорному морі налічується приблизно 2000 видів тварин і 1000 видів рослин. Тільки іхтіофауна складається з 165 видів і підвидів риб. При цьому слід підкреслити, що чисельність пелагічних риб значно перевищує донні види (вплив сірководневого феномену інших екологічних факторів).

В сучасних екологічних умовах, коли рівень антропогенного навантаження на морське середовище зростає, деградують, або зовсім зникають цілі біоценози. Так, наприклад, розміри популяцій мідій досягли критичних позначок майже уздовж всієї прибережної смуги, а у деяких районах повністю зникли мідійні біоценози. Зменшуються запаси риб з більш тривалим життєвим циклом (осетрові, камбала-калкан, кефалі та інші), на які в значній мірі впливають зміни умов середовища. Чисельність крабів зменшилась в десятки, а на деяких акваторіях району в сотні разів. Задуха фітобентосу що періодично виникає, стає "нормою” в багатьох ділянках моря.
Не останнє місце займає і такий чинник, як інтенсифікація розробки біологічних ресурсів всіма
причорноморськими державами. Внаслідок різноманітних факторів, в тому числі і перелову, значно змінюється склад іхтіофауни та, відповідно, склад видобутих рибних ресурсів.

навантаження на морське середовище

Аналізуючи динаміку вилову риби та інших морепродуктів за 6 років, можна побачити, що після різкого спаду виловів у 1996 році намітилась тенденція зростання виловів риби за рахунок збільшення кількості користувачів і рибопромислового флоту Основним об'єктом промислу залишається шпрот чорноморський (83,5%). Значно знижені вилови скумбрії, пеламіди, лосося, бичка. Чорноморська кефаль (всі 5 видів), барабулька, руський осетер, севрюги, камбала-калкан та ставрида також складають незначну частину від видобування основних промислових видів.

Чотири види осетрових — білуга, шип, стерлядь, атлантичний осетер (всього в Чорному морі їх налічується 6 видів) — занесені до Червоної Книги України, чорноморський та дунайський лососі, а також усі інші види осетрових знаходяться у депресивному стані. Названі види заборонені для промислового використання, дозволяється лише обмежений вилов та вилов для наукових досліджень.

Таке саме становище спостерігається стосовно промислових запасів мідії. Часті літні замори, шкідливі знаряддя промислу призвели до значного погіршення стану мідійних поселень у північно-західній частині моря. Вилови в 2000 р. зменшились, порівняно з 1999 роком, на одну третину з 160 т до 110 т. Промисел мідії проводиться лише в Каркінітській затоці на банках ”Тетіс-2” та "Міжводне”.

Загалом, становище біологічних ресурсів Чорного моря не має чіткої тенденції до покращення. Важкий стан в економіці не дозволяє не тільки розширити, а й підтримувати на необхідному рівні науково-дослідні роботи, які б висвітлювали та прогнозували стан біологічних ресурсів, дозволяли розробляти нові напрямки в розвитку штучного розведення різних видів риб у морському господарстві. Однак, в останні 2-3 роки намітилась тенденція до відновлення сировинної бази риб в Азовському і Чорному морях, яка обумовлена як стабілізацією біомаси гребневика мнеміопсісу так і зменшенням рибопромислових зусиль на узбережжі України, Російської Федерації та Грузії.

Українські вчені зробили значний внесок в збільшення продуктивності морів, провівши успішну акліматизацію в басейні далекосхідної кефалі пеленгасу запаси якого тільки в Азовському морі досягли декількох десятків тисяч тонн.

Багаточисельні прісноводні і солоноватоводні лимани півдня України (площею близько 200 тис.га), за сприятливих економічних обставин, можуть дозволити досягнути на природних кормах рибопродуктивності понад 150-200 кг/га. Потенційна рибопродуктивність цих водоймищ перевищує 600 кг/га на рік.

Виходячи з сучасних оцінок стану промислових об'єктів в морях України, на 2005 р. обсяги можливих виловів прогнозуються на рівні 150 тис.тонн. Розглядаючи рибноводні проблеми, основну увагу слід зосередити на вирішенні питань відтворення цінних видів риб — осетрових, кефалевих, камбалових.

В цілому, можливості Українського Причорномор'я дозволяють отримати додатковий обсяг інших гідробіонтів — 20-30 тисяч тонн на рік. Для одержання продукції аквакультури необхідне створення серії повносистемних та нагульних рибноводних господарств, культивування безхребетних і водоростей.

навантаження на морське середовище2 Можливий видобуток основних промислових об'єктів Азово- Чорноморського басейну в 2005  році, тис. т.