Стан довкілля Черного моря

Стан довкілля Чорного моря

Міністерство екології і природних ресурсів України Український науковий центр екології моря (Активний центр з моніторингу і оцінки забруднення)

Скачать «Стан довкілля Чорного моря»

Скачать «Карты и атласы водных объектов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

СТАН ДОВКІЛЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ

Загальна оцінка

Географія, гідрографія та клімат:

Погіршення середовища Чорного моря і виснаження його морських ресурсів протягом останніх десятиліть спричинило погіршення життєвого рівня населення, естетичних і рекреаційних умов Чорного моря. Визнаючи необхідність спільних зусиль для збереження Чорного моря, країни Чорноморського басейну підписали Конвенцію по Захисту Чорного моря від Забруднення (1992, Бухарест, Румунія) і відповідно до Статті VII Конвенції країни-учасники повинні “приймати всі необхідні заходи по запобіганню, скороченню та контролю за забрудненням морського середовища Чорного моря, спричиненого виносом від наземних джерел зі своїх територій, таких як річки, канали, берегові споруди, інші штучно — створені структури, випадінням опадів або виносами, або такими, що надійшли від будь-якого іншого наземного джерела, включаючи атмосферу”.

Ця мета також бере до уваги результати Конференції Організації Об’єднаних Націй по Навколишньому Середовищу і Розвитку в Ріо-де- Жанейро в червні 1992 і, зокрема, стосовно стійкого розвитку океанів, морів і прибережного середовища в Програмі 21.

Конвенція була далі розроблена в політичний документ — Міністерську Декларацію по Захисту Чорного моря (Одеса, 1993), з визначенням мети і завдань, що мають здійснюватися в рамках Бухарестської Конвенції. Програма Навколишнього середовища Чорного моря Глобального Екологічного Фонду (В8ЕР СЕР) була покликана допомогти країнам Чорноморського басейну в здійсненні завдань, визначених Конвенцією. Головні висновки виконання Програми лягли в основу Трансграничного Аналізу Чорного моря, який був розроблений В8ЕР (1996 р.) та Стратегічного Плану Дій по відновленню і захисту Чорного моря, підписаного країнами Чорноморського басейну в 1996 році. У структурі Програми Чорного моря шість тематичних, методологічних і координуючих центрів (Активні Центри), один на країну були створені для кожної Чорноморської країни.

Комісія по захисту Чорного моря від забруднення (Чорноморська Комісія, 1996 р.) і її Консультативні Групи складаються з національних центрів діяльності і координуються Активними Центрами, є цілком відповідальними за координацію виконання Чорноморської програми на регіональному рівні. Для щоденної роботи, створення Постійного Секретаріату Комісії Чорного моря було передбачено в 1996 році. Однак, Чорноморські країни зіткнулися з серйозними економічними проблемами і не були здатні зробити свої внески до 2000 року. Після утворення Постійного Секретаріату регіональна діяльність стала більш активною.

Активний Центр з моніторингу та оцінки забруднення, за який відповідальна Україна, заснований на базі Українського наукового центра екології Моря, Одеса, Україна, і він координує роботу Консультативної Групи з моніторингу та оцінки забруднення в питаннях розробки, проектування та впровадження програм регіонального моніторингу та оцінки.

Для моніторингу якості навколишнього середовища по всьому регіоні Чорного моря, Чорноморська Комісія в 2001 році запропонувала Консультативній Групі з моніторингу та оцінки забруднення розробити, спроектувати і впровадити Програму регіонального інтегрованого моніторингу і оцінки забруднення (ПРІМОЗ), беручи до уваги досвід OSPAR, HELCOMта інших регіональних морських угод. Під егідою ПРІМОЗ, нові керівні документи та інструментальні засоби оцінки повинні бути розроблені і прийняті Чорноморською Комісією. Кожні п’ять років повинна виконуватися оцінка стану довкілля Чорного моря з публікацією Звіту про стан навколишнього середовища.

Регіони, що охоплюють морську частину району в цілому відповідно до Бухарестської Конвенції, як було запропоновано Консультативною Групою в 2001 р.

Погіршення середовища Чорного моря

На даний час Державна Програма охорони та відтворення Азовського і Чорного морів, прийнята Верховною Радою України 22 березня 2001 р., є першою національною програмою, що має статус національного закону в країнах Чорноморського бассейну.

Національний Звіт України про стан навколишнього середовища Чорного моря був підготовлений для оцінки поточний стан середовища тавизначення тенденцій в Українській частині Чорного моря. Цей звіт призначений для людей, які приймають рішення, менеджерів навколишнього середовища, вчених, широкої громадськості. Цей звіт також призначений для інформування Наради Міністрів навколишнього середовища країн Чорного моря у травні 2002 р. про стан довкілля і заходи, які започатковані для охорони та відтворення Української частини Чорного моря в аспекті міжнародних зобов’язань України щодо виконання Бухарестської Конвенції та Програми захисту Чорного моря.

Процес оцінки

Національний Звіт України про стан навколишнього середовища Чорного моря описує національні особливості прибережних і морських акваторій Чорного моря та визначає вплив на довкілля внаслідок людської діяльності. Звіт підсумовує інформацію, накопичену до середини 2000 року, стосовно змін довкілля внаслідок діяльності людини. Були проаналізовані та порівняні національні процеси та вплив людини на регіон, беручи до уваги їхнє довгострокове значення для середовища, людського здоров’я, ресурсів і красот природи. Висновки написані з огляду на пріоритети для нової політики і засобів керування, які повинні покращити захист морського навколишнього середовища.

Загальна оцінка в цьому звіті заснована на інформації, що є доступною з національних джерел, включаючи Міністерство екології та природних ресурсів України. Наступні інститути і організації люб’язно надали дані для цього звіту: Державна Інспекція по захисту Чорного моря, Одеса, Інститут біології Південних морів (Одеська філія), Український науковий центр екології моря, Одеса, Український Центр управління ресурсами Землі, Київ та Гідрометеорологічний Центр Азово-Чорноморського басейну Одеса.

Робота, яка була раніше проведена в рамках екологічної Програми Чорного моря ГЕФ і національних Програм, а також Національні звіти про стан навколишнього середовища в Україні за період 1996-2000 рр. також були прийняті до уваги. Звіт являє собою інтегроване резюме стану навколишнього середовища Чорного моря.

Міністерство екології та природних ресурсів України і Чорноморська Комісія були запрошені надати свої коментарі до цього звіту, які були з вдячністю прийняті.

Звіт був підготовлений Українським науковим центром екології моря (Активний Центр з моніторингу та оцінки забруднення). Кількість наявної інформації відрізняється в залежності від обсягів попередніх досліджень, моніторингу і наявності ресурсів. Не всі теми висвітлені однаково, з різним ступенем деталізації для всіх складових морської екосистеми. Висновки підготовлені на основі наявної інформації.