Точність вимірювання відстаней і поправки до виміряної відстані

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При визначенні граничної графічної точності вимірювань необхідно враховувати фізіологію ока. Як відомо, людське око відрізняє дві окремі точки, які видно під кутом більше 60" від спостерігача. Якщо кут буде меншим, обидві точки людське око бачитиме як одну. Тому при  спостереженні на відстані 25 см від ока і відповідним кутом буде видно точку  0,1 мм, що відповідає уколу гострої голки циркуля-вимірювача на папері. Ця величина називається граничною графічною точністю вимірювань, а відстань на місцевості, що дорівнює 0,1 мм на карті граничною графічною точністю карти.

Точність вимірювання відстаней на карті за допомогою циркуля-вимірювача і поперечного масштабу не перевищує 0,1 мм. Крім того, точність вимірювання відстаней на карті залежить від масштабу карти, а також від деформації і пом’ятості паперу. Тому при роботі з топографічними картами встановлено, що середня помилка вимірювання відстаней за картою становить 0,5 мм, гранична 1 мм, що в масштабі карти відповідає на місцевості величинам, які вказані в табл. 7.1.

Т а б л и ц я 7.1

Масштаб карти Гранична графічна

точність карти (м)

Середня помилка (м)
1:10 000 1 5-10
1:25 000 2,5 12-25
1:50 000 5 25-50
1:100 000 10 50-100
1:200 000 20 100-200
1:500 000 50 250-500
1:1 000 000 100 500-1 000

Виходячи з визначення масштабу, ми вимірюємо на карті не саму лінію місцевості, а її проекцію. Наприклад, відстань між двома пунктами, що виміряна на карті, на місцевості з кутом нахилу 20° дорівнює 2 000 м, а дійсна відстань між цими пунктами складатиме 2 120 м (рис. 7.3).

Проекція довжини схилу на площину7.3. Проекція довжини схилу на площину (карту)

Поправки за нахил лінії (спотворення за рельєф) вводяться лише при кутах нахилу більше 6°, тобто на картах гірської місцевості за табл. 7.2.

Т а б л и ц я  7.2

Кут нахилу рельєфу Поправки за нахил лінії
у процентах у коефіцієнтах
1 1,01
12° 2 1,02
18° 5 1,05
24° 10 1,10
30° 15 1,15
36° 24 1,24

Практично на картах рівнинної та горбистої місцевості поправка за рельєф не вводиться, вона покривається помилкою вимірювання відстані.

Варто завжди пам’ятати, що довжина маршруту, яка виміряна на карті, коротша дійсної. Це відбувається тому, що при складанні карти дороги, як правило, випрямляються (зникають дрібні вигини), і тим більше, чим дрібніший масштаб карти. Крім того, вимірювання на карті проводяться в одній площині, а будь-яка дорога на місцевості має підйоми і спуски.

На картах горбистої і, особливо, гірської місцевості точність визначення відстаней дещо знижується. Наприклад, при довжині маршруту високогірної місцевості у 200 км за картою дійсна відстань складатиме 250 км. Тому в довжину маршруту, що виміряна за картою, завжди необхідно ввести поправку відносно масштабу карти і типу рельєфу місцевості за табл. 7.3. Також слід пам’ятати, що для точних розрахунків при підготовці даних для стрільби артилерії в гірській місцевості теж необхідно вводити відповідні поправки.

Т а б л и ц я  7.3

Тип рельєфу Поправка в довжину маршруту для масштабів
1:50 000 1:100 000 1:200 000 1:500 000
Рівнинний 1,00 1,00 1,05 1,05
Горбистий 1,05 1,10 1,15 1,20
Гірський 1,15 1,20 1,25 1,30