Топографічна підготовка підрозділів ЗС України

проведення занять із топографічної підготовки

Скачать  «Топографічна підготовка підрозділів ЗС України»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Методичний посібник призначений для командирів нижчої ланки і має на меті надати їм допомогу в організації проведення занять із топографічної підготовки із особовим складом підрозділів Збройних Сил України. За змістом та методикою проведення занять з особовим складом заняття доречно проводити у обсягах програми з військової топографії.

Викладені в методичних рекомендаціях порядок підготовки і проведення занять наведено як приклад і не повинно служити шаблоном. У кожному конкретному випадку варто враховувати місцеві умови, спеціальність та рівень підготовки особового складу, що навчається.

Місцевість є важливим елементом бойової обстановки, тому що вона суттєво впливає на планування та проведення операцій, ефективне застосування зброї та бойової техніки. Вміле використання тактичних властивостей місцевості сприяє успішному вирішенню завдань підрозділів.

Сучасні вимоги до підготовки підрозділів для дій на будь-якій місцевості вдень і вночі потребують подальшого удосконалення топографічної підготовки особового складу, привиття їм стійких навиків у вивченні, оцінці і використанні місцевості, впевненому орієнтуванні на ній вдень і вночі, точному цілеуказанню, вмілому використанні топографічних карт, навігаційної апаратури, бойової техніки.

При обмеженні учбового часу оптимальне вирішення цього завдання полягає в чіткій організації топографічної підготовки, її міцному зв'язку з тактикою та іншими предметами навчання, в підвищенні якості та ефективності кожного заняття.

Методика навчання особового складу постійно удосконалюється, тому наведені в посібнику приклади та рекомендації потрібно розглядати творчо, з урахуванням умов обстановки, характеру завдань, які вирішуються підрозділом.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Топографічна підготовка підрозділів

Топографічна підготовка – складова частина бойової підготовки підрозділів. Вона значно сприяє підвищенню їх польової виучки.

Вимоги до топографічної підготовки підрозділів в сучасних умовах, у зв'язку зі зміною характеру бойових дій, значно зросли. Підрозділи і окремі екіпажі, здатні до швидкого пересування, часто будуть діяти розосереджено, швидко пересуваючись по незнайомій місцевості на десятки кілометрів вдень і вночі. Щоб успішно діяти в наступі, розвідці, дозорі потрібно заздалегідь вивчити на карті місцевість, на якій доведеться виконувати бойове завдання, вміло використовувати її захисні і "маскувальні" властивості, упевнено орієнтуватися і дотримуватись напрямку руху, швидко і точно вказувати місцезнаходження виявлених цілей та різних перешкод. Це особливо необхідно під час дій у гірській, пустельно-степовій та лісисто - болотистій місцевості, де мало орієнтирів, а також в умовах обмеженої видимості і вночі. Знання особливостей місцевості, міцні практичні навики в орієнтуванні на ній допомагають особовому складу упевнено діяти в складній обстановці, більш ефективно використовувати можливості техніки та зброї.

Топографічна підготовка підрозділу організовується відповідно до програми бойової підготовки і здійснюється, головним чином, на заняттях з військової топографії. При цьому ураховуються особливості місцевості в районі розташування, характер завдань, які вирішуються підрозділом.

Багато питань з топографічної підготовки особового складу (наприклад, вивчення місцевості, орієнтування на ній, вимірювання відстаней та кутів, визначення координат цілей та інші) органічно входять в завдання тактичної, вогневої, інженерної підготовки. Тому, отримані на заняттях з військової топографії початкові навики, потрібно удосконалювати на заняттях з інших предметів навчання та на навчаннях. Наприклад, опрацьовуючи план ротного тактичного (тактико-спеціального) навчання, корисно передбачити удосконалення навиків особового складу в орієнтуванні на місцевості, розв'язуванні вимірювальних задач, складанні карток та схем місцевості та інше.

Заняття з топографічної підготовки проводяться, як правило, в складі підрозділу (взводу) на місцевості. Основний метод навчання – самостійна практична робота після короткого пояснення й показу прийомів командиром. Висока ефективність навчання досягається правильною організацією змагання, особливо з виконання нормативів. Звичайно, цікавіше та з більшою користю для особового складу проходить те заняття, де командиру вдається поєднати зміст учбових питань з рішенням тактичних задач та виконанням нормативів, які дозволяють об'єктивно оцінювати ті чи інші дії підлеглих. …