Топографічні план та карта

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розгорнути кулеподібну поверхню Землі на площину без розривів і складок неможливо, тому материки, острови та інші частини земної поверхні можуть бути зображені з повним збереженням подібності лише на глобусі. Однак зображення земної поверхні з усіма подробицями вимагає створення таких великих глобусів, що, практично це зробити неможливо.

Уявимо, що ми створили б глобус у 1 000 000 разів менше за розміри Землі, його радіус при цьому дорівнював би 6,37 м. Але навіть на такому велетенському глобусі точність вимірювань буде недостатньою, особливо для військових, а його практичне використання унеможливлює і думку про його створення. Тому земну поверхню зображають на площині, тобто на аркушах паперу, заздалегідь припускаючись при цьому деяких спотворень. Тільки невеликі ділянки земної поверхні можна вважати плоскими і без помітних спотворень зобразити на папері, зберігаючи при цьому повну подібність місцевості.

Зменшене і докладне зображення на площині невеликої ділянки місцевості називається топографічним планом або просто планом. Доведено, що на плані практично без спотворень можна відобразити ділянку місцевості радіусом 10 км (площею 310-315 км2), при цьому такі незначні (менше 1:1 000 000) спотворення у відстанях допустимі навіть при самих точних лінійних вимірюваннях, а при вирішенні інженерних завдань площиною можна вважати ділянку рівневої поверхні радіусом до 25 км.

Для задоволення потреб народного господарства топографічні плани місцевості виготовляють у масштабі 1:5 000 і більше, а плани міст, залізничних вузлів, морських портів, якими забезпечуються Збройні Сили України у масштабах 1:10 000 і 1:25 000.

Однак на картах потрібно відображати не невеликі, а значні території земної поверхні (райони, регіони, материки), що зробити без врахування сферичності Землі неможливо.

Зменшене зображення земної поверхні або окремих її частин, яке виконане на площині за певним математичним законом і яке показує розміщення, поєднання та зв’язки природних і суспільних явищ, називається картою, а якщо ступінь зменшення на карті буде менше одного мільйона, то карта буде називатися топографічною.

Тому у загальному випадку топографічні карти це детальні карти місцевості, які виготовляють у масштабі 1:1 000 000 та більше для визначення планового і висотного положення об’єктів на земній поверхні, їх кількісних та якісних характеристик.

Основні види карт та їх характеристика

 Для задоволення потреб оборони країни та народного господарства створюється велика кількість різноманітних карт. Щоб зорієнтуватися в цій різноманітності, карти необхідно класифікувати. Класифікація карт допомагає виявляти особливості, які притаманні окремим видам карт, полегшує їх облік, систематизацію та зберігання.

Усі карти, що зображають поверхню Землі, а також моря та океани, називаються географічними картами. За своїм змістом вони поділяються на загальногеографічні та тематичні.

До загальногеографічних карт відносяться географічні карти, на яких відображається сукупність основних елементів місцевості без виділення будь-яких з них, тобто детальність зображення рельєфу, гідрографії, мережі доріг, населених пунктів та інших елементів місцевості на цих картах залежить від їх масштабу. Цим вимогам військ повністю відповідають топографічні карти всього масштабного ряду.

До тематичних карт належать карти, основний зміст яких визначається конкретно зображеною темою. На них з великою детальністю зображуються окремі елементи місцевості або наносяться спеціальні дані, які не показані на загальногеографічних картах. Прикладом тематичних карт можуть бути рельєфні, дорожні, карти корисних копалин і багато інших.

У військовій справі до тематичних карт відносять спеціальні карти, які призначаються для забезпечення командирів і штабів спеціальними даними під час планування, організації та виконання бойових завдань. Їх зміст має більш вузький напрямок порівняно з топографічними картами.

Карти з даними про поверхню дна морів, океанів та інших водоймищ називаються морськими навігаційними картами.