Україна. Адміністративна карта

Україна. Адміністративна картаСкачать «Україна. Адміністративна карта»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць.

Адміністративно-територіальна одиниця – автономна республіка, область, район, громада, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село, селище.

Адміністративно-територіальні зміни – це зміни адмістративно-територіального устрою внаслідок утворення та ліквідації районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; зміни меж регіону, районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу; зміни категорії населених пунктів (віднесення міста до категорії міст обласного значення, віднесення селища міського типу до категорії міста, віднесення сільського населеного пункту до категорії селища міського типу або навпаки); перейменування або уточнення назв регіону, районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів.

Дані про адміністративно-територіальні зміни ґрунтуються на офіційних матеріалах: постановах Верховної Ради України, постановах Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннях обласних і міських (міст спеціального статусу) рад.

Поточні оцінки чисельності населення на 1 січня базуються на даних останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного руху населення, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін.

До складу України входять 27 регіонів. Станом на 1 січня 2016 року це - 1 автономна республіка, 24 області, 2 міста спеціального статусу. До міст, що мають спеціальний статус, відносяться Київ та Севастополь, республіканського значення - міста, безпосередньо підпорядковані органам державної влади Автономної Республіки Крим, обласного - міста, безпосередньо підпорядковані органам державної влади області.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами на 1 січня 2016 року

(дані Державної служби статистики України)

Україна. Адміністративна карта

Чисельність наявного населення за регіонами на 1 січня 2016 року

(Дані щодо чисельності населення на1 січня 2016 років наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя)

Україна. Адміністративна картаУ 2016 році на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського)тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" населені пункти та райони, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, були перейменовані відповідно до постанов Верховної Ради України.

Наявне населення – населення, яке на момент перепису на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих. Тимчасово проживаючі – це особи, які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці проживання не більше, ніж 12 місяців).

Міське і сільське населення. До міського населення відносяться особи, які проживають у міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості.

Міські поселення – це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські.

Щільність населення – ступінь населенності певної території, розраховано діленням чисельності наявного населення на площу території країни в цілому чи окремого регіону. Площа територій наводиться за даними Державного комітету України із земельних ресурсів.

Середньорічна чисельність населення – середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.

Природний приріст (скорочення) – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

Природний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення – відношення природного приросту населення до середньорічної чисельності населення або різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.

Сальдо міграції населення (міграційний приріст (скорочення) населення) – різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.

Сальдо міграції (міграційного приросту (скорочення) населення) на 1000 осіб наявного населення – відношення міграційного приросту населення до середньорічної чисельності населення або різниця між загальними коефіцієнтами прибуттяі вибуття.

Загальний приріст (скорочення) міського та сільського населення – сума природного приросту (скорочення), міграційного приросту (скорочення) і чисельності населення, яке перейшло в міське із сільського і навпаки внаслідок адміністративно- територіальних перетворень.

Загальний приріст населення на 1000 осіб наявного населення – відношення  загального приросту населення до середньорічної чисельності наявного населення.