УМОВИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІЦІЄЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

ТВЕРДО ЗНАЙ І НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУЙСЯ ПРАВИЛ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА БОЄПРИПАСАМИ !

РОЗДІЛ 1
Витяг з Закону України “Про міліцію”.
УМОВИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІЦІЄЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 12.
Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Міліція має право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівника міліції.
Забороняється застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників міліції або збройного нападу чи збройного опору.
У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди, міліція забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.
Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього начальника.
Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї працівник міліції зобов’язаний негайно і письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення прокуророві.
Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.