Умовні знаки та зарамкове оформлення топографічних карт НАТО

Умовні знаки, скорочення, додатки для топографічних карт НАТОСкачать  «Умовні знаки, скорочення, додатки для топографічних карт НАТО»

Скачать «Довідник з військової топографії», 2016 бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Зарамкове оформлення топографічних карт НАТОТопографічні карти НАТО кожного масштабного ряду не створюються в стандартному зарамковому оформленні. Приведені нижче схеми зарамкового оформлення не є уніфікованими. Окремі елементи змісту зарамкового оформлення можуть бути відсутні або розташовуються в інших місцях.

Схема зарамкового оформлення аркушів топографічних карт НАТО масштабу 1:50 000:

1- назва держави; 2- числовий масштаб; З- система координат; 4- назва аркуша; 5- номер видання; б- серія; 7- номенклатура аркуша; 8- графічна діаграма переведення футів у метри;

Схема зарамкового оформлення аркушів топографічних карт НАТО масштабу 1:50 000

9- відомство, яке підготувало й опублікувало карту; 10- рік стану місцевості; 11 -таблиця умовних знаків; 12- назва аркуша, назва держави, номенклатура, серія, номер видання; 13- пояснення до особливостей зображення окремих елементів змісту; 14- словник картографічних термінів; 15- масштаб закладення рельєфу; 16- числовий масштаб; 17- лінійний масштаб у кілометрах; 18- лінійний масштаб у статутних (сухопутних) милях; 19- лінійний масштаб у морських милях; 20- одиниця виміру висот, висота перерізу рельєфу; 21- відомості про еліпсоїд, координатну сітку, проекції, вихідний рівень висот, систему геодезичних координат, видавця, місяць і рік видання; 22- величини перетворення координат із системи координат WGS-84 в місцеву систему координат; 23- пояснення до користування прямокутною сіткою UТМ для визначення координат, система цілевказання UТМ; 24- дані про видавця; 25- відомості про організацію, якій належать авторські права на картографічну продукцію; 26- схема магнітного схилення основної зони; 27- схема магнітного схилення для суміжної зони; 28- система координат; 29- схема адміністративно-територіального поділу з поясненнями до неї; ЗО- схема розміщення суміжних аркушів; 31- ттткала гіпсометрії; 32- шкала ступенів висот; 33- штрих-код.

Схема зарамкового оформлення аркушів топографічних карт НАТО масштабу 1:250 000:

1- серія, номенклатура й номер видання; 2- шкала ступенів висот; 3- інформація про роки відповідності місцевості до основних елементів змісту; 4- відомості про систему координат, вихідний рівень висот, проекцію; 5- схема розміщення суміжних аркушів і адміністративно-територіального поділу, пояснення до неї; 6- схема розграфлення всесвітньої географічної сітки GEOREF на аркуші карти; 7- відомості про матеріали, за якими нанесені висотні перешкоди; 8- дата відповідності нанесеної аеронавігаційної інформації, джерела нанесення аеронавігаційної інформації; 9- відомості про нанесення для кожної 15' трапеції карти максимально можливої висоти перешкод у сотнях і тисячах футів; 10- дата відповідності нанесення ліній магнітних аномалій;

Схема зарамкового оформлення аркушів топографічних карт НАТО масштабу 1:250 000

11- графічна діаграма переведення футів у метри; 12- таблиця основних умовних знаків; 13- масштаб, назва аркуша, назви держав сяких картографуються на аркушах; 14- серія, номенклатура і номер видання; 15- рік стану місцевості; 16- назва відомства, яке підготувало й видало карту, рік складання карти; 17- дата виправлення й матеріали, за якими карта була виправлена; 18- повна адреса відомства, яке створювало дану карту; 19- одиниця виміру висот, одиниця виміру глибин; 20- словник картографічних термінів; 21- пояснення до користування прямокутною сіткою UTM для визначення координат (система цілевказання UTM); 22- назва і варіант видання карти (JOG(G) - Ground - топографічна, JOG(A)- Air - аеронавігаційна); 23- числовий масштаб; 24- лінійний масштаб в уставних (сухопутних) милях; 25- лінійний масштаб у кілометрах; 26- лінійний масштаб у морських милях; 2 7- висота перерізу рельєфу; 28- пояснення до нумерації квадратів сітки UTM блакитним кольором; 29- величини перетворення координат із системи координат WGS-84 в місцеву систему координат; 30- відомство, якому належить авторське право на дану карту; 31- умовні знаки аеронавігаційного навантаження; 32- опис адміністративно-територіального поділу, умовні знаки кордонів; 33- умовні знаки відміток висот; 34- відомство, яке видавало карту, місяць і рік її видання; 35- пояснення й особливості перетворення окремих елементів змісту; 36- обмеження користування; 3 7- штрих-код.

Умовні знаки та скорочення, що застосовуються на топографічних картах НАТО

Умовні знаки топографічних карт масштабу 1:50 000

Умовні знаки топографічних карт масштабу 1:50 000

Умовні знаки топографічних карт масштабу 1:50 000

Умовні знаки топографічних карт масштабу 1:250 000

Список умовних скорочень, які використовуються на топографічних і аеронавігаційних картах

Список умовних скорочень, які використовуються на топографічних і аеронавігаційних картах

Таблиці перекладу англійських та американських мір довжини в метри
Англійські міри довжини
Mile (land) statute
1 англійська або статутна миля = 1760 ярдам = 1609,3426 м.
Yard
1 англійський ярд = 3 англійським футам = 0,9143992 м.
Foot
1 англійський фут = 12 англійським дюймам = 0,3047997 м.
Inch
1 англійський дюйм = 0,02539998 м.

Міри довжини США
1 статутна миля США = 1760 ярдам = 1609,347 м.
1 ярд США = 3 футам США = 0,9144018 м.
1 фут США = 12 дюймам США = 0,3048006 м.
1 дюйм США = 0,02540005 м.

Морські міри довжини
Mile Nautical (admiralty, geographical)
1 морська миля = 1’ дуги мередіана = 10 кабельтовим = 1852,000 м.
Fathom
1 морська сажень або фатом = 1,8288 м.