Відповідальність за порушення заходів безпеки при поводженні з табельною зброєю

6. Відповідальність за порушення заходів безпеки при поводженні з табельною зброєю.
6.1. У разі порушення працівником заходів безпеки при поводженні зі зброєю, що призвело до надзвичайної події, особи, з вини яких вона була допущена, залежно від обставин і наслідків події, притягаються до дисциплінарної або кримінальної відповідальності.
6.2. Розглядати питання про доцільність перебування в органах внутрішніх справ працівників, з вини яких внаслідок необережного поводження зі зброєю, або неправомірного її застосування, загинули чи поранені працівники органів внутрішніх справ чи сторонні особи, і відносно керівників органів (підрозділів), в яких останні працюють, про доцільність перебування цих керівників на займаних посадах.

Продовження додатка 2
до пункту 1.3 Інструкції із заходів
безпеки при поводженні
з табельною вогнепальною зброєю

КЛЯТВА,
що дається при закріпленні табельної
вогнепальної зброї

Я,__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

отримуючи табельну вогнепальну зброю, урочисто клянусь перед Українським народом, колегами по службі суворо дотримуватися вимог чинного законодавства щодо порядку і підстав її застосування. Зобов'язуюся ретельно доглядати її та берегти.

Я клянусь точно і безумовно виконувати заходи безпеки при поводженні зі зброєю:
• Не оголяти її без потреби.
• Не направляти безпідставно ствол вогнепальної зброї у бік людей, транспорту, житлових будівель та інших споруд.
• Не залишати її без нагляду, а також не передавати іншим особам.
• Не розбирати зброю під час несення служби і не приводити її у бойову готовність, якщо немає необхідності в її застосуванні.

У разі порушення мною цієї клятви нехай мене спіткає кара згідно з чинним законодавством.

Підпис _________ “____”__________ 200__р.

Вивчення та дотримання всім начальницьким і рядовим складом правил і заходів безпеки при поводженні зі зброєю, боєприпасами, імітаційними засобами, які мають мету запобігти можливим нещасним випадкам на службі і заняттях.
Безпека при користуванні зброєю і боєприпасами забезпечується високою дисциплінованістю, твердим знанням матеріальної частини зброї, вмілим володінням нею і суворим виконанням правил (наказ МВС України від 25.11.2003р. №1444). Кожен повинен добре вивчити правила і заходи безпеки при користуванні зброєю, боєприпасами і імітаційними засобами, твердо знати і неухильно дотримуватись їх.

ЗАПАМ’ЯТАЙ !
Легковажність при користуванні зброєю недопустима.
Перед тим, як проводити будь-які дії зі зброєю, ти зобов’язаний ретельно оглянути її і особисто впевнитись, чи не заряджена вона (чи немає патрона в магазині, чи не залишився бойовий патрон в патроннику).

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
1. Не набувай звичок, жартуючи прицілюватись в іншу особу і не дозволяй, щоб цілились в тебе.
2. Не бери чужої зброї, і зброї навички користування з якою відсутні.
3. Зброя вважається зарядженою до тих пір, поки сам не розрядиш.
4. Розрядивши зброю, поводься з нею, як з зарядженою.
5. При взведенні курка, зброю направляй тільки в напрямку мішені.
6. В усіх випадках не накладай палець на спусковий гачок до тих пір, поки не буде необхідності в відкритті вогню.
7. Перед тим, як чистити зброю, уважно оглянь її і переконайся у відсутності чи не має патрона в патроннику.
8. По закінченні стрільби негайно здай залишки патронів.

ПРИ НЕСЕННІ СЛУЖБИ
1. Заряджання і розряджання зброї проводиться тільки в у визначених місцях, під керівництвом старшого наряду і тільки згідно правил, викладених в статуті (інструкції) по службі.
2. При отриманні патронів для служби необхідно особисто перевірити їх кількість і впевнитись, чи немає серед них несправних.
3. Слідкувати за тим, щоб зброя завжди була на запобіжнику, вимикати запобіжник тільки перед безпосереднім її застосуванням.
4. Ніколи не досилати патрон в патронник, якщо немає в цьому необхідності. Запам’ятай, що найменша необережність в користуванні зброєю, з наявністю патрона в патроннику, приведе до випадкового пострілу.
5. При виконанні попереджувального пострілу, в усіх випадках, зброю направляти вгору так, щоб уникнути ураження людей прямим влученням або рикошетом куль.
6. Під час несення служби забороняється розбирати зброю, без потреби вимикати запобіжник, відводити затворну раму (затвор), досилати патрон в патронник, від’єднувати магазин і виймати з нього патрони.
7. Після застосування зброї, якщо подальше ведення вогню не передбачається, необхідно вилучити патрон із патронника:
• від’єднати магазин;
• ввімкнути запобіжник;
• спорядити патрон в магазин і приєднати його до зброї.
8. Під час несення служби в разі необхідності передавати свою зброї іншим особам тільки по наказу, і обов’язково треба попередити, що зброя заряджена (розряджена) і в якому положенні знаходиться запобіжник.
9. При прийомі зброї, особисто впевнитись, що зброя поставлена на запобіжник.

НА ЗАНЯТТЯХ І СТРІЛЬБАХ
1. Перед тим як використовувати навчальні патрони, особисто впевнитись, що серед них немає бойових.
2. Після заняття (стрільби) обов’язково здати керівнику стрільб (командиру) залишки боєприпасів.
3. Виявивши несправність в зброї, негайно доповісти керівнику стрільб (командиру).
4. Не направляти зброю в сторону людей або звідки вони можуть з’явитись, в сторону житлових будинків, в тил стрільбища (тиру), незалежно від того заряджена вона чи ні.
5. Ніколи не заряджати зброю бойовими або холостими патронами без дозволу керівника стрільб (командира).
6. Приступаючи до стрільби бути уважним, чітко виконувати команди (сигнали) керівника стрільб “Стій”, “Вогонь”. Під час стрільб бути гранично зосередженим, вмикати запобіжник тільки після приготування до стрільби.
7. При поводженні з бойовими гранатами і запалами дотримуватись особливої обережності. Заряджання та розряджання гранат проводиться тільки під керівництвом керівника стрільб (командира).
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 розбирати запали;
 переносити гранати за кільце запобіжної чеки;
 використовувати для кидання несправні гранати і запали;
 розряджати гранату, якщо із запала була витягнута запобіжна чека;
 торкатися гранати котра не вибухнула.
8. Категорично забороняється проводити стрільби (кидання і тощо) після того, як виявлені в районі заняття снаряди, міни, підпалюючи трубки, підриваючи капсулі-детонатори і тощо. Під час їх виявлення негайно доповісти керівникові (командиру).

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІМІТАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
Використовувати (приводити в дію) імітаційні засоби можуть тільки особи, які добре знають порядок застосування цих засобів.
Запам’ятай, що невміле застосування або легковажне поводження з імітаційними засобами нерідко призводить до тяжких наслідків (загибелі, травмування людей, пожежі тощо).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 використовувати несправні холості патрони, вибухові пакети, димові і імітаційні гранати та інші імітаційні засоби;
 доповняти холості патрони і побічні предмети для посилення звуку пострілу;
 робити зв’язки вибухових пакетів з метою посилення вибуху;
 використовувати втулки для холостої стрільби з несправною різьбою;
 проводити стрільбу холостими патронами з навчальної і несправної бойової зброї;
 вести вогонь холостими патронами по живих цілях, автотранспорту, спорудах, розташованих ближче 50 метрів;
 кидати вибухові пакети, димові гранати і проводити стрільбу в населених пунктах;
 кидати вибухові пакети, димові гранати від місця знаходження людей, споруд і легкозаймистих речовин ближче 20 метрів;
 використовувати вибухові пакети з несправними або вкороченими запалюючими шнурами;
 затримувати вибуховий пакет або димову гранату після запалення запальної головки, а навчально-імітаційну гранату після спускання запобіжного важеля;
 виконувати стрільбу з сигнальних пістолетів реактивними ракетами при кутах піднімання менше 40-450;
 розбирати сигнальні патрони і реактивні снаряди.