Вимоги до оформлення робочої карти

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Наочність і зручність читання робочої карти залежить від правильного нанесення і розташування підписів. При нанесенні на робочу карту пояснювальних підписів і скорочень використовується прямий та нахилений креслярські шрифти, які характеризуються чіткістю і простотою написання (рис.12.16). Прямий шрифт використовується тільки для оформлення службового заголовку карти, підписів посадових осіб і найменування таблиць пояснювальної записки. Кут нахилу літер і цифр нахиленого шрифту становить 75° до основи рядка.

Шрифти для підписів на робочих картах12.16. Шрифти для підписів на робочих картах

Рекомендоване співвідношення цифр і літер для підписів підрозділів на картах масштабів 1:25 000-1:100 000 надається у табл.12.2 (у числівнику дається висота великих літер і цифр, а в знаменнику – малих літер).

Т а б л и ц я 12.2

Масштаб карти

П  і  д  р  о  з  д  і  л  и

взвод рота батальйон
1:25 000 6 мм / 4 мм 7,5 мм / 5 мм 9 мм / 6 мм
1:50 000 4,5 мм / 3 мм 6 мм / 4 мм 7,5 мм / 5 мм
1:100 000 3 мм / 2 мм 4,5 мм / 3 мм 6 мм / 4 мм

Заголовні літери і цифри мають товщину ліній, як і малі літери, а по висоті на 1/3 більше висоти малих літер. Ширина заголовних літер Д,Ж,М,Ф,Ш,Щ,Ю дорівнює їх висоті, а висота малих літер б,д,р,у,ф повинні мати висоту великих літер або цифр, до яких вони відносяться у своїх сполученнях, наприклад, 3 мр, 2 тб, 1 адн. Відстань між словами або між цифрами і словами, як правило, не менше висоти великих літер.

При нанесенні нумерації і належності підрозділів, наприклад 1 мв 2 мр, 3 тр 2 тб, висота цифр і літер у першому випадку однакова для взводу і роти, а в другому – для роти і батальйону. Вона визначається статусом військової одиниці, яка стоїть першою.

Таким чином, уміння командирами правильно вести робочу карту має важливе значення для управління підлеглими військами у бою. Робоча карта, яка підготовлена до роботи з правильними і чітко нанесеними відомостями про бойову обстановку, дозволить командирам усіх рівнів своєчасно, повно і вірно оцінити обстановку, прийняти рішення, доповісти своє рішення старшому командирові та поставити підлеглим командирам бойові завдання.

Чим краще будуть засвоєні прийоми ведення робочої карти, тим менше часу командири будуть витрачати при управлінні підлеглими військами у бою. Тому командирам усіх рівнів необхідно завжди пам’ятати, що вміння правильно готувати карту до роботи та уміло наносити обстановку на робочу карту – один із найважливіших показників високої штабної культури кожного офіцера.