Вивчення за картою рельєфу місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Вимоги військ до зображення рельєфу на топографічних картах

Рельєф – один із найважливіших елементів місцевості, який визначає її географічні обриси, напрямок господарського використання та оперативно-тактичні властивості. Від рельєфу багато в чому залежить розташування об’єктів гідрографії, рослинного покриву, ґрунтів, доріг, населених пунктів. Рельєф визначає економіко-географічні особливості території; з урахування рельєфу проводиться планування і розміщення сільськогосподарських угідь, проектування та будівництво великих промислових підприємств, дорожніх і гідротехнічних споруд тощо.

Рельєф суттєво впливає на бойові дії військ; від нього значно залежить прохідність місцевості поза дорогами, умови спостереження, маскування, орієнтування, інженерного обладнання місцевості, побудова бойових порядків військ у різних видах бою, а також умови захисту від звичайної зброї  та, особливо, зброї потужної руйнівної сили.

Основним джерелом отримання відомостей про рельєф для вивчення та оцінки його оперативно-тактичних властивостей є топографічні карти. Тому військам необхідно, щоб зображення рельєфу на топографічних картах давало чітке уявлення про будову земної поверхні – висоти території над рівнем моря, ступеню її горизонтального та вертикального перерізу, стрімкості схилів, характерних формах і типах рельєфу в межах аркуша карти та окремої території в цілому.

Об’єм і характер вимог військ до зображення рельєфу на топографічних картах різних масштабів залежать від призначення цих карт. Наприклад, зображення рельєфу на топографічних картах масштабів 1:25 000-1:100 000, які використовуються командирами підрозділів для детального вивчення місцевості і отримання розрахункових даних повинно:

  • правильно передавати форми рельєфу, їхні розміри і місцеположення на місцевості;
  • точно відображати абсолютні висоти і відносні перевищення характерних точок земної поверхні;
  • наочно відображати ступінь горизонтального перерізу рельєфу;
  • давати уявлення про доступність форм рельєфу для руху особового складу і бойової техніки поза дорогами;
  • надавати можливість визначати умови спостереження, маскування, орієнтування, інженерного обладнання місцевості та захисту від усіх видів зброї.

Інші вимоги ставляться до зображення рельєфу на дрібномасштабних топографічних і оглядових картах, які використовуються командирами для вивчення загальної структури поверхні великих географічних районів та оцінки загального характеру місцевості при плануванні операцій.

Такі карти повинні наочно передавати загальне уявлення земної поверхні в різних районах, доступність території для руху військ в тому чи іншому напрямку, дозволяти обирати рубежі, сприятливі для організації стійкої оборони, напрямок головного удару в наступі тощо.

Таким чином, зображення рельєфу на топографічних картах всіх масштабів повинно передавати взаємозв’язок рельєфу з іншими елементами місцевості, розуміти характер і особливості розташування на даній території об’єктів гідрографії, доріг, населених пунктів та інших елементів місцевості і в цілому допомагати читанню карти, відтворюючи таким чином наочну зорову модель місцевості у свідомості користувача.