Визначення номенклатур топографічних карт за збірними таблицями

  Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Збірні таблиці являють собою схематичні карти дрібного масштабу з нанесеними на них розграфленням та номенклатурою того чи іншого масштабу. На них також відображені моря, найбільші ріки і водосховища,  великі міста та найважливіші дороги, що їх з’єднують, а також державні кордони. Збірні таблиці виготовляють для кожного масштабу окремо (або для двох-трьох масштабів) і друкують фарбами ослаблених тонів.

Розграфлення аркушів карти масштабу 1:1 000 000 на збірних таблицях виділяється товстими лініями на пояси, які підписані літерами латинського алфавіту по східній і західній рамкам, а колони – арабськими цифрами по північній та південній рамкам таблиці (рис.4.11). Нумерація карт масштабів 1:100 000 і 1:200 000 на збірних таблицях надається вибірково, щоб не перевантажувати таблицю, а також не надаються літерні позначення карт масштабів 1:50 000 і 1:500 000.

При підборі аркушів карт на збірну таблицю наносять смугу дій частини (з’єднання), району навчань (полігону) або маршрут руху підрозділу (частини) і за розграфленням, вказаним у збірній таблиці, виписують номенклатури аркушів, які входять до вказаного району або маршруту руху.

Карти отримують на підставі замовлень, складених за встановленою формою (табл. 4.5). Наприклад, для здійснення маршу (рекогностування маршруту) з м. Коростень до м. Київ за збірною таблицею підрозділ (частину) необхідно забезпечити наступними номенклатурами топографічних карт масштабу 1:100 000: М-35-46,-47,-48,-60; М-36-49,-50 (рис.4.11).

Т а б л и ц я  4.5

Масштаб, наменклатура Гриф № та рік видання Потрібно Видано
1:100 000 ДСК  
М - 35 - 46 - 1 - 2006 1  
- 47 - 1 - 2007 1  
                              - 48 - 1 - 2007 1  
   - 60 - 2 - 2011 1  
             - 36 - 49 - 2 - 2012 1  
- 50 - 2 - 2010 1  
Разом: - - 6  

Замовлення на топографічні карти складаються за масштабами, починаючи з великомасштабних карт з послідовним переходом до дрібномасштабних. Номенклатури записуються в порядку читання збірної таблиці (зліва направо, зверху вниз), причому пишуться лише нові літери або числа номенклатури, як указано в табл. 4.5.

Топографічні карти містять у собі дані про місцевість і дозволяють точно визначати координати розташованих на ній об’єктів. У будь-якій обстановці кожний командир (начальник) й усі військовослужбовці зобов’язані обережно поводитися з одержаними картами, зберігати їх як важливі документи, суворо дотримуючись встановленого порядку їхнього обліку, зберігання та використання.

Фрагмент збірної таблиці для карти масштабу 1:50 0004.11. Фрагмент збірної таблиці для карти масштабу 1:50 000