Визначення площ об’єктів за картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Площі великих об’єктів місцевості визначають на карті, як правило, окомірно, порівнюючи їх із розмірами (площею) квадрата кілометрової сітки карти відповідного масштабу. На рис.7.6 наведені приклади визначення площі озера і лісу за квадратами кілометрової сітки карти масштабу 1:50 000.

Визначення площ об’єктів за квадратами кілометрової сітки карти 7.6. Визначення площ об’єктів за квадратами кілометрової сітки карти

Порівнюючи площі вказаних об’єктів на карті з наведеною у табл. 7.4 площею квадрата (квадратів) 1:50 000 карти видно, що площа оз. Холодне складає близько 1 км2 або 100 га, а площа лісу Сновський – приблизно 2 кмабо 200 га. Похибка у визначенні площ цим способом не перевищує 10-15% і достатня у більшості випадків при виконанні будь-яких розрахунків.

Т а б л и ц я  7.4

Масштаб карти Розміри сторони квадрата Площа квадрата
в см в км кв. км га
1:10 000 10 1 1 100
1:25 000 4 1 1 100
1:50 000 2 1 1 100
1:100 000 2 2 4 400
1:200 000 2 4 16 1 600
1:500 000 2* 10 100 10 000

* сітка не проводиться, але проведені риски через 2 см

Більш точно площі визначають за допомогою офіцерської лінійки, артилерійського круга або палетки. Наприклад, накладаючи палетку на вимірювану ділянку карти, підраховують по ній число повних і неповних квадратів (оцінюючи їх окомірно), а потім їх підсумовують. Отриманий результат (площу ділянки) у квадратних сантиметрах множать на квадрат величини масштабу карти. Наприклад, якщо на карті масштабу 1:50 000 ділянка займає 8, 8 см2, то на місцевості їй буде відповідати площа:

Р = 8,8500= 2 200 000 м2  = 2,2 км2  = 220 га.

Якщо у бойовій роботі командира доводиться досить часто визначати площі об’єктів, особливо при роботі з картами різних масштабів, рекомендується використовувати палетку, у якої сторони квадратів нанесені через 4 мм для карт масштабів 1:25 000 і 1:50 000 і через 5 мм – для карти масштабу 1:100 000. В цьому випадку кожен квадрат палетки відповідатиме для карти масштабу 1:25 000 – 1 га, для 1:50 000 карти – 4 га, а для 1:100 000 карти – 25 га. Палетку досить просто і швидко виготовити власноруч нанесенням на аркуш прозорого пластику або кальки сітки квадратів через відповідні інтервали, що набагато прискорить роботу при визначенні площ за топографічною картою.

Для визначення за картою площі руйнацій у районі ядерного вибуху застосовують формулу Р=πR2.

Величину радіуса вимірюють за картою. Наприклад, радіус зруйнувань від епіцентру ядерного вибуху дорівнює 3,5 км, тоді їх площа становитиме:  Р = 3,1412,25 = 38,5 км2.