Способи визначення стрімкості схилів за картою

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Стрімкість схилу істотно впливає на умови прохідності та захисні властивості місцевості. У бойовій практиці стрімкість схилу визначають наступними способами: за формулою,  за графіком закладань та окомірно.

Визначення стрімкості схилу за формулою  α = 12/d,

де d – закладання в міліметрах (визначається на карті лінійкою або окомірно);

Наприклад, якщо закладання d у місці визначення дорівнює 3 мм, то стрімкість схилу буде 4°. Користуватися формулою можна, якщо стрімкість схилів не більше 20-25°, через те, що за більшої стрімкості точність визначення стрімкості схилів знижується.

Визначення стрімкості схилу за графіком закладань. Графік закладань – графічне вираження обернено-пропорційної залежності між стрімкістю схилу, висотою перерізу і закладанням горизонталей. Такий графік надається на картах масштабів 1:10 000-1:100 000 під нижньою рамкою карти праворуч від лінійного масштабу.

Для визначення стрімкості схилу за графіком закладань (рис. 6.9) необхідно відміряти циркулем, лінійкою або смужкою паперу відрізок між двома суміжними основними горизонталями (відрізок аb), прикласти його до графіка і прочитати число градусів біля основи графіка. Якщо горизонталі розташовані близько одна до одної, тоді зручніше користуватися правою частиною графіка, беручи при цьому на карті закладання між двома сусідніми потовщеними горизонталями (відрізок cd).

Визначення стрімкості схилу 6.9. Визначення стрімкості схилу за графіком закладань

Визначення стрімкості схилу окомірно зводиться до приблизного визначення величини закладання горизонталей в міліметрах на відповідній ділянці схилу. Розрахунки показали, що за стандартної висоти перерізу рельєфу на карті закладанню в 1 см стрімкість схилу буде дорівнювати 1,2°. Із залежності між закладанням, висотою перерізу і стрімкістю схилу можна вивести таке правило: у скільки разів закладання менше (більше) 1 см, у стільки ж разів стрімкість схилу більша (менша) 1°. Таким чином, закладанню в 1 мм відповідає стрімкість схилу 12°, закладанню в 2 мм – 6°, 3 мм – 4°, 4 мм – 3°. Необхідно зазначити, що у бойовій практиці цей спосіб використовується найчастіше, але він потребує певного досвіду, тобто уміння визначати закладання на карті з точністю до 1 мм, що дається не одразу, а в результаті тренувань.

Визначення довжини маршруту руху з однаковою стрімкістю схилуУміння швидко і впевнено визначати стрімкість схилу у бойовій роботі командира необхідне у багатьох випадках, наприклад, для визначення за картою найкоротшого шляху (прокладання доріг або визначення маршруту руху) з мінімальною стрімкістю схилів при подоланні його бойовою технікою. На рис. 6.10 показано, що прокладання маршруту руху, тобто підйом з пункту А до пункту В (через точки 1–7) буде довшим, ніж маршрутом, що прокладений нижче, при цьому стрімкість схилу буде однаковою.

 6.10. Визначення довжини маршруту руху з однаковою стрімкістю схилу