Визначення за картою взаємовидимості між точками

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

За картою наявність видимості між точками найчастіше доводиться визначати при виборі вогневих позицій, місць для командно-спостережних пунктів, при вивченні умов прохідності і потайного підходу до переднього краю оборони противника.

На рівнинній місцевості перешкодами є, як правило, місцеві предмети (населені пункти, рослинність тощо), а на горбистій і в гірській місцевості хребти, горби та інші форми рельєфу у сполученні з місцевими предметами.

Визначення за картою взаємовидимості між точками виконують співставленням висот точок, побудовою трикутника і побудовою вертикального профілю місцевості.

Співставлення висот точок спосіб, що здається простим, але вимагає певних навичок у просторовому сприйнятті карти. У напрямку, за яким необхідно визначити видимість, розглядають за картою рельєф місцевості і встановлюють, які нерівності рельєфу та місцеві предмети можуть заважати видимості.

Потім визначають за допомогою горизонталей абсолютні висоти спостережного пункту (СП), можливої перешкоди (П) і цілі (Ц). Якщо висота перешкоди менше висоти спостережного пункту і висоти цілі, то видимість є (рис. 6.12б), а якщо більше, то видимості нема (рис. 6.12а). Якщо висота перешкоди більше висоти спостережного пункту, але менше висоти цілі або навпаки, видимість може бути визначена побудовою трикутника або вертикального профілю.

Визначення видимості точок побудовою трикутника. На карті будується трикутник у такій послідовності:

  • поєднують на карті точки СП і Ц прямою лінією і позначають на ній вірогідну точку перешкоди. На рис. 6.12в такою перешкодою може бути висота П;
  • визначають абсолютні висоти означених вище трьох точок (СП, П і Ц). Висоту найнижчої точки приймають за нуль і відносно неї визначають і підписують на карті перевищення інших точок; у наведеному прикладі за нуль приймають висоту цілі; перешкода вища цілі на 10 м, а СП на 40 м;
  • із точок з перевищенням над нульовою точкою встановлюють перпендикуляри до прямої лінії СП-Ц і на них відкладають одержані перевищення (10 і 40 м) у довільному вертикальному масштабі. На рис. 6.12в 0,5 см карти відповідає 10 м на місцевості по висоті;
  • кінець перпендикуляра, встановленого з точки СП або Ц, з’єднують прямою лінією з точкою Ц або з СП відповідно, яку називають променем зору. Якщо промінь зору проходить вище перпендикуляра, встановленого з точки перешкоди, то видимість є, а якщо промінь зору перетне його, то видимості нема. У наведеному прикладі видимості немає, а щоб з СП було видно Ц, необхідно на СП піднятися на 10 м.

Визначення видимості точок6.12. Визначення видимості точок: а) і б) – співставленням висот точок; в) – побудовою трикутника

Визначення видимості побудовою вертикального профілю. Вертикальний профіль дозволяє найточніше визначити ділянки місцевості, які не можна продивитися.

Вертикальний профіль місцевості графік, який відображає переріз місцевості вертикальною площиною поздовж профільної лінії. Профільна лінія лінія на карті, вздовж якої будується профіль місцевості. Залежно від обставин будують повний або скорочений профіль.

Повний профіль профіль місцевості, при побудові якого враховано розташування всіх горизонталей вздовж профільної лінії. При розв’язанні деяких задач, з метою економії часу, будують скорочений профіль, при побудові якого на папір переносять лише ті горизонталі, які показують підйоми і спуски, а також місця різкого перегину схилу.

Повний вертикальний профіль будують на міліметровому папері в такій послідовності:

  • на карті проводять профільну лінію (рис.6.13)
  • до профільної лінії прикладають міліметровий папір, помічаючи на ньому рисочками виходи горизонталей, які підписують (рис. 6.14);
  • визначають на ділянці АВ максимальну різницю висот, вибирають вертикальний масштаб профілю, який береться значно більше горизонтального;
  • на міліметровому папері проводять через рівні проміжки по висоті (0,5 або 1 см) горизонтальні лінії і відповідно до вибраного вертикального масштабу, біля кожної горизонтальної лінії підписують висоти горизонталей (при цьому нижня горизонталь має значення абсолютної висоти найнижчої горизонталі на профільній лінії);

Проведення профільної лінії між точками 6.13. Проведення профільної лінії між точками

     Підпис горизонталей на профільній лінії6.14. Підпис горизонталей на профільній лінії

  • від усіх рисочок опускають перпендикуляри до перетину їх з відповідними горизонтальними лініями, а місця їх перетину позначають крапками;
  • одержані точки з’єднують плавною кривою лінією і відтіняють її нижню частину штриховкою (рис. 6.15).

Визначення видимості між точками6.15. Визначення видимості між точками

Якщо на профільній лінії є місцеві предмети (ліс, населені пункти), то при проведені плавної кривої враховують висоту цих предметів.

Побудований таким чином повний профіль називають ще й умовним, тому що відстані між паралельними лініями на міліметровому папері не відповідають перерізу рельєфу в масштабі карти. У наведеному прикладі горизонталі на карті проведені через 5 м, а її масштаб – 250 м в 1 см. Щоб виразити в масштабі карти і вертикальні розміри профілю, необхідно паралельні лінії провести через 0,02 см одна від одної, що практично зробити неможливо (звідси вертикальний масштаб більше горизонтального).

Як правило, при побудові профілю місцевості вертикальний масштаб збільшується в 10 і більше разів, що не дозволяє уявити дійсну стрімкість схилів, а лише наочно показує характер нерівностей, відносну стрімкість схилів, а, головне, взаємовидимість між точками.