Замки та фортеці Тернопільщини

Тернопільський замок (Ternopil Castle)

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

  • Тернопільський замок (Ternopil Castle)

Україна, внаслідок свого географічного розташування, була завжди місцем збройних конфліктів, навал і війн. Вона служила своєрідним мостом між Заходом і Сходом. Українські річки ще в Київській Русі були своєрідними артеріями для торгівлі, пересування військ і міграції народів з Півночі на Південь. На берегах річок часто споруджувалися потужні оборонні споруди для перешкоджання пересуванню ворогів і контролю торгових шляхів.

У стародавні часи замки та фортеці на території України займали особливе місце в житті міст і поселень і навіть храми будувалися з оборонною метою. Вони першими зустрічали ворога та останніми здавалися йому, ставали надією та опорою для жителів населених пунктів, були центром усього життя в селищі або місті, а від рівня організації оборони фортекаційної споруди та згуртованості населення, залежала доля всіх жителів.

Україна була і залишається досі своєрідним щитом або буферною зоною для Європи. На її території перетиналися різноманітні цивілізації, часто абсолютно протилежні за релігією та культурою. Вічно хтось намагався поневолити волелюбний народ і відщипнути шматок багатої землі. Постійне прагнення до свободи та часті жорстокі війни змушували український народ боротися за свою землю, будувати численні замки і фортеці. Але крім нашого народу по всій території сучасної України свою частку у зведення фортець і замків вносили ще інші народи - багато оборонних споруд, побудовані римлянами, візантійцями, турками, поляками, литовцями ....

Замки в Західній Україні, фортеці в Криму та на Волині, оборонні споруди на Поділлі досі викликають повагу до мистецтва стародавніх майстрів. Замки і фортеці в Україні щорічно стають місцем паломництва для багатьох туристів, небайдужих до історії України. На жаль, незнання історії України, точніше свідоме її замовчування і перекручування протягом багатьох десятиліть, применшення її значущості в історії розвитку Європи, принесло свої гіркі плоди. Але ж Україна - одна з найстародавніших країн у світі. Україна має давні християнські традиції, український народ є одним з найбільш моральних і культурних народів у світі. Але тим не менш, пам'ятки України, в тому числі фортекаційної споруди для багатьох наших співгромадян залишаються невідомими.

Замки і фортеці України, їх історія і призначення сильно відрізняються один від одного. Неповторні за красою замки Тернопільщини, що підносяться серед буйства зелені напівзруйновані, але гордо підносяться над лісовими пагорбами Збруча - вони пережили своїх ворогів, але не пережили байдужість і людську жадібність ...

Тернопільський замок (розташований у м. Тернопіль, у самому його центрі, на вулиці Замковій, 12.)

Тернопільський замокТернопільська область — рекордсмен за кількістю замків в Україні. Її адміністративний центр, місто Тернопіль, теж виникло завдяки замку. 1540 року польський король Сигізмунд I віддав безлюдні у той час землі коронному гетьманові Яну Тарновському за умови, що той зведе тут фортецю для захисту державних кордонів. Волю короля гетьман виконав: побудував замок, під захистом якого виникло і розросталося місто. За прізвищем засновника місто дістало назву Тарнополь, яка 1944 року трансформувалася в Тернопіль.

Король недаремно піклувався про місцеві землі: на місто часто нападали татари, не раз його захоплювали і розоряли разом із замком. А найбільша біда спіткала Тернопіль 1672 року, коли його захопили турецькі війська під проводом Ібрагіма Шишман-паші. Місто зруйнували дощенту, і життя відродилося тут лише через століття, коли Тернопіль потрапив до складу Австрії й став адміністративним центром.

Нова міська влада відремонтувала Тернопільський замок, а коли його оборонне значення втратило актуальність, переобладнала в палац. Проте і світське життя замку виявилося недовгим: 1843 року приміщення зайняли військові і перетворили замок на казарми.

Спалений 1917 року під час І Світової, замок довго лежав в руїнах. Під час Другої світової війни Тернопільський замок був сильно пошкоджений, однак його все ж відбудували. У стінах замку розмістили спортивну школу, яка знаходиться там до сих пір. У 1950-ті було проведено капітальний ремонт будівлі. Зі сторони набережної Тернопільського ставу ще до замку прибудували ресторан, тепер це розважальний комплекс.

Навесні 2009 року міська рада Тернополя підняла питання стосовно доцільності перебування спортивної школи у стінах історичної споруди. У рамках реалізації "Програми збереження, відновлення та популяризації історико-культурної спадщини Тернополя" у Тернопільському замку пропонують розмістити Музей історії міста, а також зал для почесних делегацій.

Ternopil CastleTernopil Castle (The castle is situated in the very center of the city of Ternopil, at 12 Zamkova Street.)

Ternopil Region is a leading region of Ukraine by the number of castles. Its administrative center is the city of Ternopil which has appeared thanks to a castle. In 1540, the Polish king Sigizmund I gave the uninhabited lands to the Hetman of Crown Jan Tеrnowskiy on condition that the Hetman would construct a fortress there to protect the state borders. The will of the King was fulfilled: the Hetman built a castle, under the protection of which the city appeared and developed. The city was called Tеrnopol after the name of the founder, and it was transformed into Ternopil in 1944.

The king had a serious reason to care so much about local lands. The city was often attacked by Tatars, and it was captured and devastated together with the castle for many times. But the greatest misfortune came to Ternopil in 1672 when it was captured by the Turkish army led by Ibrahim Shishman Pasha. The city was reduced to rubble, and it came to life again only a cen­tury later, when Ternopil became a part of Austria and one of its administra­tive centers. The new government had restored Ternopil Castle, and when its defensive had been lost, it was converted into a palace. However, the social life of the castle was also short. In 1843, the castle premises were occupied by the army and turned into barracks.

Burned in 1917 during World War I, the castle long lay in ruins. During the Second World War the Ternopil castle was badly damaged, but it still was restored. In the walls of the castle was placed sports school, which is still there. In the 1950s, a major overhaul of the building was carried out. From the side of the promenade of the Ternopil pond, before the castle was added a restaurant, now it is an entertainment complex.
In the spring of 2009, the city council of Ternopil raised issues regarding the feasibility of staying a sports school in the walls of a historic building. In the framework of the implementation of the "Program for preservation, restoration and popularization of the historical and cultural heritage of Ternopil" in the Ternopil castle offer to host the Museum of City History, as well as a hall for honorary delegations.