Заходи безпеки при поводженні з табельною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі

3. Заходи безпеки при поводженні з табельною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу внутрішніх справ, комендатури навчального закладу МВС України

3.1. Порядок отримання табельної вогнепальної зброї і боєприпасів.
3.1.1. Порядок отримання вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з Інструкцією із забезпечення збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів в органах та підрозділах внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України від 06.07.2001р. № 541.
3.1.2. Для отримання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів начальник органу (командир підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляє чергового по органу про необхідність їх видачі.
3.1.3. З дозволу оперативного чергового по органу внутрішніх справ під контролем начальника органу (командира підрозділу, служби або його заступника чи відповідального від керівництва органу) працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів.
Отримавши зброю і боєприпаси, працівник підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на запобіжній спусковій скобі.
3.1.4. При огляді зброї необхідно перевірити:
 чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номера на рамці пістолета;
 чи немає на металевих частинах пістолета наліту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, в якому стані знаходиться мастило;
 чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм, запобіжник і затворна затримка;
 справність мушки та цілика;
 чи утримується магазин в основі рукоятки;
 чистоту каналу ствола.
Виявлені несправності повинні бути усунуті терміново. Якщо в підрозділі вони не можуть бути усунені, пістолет направляється до ремонтної майстерні.
Провівши огляд пістолета, працівник вміщує його в кобуру.
3.1.5. При огляді патронів необхідно перевірити:
 чи немає на гільзах іржі й зеленого наліту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона в патронник;
 чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони із вказаними дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини;
 чи немає серед бойових патронів учбових.
Якщо патрони забруднені, вкриті невеличким зеленим нальотам або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою. Після цього працівник самостійно споряджає магазини патронами.
3.1.6. Не виймаючи пістолета з кобури, один магазин з патронами працівник вставляє в основу рукоятки пістолета, а другий кладе до кишені для запасного магазина кобури.
3.1.7. Видача особовому складу закріпленої за ним зброї і боєприпасів здійснюється оперативним черговим на підставі письмової вказівки керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ в обмін на картку-замісник і за наявності підпису особи, яка отримує озброєння, у книзі видачі та приймання озброєння і спецзасобів або у книзі служби нарядів.

3.2. Порядок здачі табельної зброї і боєприпасів.
3.2.1. Табельна зброя і боєприпаси після виконання службових обов'язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ.
3.2.2. Про необхідність здачі табельної вогнепальної зброї і боєприпасів начальник органу (підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляють оперативного чергового органу, який без зволікань повинен її прийняти.
3.2.3. З дозволу оперативного чергового по органу під контролем начальника органу, служби (командира підрозділу) або його заступника, працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати для здачі зброї, розряджають пістолети і здають їх та патрони оперативному черговому.
Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, при цьому ствол має бути спрямований в кулеуловлювач.
Для розрядження зброї необхідно:
 не виймаючи пістолет з кобури, витягнути магазини з основи рукоятки і з кишені кобури;
 вийняти патрони з магазинів, оглянути їх і перерахувати;
 дістати з кобури пістолет, вимкнути запобіжник (опустити прапорець донизу);
 перевірити наявність патрона в патроннику, для чого, тримаючи пістолет у руці за рукоятку, вільною рукою від’єднати магазин із основи рукоятки, відвести затвор у крайнє заднє положення і поставити його на затворну затримку, оглянути, чи немає патрона в патроннику, і якщо є, то вийняти його, зняти затвор із затворної затримки і поставити на запобіжник.
3.2.4. При прийманні від працівника табельної вогнепальної зброї і боєприпасів оперативний черговий по органу (підрозділу) звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає картку-замісник.
3.2.5. Про факти втрати, затримки із здачею табельної вогнепальної зброї працівниками оперативний черговий доповідає у встановленому порядку начальнику органу (підрозділу) або особі, яка виконує його обов'язки, і далі діє за їх указівкою.