Зображення на картах промислових, сільськогосподарських, соціально-культурних об’єктів та орієнтирів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Промислові, сільськогосподарські, соціально-культурні об’єкти і орієнтири відображають на картах площинними, позамасштабними та лінійними умовними знаками. Зрозуміло, що більшість таких об’єктів на великомасштабних картах будуть зображені у масштабі карти. Проте зі зменшенням масштабу ці об’єкти доведеться відобразити позамасштабними умовними знаками, у яких є головні точки для визначення координат та інших вимірів. Тому такі об’єкти наносять на топографічну карту з високою точністю: до 0,2 мм – місцеві предмети, що виділяються за висотою (геодезичні пункти, телебашти, труби промислових підприємств тощо); до 0,5 мм – інші точки місцевих предметів і контурів (доріг, річок тощо); до 1 мм – нечітко виражені контури (межі боліт, чагарників тощо).

Залежно від масштабу на топографічні карти наносять заводи, фабрики, електростанції, аеродроми, нафтові та газові вишки і свердловини, шахти, нафто- та газопроводи, склади пального, газгольдери, бензоколонки та заправні станції, лінії електропередачі та зв’язку, телевізійні башти, радіощогли, млини, вітряки, вітряні двигуни, капітальні споруди баштового типу (водонапірні, силосні башти), вишки легкого типу (спостережні, прожекторні), школи, лікарні, санаторії, стадіони, пам’ятники, культові будівлі тощо.

На карти масштабів 1:10 000 та 1:25 000 зазначені об’єкти та орієнтири наносяться всі, проте слід пам’ятати, що на картах масштабів 1:50 000 – 1:100 000 деякі другорядні об’єкти всередині населених пунктів можуть не показуватися.

Місцеві предмети, що можуть служити орієнтирами, поділяються на дві групи:

  • місцеві предмети, які виділяються висотою (високі будівлі, куполи церков, дзвіниці, висотні пам’ятники та монументи, труби промислових підприємств);
  • не підвищені, але які довго зберігаються і добре помітні на місцевості (перехрестя доріг, мости, вигини річок, різкі згини лісу тощо).

Про заводи, фабрики та інші підприємства умовні знаки дозволяють отримати таку інформацію: рід виробництва, виражається чи ні у масштабі карти, з трубою чи без труби.

Промислові підприємства з трубами та електростанції, територія яких виражається у масштабі карти, відображають умовними знаками споруд з підписом роду об’єкта або виробництва (рис.5.24). Якщо ці об’єкти в масштабі карти не виражаються, їх показують позамасштабними умовними знаками, які при необхідності підписують.

Електростанції, гідроелектростанції та електричні підстанції зображують відповідними умовними знаками будівель і споруд, що знаходяться на місцевості та супроводжують пояснювальними підписами (ГЕС, ТЕЦ, АЕС, ел.-ст.).

 Промислові підприємства з трубами та електростанції та їх зображення на картах5.24. Промислові підприємства з трубами та електростанції та їх зображення на картах

Зображення труб (димарів) промислових підприємств, як правило, показують перпендикулярно до північної (південної) сторони рамки карти. Умовні знаки димарів, градирень (рис.5.25), телевізійних башт, висотних пам’ятників і монументів, церков та інших споруд висотою 50 м і більше супроводжують підписом їхньої висоти в метрах, а якщо таких об’єктів у населеному пункті багато, то вказується висота найвищих із них.

Градирні та їх зображення на картах5.25. Градирні та їх зображення на картах

Слід пам’ятати, що на карту наносяться не всі труби промислових підприємств, тому при їх великій кількості на карту наносять найвищі та найважливіші, як орієнтири, а також крайні в групі. Інші труби та димарі наносять на карту вибірково. Зображення на картах великих промислових підприємств, що виражаються в масштабі карти, відповідають зовнішньому контуру території, зайнятої ними, а також окремим будівлям на цій території.

Аеропорти, аеродроми і майданчики для посадки літаків (на суші та на воді) показують на картах із збереженням дійсних розмірів у масштабі карти (рис.5.26). Їх межі позначають контуром, а всередині наносять умовний знак аеродрому (посадочного майданчика). Аеровокзали, ангари, майстерні та інші будівлі, що призначені для забезпечення зльоту і посадки літаків та інших літаючих апаратів, відображають відповідними умовними знаками будівель і споруд.

 Аеродроми та їх зображення на картах5.26. Аеродроми та їх зображення на картах

Нафтові та газові вишки (рис.5.27) показують на картах відповідними умовними знаками, як правило, всі, а при їх великій кількості – з відбором, але обов’язково відображають крайні об’єкти в групах.

 Нафтові та газові вишки і свердловини без вишок та їх зображення на картах5.27. Нафтові та газові вишки і свердловини без вишок та їх зображення на картах