«Дворянські гнізда» Житомирщини – палац Терещенка в Денишах

Топографические карты масштаба 1:100 000: №62 - Черняхов и №77 - ЖитомирСкачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №62 - Черняхов и №77 - Житомир»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Палац власника цукрових заводів Терещенка розташований у селі Дениші Житомирського району Житомирської області, за 20 км на південний захід від Житомира.

Палац Терещенка в ДенишахУ селі Дениші, що розкинулося на березі живописної річки Тетерів, збереглися залишки палацу кінця XIX століття. На жаль, будівля напо­ловину зруйнована, але подекуди збереглася ліпнина на стінах, декора­тивні сандрики і карнизи над вікнами. Палац двох'ярусний, але на його фоні виокремлюється прилегла до стіни трьох'ярусна вежа. Вона надає споруді вигляду старовинного замку.

палац Терещенка в ДенишахПроект палацу створив архітектор П. І. Голландський, а замовником був один з представників династії Терещенків, власників цукрових заво­дів, — Федір Артемійович. Він був середнім сином засновника «цукрової імперії» Артемія Яковича. Як і його старший брат Микола, Федір відомий як меценат, благодійник, колекціонер витворів мистецтва. Ф. А. Терещенко не дожив до завершення будівництва палацу в Де­нишах, а після його смерті будівля перейшла у спадок дружині, Надії Володимирівні.***Ф. А. Терещенко все життя активно займався добродійністю — спочатку в Москві, пізніше в Ки­єві. На його кошти в українській столиці побудовано безкоштовний нічліжний будинок для неза­можних, притулок для бідних вдів і старих жінок, а також пологовий будинок для бідних і денний притулок для дітей робітників.

Доля палацу після революції склалася не найкраще. Власники маєтку емігрували, і 1917 року особняк розграбували. Далі, впродовж наступно­го століття, палац поступово розбирали на будматеріали.

Tereshchenko Palace in Denyshy

A palace of Tereshchenko, the well-known owner of sugar factories is situated in the vil­lage of Denyshy, Zhytomyr District, Zhytomyr Region, 20 km southwest of Zhytomyr.

палац Терещенка в ДенишахThe village of Denyshy is spread on the banks of the picturesque Teteriv River. Remains of a late 19th century palace have been preserved there. Unfor­tunately, the building is half-destroyed, but parts of stucco decorations on the walls, as well as moldings and decorative cornices over the windows can still be seen. The palace is a two-storied building with a three-storied tower at­tached to it. Because of it the building looks like an old castle.

***All his life, Tereshchenko was actively involved in charitable activities — first in Moscow and later in Kyiv. A free lodging house for the poor, a shelter for the poor widows and old women, a maternity hospi­tal for the poor and daily shelter for children of workers were constructed for his money in Kyiv.

The palace was built by the project of the architect P. I. Hollandskiy. The customer was one of the Tereshchenko dynasty members, Fedir Artemiyovych Tereshchenko. He was the second son of the three that the founder of the "sugar empire" Artemiy Yakovych Tereshchenko had. Like his elder brother Mykola, Fedir was known as patron of arts, philanthropist, and art col­lector. Tereshchenko died before the construction of his palace in Denyshy was completed, so after his death his wife, Nadia Volodymirivna, became the owner of the palace.

After the 1917 revolution, the fate of the palace was unlucky. Its owners emigrated, and the estate was plundered. For the next hundred years, the pa­lace was gradually dismantled for construction materials.

Палац Терещенка в Червоному

Палац промисловця Терещенка розташова­ний у селі Червоне Андрушівського району Житомирської області, за 41 км на південний схід від Житомира.

Палац Терещенка в Червоному

Прекрасну архітектурну пам'ятку можна побачити в селі Червоному. Величезний палац у неоготичному стилі прикрашають дві вежі — вось­мигранна і чотиригранна. Збереглися яскраві готичні елементи — стріл­часті вікна, контрфорси, загострені зубці та шпилі, що вінчають вежі, різьблення по каменю.

Частину приміщень палацу займає жіночий монастир, решта потре­бує реставрації.

У середині XIX століття Артемій Терещенко, засновник династії, що володіла цукровими заводами, купив маєток із палацом у вдови поль­ського магната Адольфа Грохольського. Палац мав дещо інший вигляд, ніж тепер, це була симетрична споруда, прямокутна в плані. Після смерті Терещенка палац успадкував його син Федір Артемійович. Він побуду­вав у Червоному цукровий завод, який функціонує й досі. За його замов­ленням палац значно перебудували і розширили.

Наступний представник роду Терещенків, Федір Федорович, був осно­воположником українського авіабудування. Він менш відомий, ніж його імениті родичі, оскільки в 29 років емігрував, рятуючись від революційно налаштованих співвітчизників. Але в палаці пожити встиг. На території заводу він обладнав авіамайстерню, а поблизу влаштував аеродром для випробувань. Під його керівництвом і за його проектом 1916 року було зібрано сім літаків марки «Терещенко-7».

Палац Терещенка в ЧервономуThe Tereshchenko Palace in Chervone 

The palace of well-known Ukrainian industrial­ist Tereshchenko is situated in the village of Chervone, Andrushiv district, Zhytomyr Region, 41 km southeast of Zhytomyr.

A beautiful architectural monument can be seen in Chervone village. The huge palace in the Neo-Gothic style is decorated two towers, one octagonal and one tetrahedral. It has preserved striking Gothic elements — lancet win­dows, buttresses, merlons and spires on the towers, and stone carving.

Some rooms of the palace are occupied by a nunnery, while the rest of prem­ises need restoration.

In the middle of the 19thcentury A. Ya. Tereshchenko, the founder of the dynasty that owned many sugar factories, bought the estate with the pa­lace from the widow of the Polish magnate Adolf Grokholskiy. Then the palace had a slightly different look than now. It was a symmetrical rectan­gular structure.

After the death of Tereshchenko the palace was inherited by his son Fedir Artemiyovych. He built a sugar plant in Chervone, which is still operating. He ordered to rebuild and greatly expand the palace, too.

The next representative of the Tereshchenko family, Fedir Fedorovych was the founder of the Ukrainian aircraft industry. He is less known than his emi­nent relatives, because at the age of 29 he emigrated to escape the revolution­ary-minded compatriots. Yet he spent some time at the palace. In the territory of the plant he arranged an aeronautic workshop and created a testing airfield nearby. Under his leadership and by his project there seven "Tereshchenko-7" airplanes were constructed in 1916.