Екологічний атлас Львівщини

Екологічний атлас ЛьвівщиниСкачать «Екологічний атлас Львівщини»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Львівщина на мапі України. Львівська область розташована в західній частині України, регіон історично називають Галичиною. Область займає південно-західну окраїну Східно-Європейської рівнини і західну частину північного макросхилу Українських Карпат. Львівщина на заході межує з Республікою Польща, на півночі – з Волинською, на північному сході – з Рівненською, на сході – з Тернопільською, на південному сході – з Івано-Франківською, на півдні – з Закарпатською областями. Територія Львівської області – 21,8 тис. км2 (3,6 % території України), поділена на 20 адміністративних районів.

Згідно з наведеними статистичними відомостями Львівська область займає 4 місце серед областей України за чисельністю населення (після Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей) та 17 місце в Україні – за територією.

Серед областей України Львівщина виділяється високою щільністю населення 118 чол./км2 (в Україні – 78 чол./км2), вища щільність тільки в Донецькій області – 183 чол./км2.

Територію області перетинає Головний Європейський вододіл, а також Балтійсько-Чорноморська геополітична вісь. Область розташована на перехресті важливих транспортно-комунікаційних коридорів, які проходять із заходу на схід, і коридору Європа-Азія. Львівщина має сприятливе географічне розташування. Частину її території складають Українські Картпати із значними рекреаційними ресурсами, а інша частина розміщена в лісостеповій фізико-географічній зоні, що сприяє господарській діяльності населення.

Рівень розвитку Львівської області в системі господарського комплексу України характеризують групи показників, які розкривають її природно-ресурсний потенціал та відображають рівень соціально-економічного розвитку.

Наявні природні ресурси області (мінерально-сировинні, водні, земельні, лісові, фауністичні та рекреаційні) значною мірою впливають на формування просторової та галузевої структури господарського комплексу, визначають пріоритетні напрями його розвитку.

Обласні показники Львівщини дещо відрізняються від показників України за співвідношенням окремих видів природних ресурсів. Провідне місце в Україні належить земельним ресурсам (44,4%). В області потенціал земельних ресурсів складає 29,2%. Львівщина належить до малозабезпечених областей з точки зору земельних ресурсів, але досить високо освоєна з точки зору ведення сільського господарства – 69% в площі сільгоспугідь займає рілля. На одного жителя області припадає 0,28 га ріллі (по Україні – 0,69 га).

Провідне місце серед компонентів природного потенціалу належить водним ресурсам. Водні ресурси області – це поверхневий стік, підземні води і води озер та боліт. Львівська область належить до найбільш водозабезпечених областей країни, на одного жителя припадає близько 3 тис. м3 прісної річкової води в рік, що у 3 рази більше середньої водозабезпеченості по Україні.

Ліси Львівщини є сировинною базою України, тут зосереджено біля 7% лісового фонду України. Лісистість території області складає 28%, України – 14,5%.

За туристичним і рекреаційним потенціалом Львівщина займає одне з провідних місць у державі. Понад чверть всієї історико-культурної спадщини України зосереджено на території області, крім того, тут розташовано 6 курортів, 2 національні парки («Сколівські Бескиди», «Яворівський»), заповідник «Розточчя». На території області знаходиться також 323 об’єкти природно-заповідного фонду (6,1% від площі області), із них 24 об’єкти загальнодержавного значення, 299 – місцевого.