Історичні місця Черкащини – Чигиринська фортеця

Чигирин - план міста до кожного будинкуСкачать «Чигирин - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт 

Чигиринська фортеця розташована в місті Чигирин Чер­каської області, за 63 км на південний схід від Черкас.

Чигирин Чигирин — важливе історичне місце України, столиця першої неза­лежної української держави. Саме тут розташовувався центр козацьких військових сил під час Національно-визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.

Історія козацького повстання почалася 1648 року. До цього часу утиск українців у Польщі досяг критичного рівня. Неухильно зроста­ли розміри селянських повинностей, а українську православну шлях­ту і військових утискали за віросповідання й національну приналеж­ність — вони і стали згодом козацькою верхівкою. Визвольний рух очолив Богдан Хмельницький, що зумів організувати непокірне і буйне козацьке військо і за допомогою тонкої дипломатії сформував ієрархію військової еліти.

***Чигирин виник 1512 року як укріплене по­селення, призначене для зимівлі козацьких військ. У 1638— 1647 роках чигиринським ста­ростою був Богдан Хмельницький.

Чигиринська фортецяРезиденцією гетьмана Богдана Хмельницького і козацької автономії Гетьманщини, що утворилася під його керівництвом, став Чигирин. Чи­гиринська фортеця вже була на той час потужним укріпленням. Вона розташовувалася на крутій горі, що забезпечувала їй серйозний природ­ний захист. Укріплення складали кам'яні стіни з бастіонами, дерев'яні вартові вежі й продумана система земляних валів.

Чигиринська фортеця була практично неприступною для ворожих атак, але 1678 року турецькому війську вдалося захопити її. До облоги ко­заки виявилися непідготовленими, і через місяць, вкрай виснажені, вони припинили опір. Але і здавати фортецю ворогові козаки не захотіли. Під покривом ночі вони вибралися з фортеці й підірвали порохові склади. Потужний вибух стер Чигиринську фортецю з лиця землі, завдавши при цьому величезної шкоди турецькому війську. Після цього гетьманською столицею став Батурин, а Чигирин надовго занепав.

Після проголошення незалежності України зріс інтерес до її історико- культурної спадщини і почалося відновлення Чигиринської фортеці. Замкова гора та її околиці отримали статус заповідника.

На горі влаштований парк з пам'ятником Богдану Хмельницькому, є також давній пам'ятний хрест на честь козацьких перемог. Про ті часи нагадує джерело, що забезпечувало фортецю водою під час облог.

На місці руїн фортеці за планами, що збереглися, відбудували її фраг­мент — бастіон Дорошенка. Це кам’яне укріплення з дерев'яною бойо­вою галереєю, звідки вели гарматний обстріл супротивника.

Під горою відновлені будівлі резиденції Богдана Хмельницького: геть­манський палац, військова канцелярія, полкова скарбниця, арсенал. Особливий інтерес становить Петропавлівська церква — чудовий зра­зок козацької храмовой архітектури оборонного типу. Відновлено і її інтер'єр: стіни в козацьких храмах не розписували, але встановлювали самобутній дерев'яний різьблений іконостас.

Під час будівництва комплексу виявили численні останки людей — 263 козаків і мирних мешканців. їх перепоховали в каплиці Святої По­крови поряд із Замковою горою. Тут, в ошатній будівлі управи XIX сто­ліття, діє історичний музей заповідника.

Чигиринська фортецяHistoric Places of Cherkasy Region

 Chyhyryn Fortress. The fortress is situated in the town of Chyhyryn. Cherkasy Region, 63 km southeast of Cherkasy.

Chyhyryn is an important historical place of Ukraine, and the first capital of the independent Ukrainian state. The center of the Cossack military force was posi­tioned there during the national liberation war led by Bohdan Khmelnytskiy.

The history of the Cossack uprising began in 1648. By that time, the op­pression of Ukrainians in Poland reached a critical level. The size of peasant obligations towards their lords increased steadily. The Ukrainian Orthodox nobility and military servicemen were oppressed for their religion and nation­ality, and soon they became the Cossack elite. The liberation movement was led by Bohdan Khmelnytskiy, who managed to organize the unruly and vio­lent Cossack army with the help of fine diplomacy, and form the hierarchy of military elite.

Chyhyryn became the residence of hetman Bohdan Khmelnytskiy and the Hetmanshchyna — the Cossack autonomy, which was formed under his lead­ership. The fortress of Chyhyryn was already a strong fortification. It was situ­ated on a steep hill that provided considerable natural protection. There were stone walls with the protruding bastions, wooden guard towers and a sophis­ticated system of earthen ramparts.

Chyhyryn Fortress was almost impregnable for enemy attacks, but in 1678, the Turkish army managed to capture it. Cossacks were unprepared for the siege. In a month, they were so exhausted that they decided to stop fighting. Yet they did not want to give the fortress to the enemy. Under the shelter of night, they got out of the fortress and blew up the powder depots. A power­ful explosion reduced Chyhyryn fortress to rubble, causing enormous dam­age to the Turkish army. After that, Baturyn became the capital of the Hetman while Chyhyryn was in decay for a long time.

As Ukraine gained independence, the interest to its historical and cultural heritage increased. The work to restore Chyhyryn fortress began. The castle hill and its outskirts were recognized as a historical reserve.

On the hill, there are a monument to Bohdan Khmelnytskiy and an old me­morial cross in honor of Cossack victories. The spring that supplied the for­tress with water during sieges is a living reminder of the old times.

On the site of the fortress ruins, a fragment of it was restored by the surviv­ing plans and documents — Doroshenko's bastion. It is a stone fortification with a wooden fighting gallery, from where they used to shell the enemy.

The residence of Bohdan Khmelnytskiy has been reconstructed at the foot of the hill. There is the Hetman's palace, the military office, the regimental treasury and the arsenal. Petropavlivska (St Peter and Paul's) Church is a won­derful example of a Cossack architecture style in building defense-suitable churches. Its interior has also been restored. The walls in Cossack churches were never painted, but had an original wooden carved iconostasis.

Numerous human remains were found during the construction. They are supposed to belong to 263 Cossacks and civilians. They were reburied in the chapel of Intercession of the Holy Virgin next to the castle hill. Today the beautiful building of the 19th century that had once been a municipal council houses a historical museum of the reserve.