Історичні місця Черкащини – палац у Корсуні-Шевченківському

Корсунь-Шевченківський - план міста до кожного будинкуСкачать «Корсунь-Шевченківський - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Палац у Корсуні-Шевченківському. Палац Понятовських-Лопухіних розташова­ний у місті Корсунь-Шевченківський Чер­каської області, на острові Коцюбинського (за 70 км на захід від міста Черкаси).

Палац у Корсуні-Шевченківському.

У Корсуні-Шевченківському, на острові річки Рось, зберігся палац кінця XVIII століття — чудовий зразок архітектури романтизму.

Палац побудований 1787 року за проектом архітектора Ліндсея. Спо­руду вирізняє поєднання архітектурних традицій — раннього класициз­му, неоготики, стилів візантійської цивільної і культової архітектури. Двоповерховий, прямокутний у плані палац прикрашений по кутах ко­кошниками, увінчаними вежами з декоративними зубцями-мерлонами.

Палац у Корсуні-Шевченківському.Замовником і першим хазяїном палацу був корсунський староста князь Станіслав Понятовський, племінник польського короля Станісла­ва Августа Понятовського. Він відкрив у місті суконну і шкіряну фабри­ки, винокурні, розводив коней і навіть відкрив школу танців для молоді.

Через декілька років, після поділу Польщі, навколишні території уві­йшли до складу Російської імперії і цар Павло І подарував маєток у Кор­суні державному діячеві Петру Васильовичу Лопухіну. Імператор також всіляко сприяв його кар'єрному просуванню. Сучасники пояснювали таку прихильність просто — красуня дочка Лопухіна Ганна була фа­вориткою імператора. Павло мав до молодої красуні особливі почуття і зробив її об'єктом лицарського поклоніння. Дізнавшись, що ім'я Ган­на в перекладі означає «благодать», цар назвав цим словом військовий фрегат, наказав писати «благодать» на корабельних прапорах і шапках гренадерів.

Син Петра Лопухіна Павло в 1835— 1840 роках перебудував маєток, додавши нові елементи. Він зібрав в палаці багату колекцію старовинних золотих виробів, знайдених в околицях Корсуня-Шевченківського.

З 1919 року місто Корсунь-Шевченківський опинилося під владою більшовиків, а 1934 року на річці Рось неподалік від палацу побудували велику гідроелектростанцію.

Після Великої Вітчизняної війни в колишньому палаці Лопухіних від­крили музей історії Корсунь-Шевченківської битви.

Острів Коцюбинського на річці Рось має не лише багату історію, для містян він є улюбленим місцем літнього відпочинку. Мальовничі скеляс­ті береги, водоспади, річкові пляжі Росі — все це приваблює сюди ман­дрівників і відпочивальників.

***Садибний комплекс, окрім палацу, вклю­чає в'їзну браму з прибудовою, триповерховий флігель, швейцарський будиночок, лазні, стай­ні, каретню і контору. Усі вони побудовані на­прикінці XVIII століття одночасно з палацом. Навколо садибних споруд був влаштований ландшафтний парк. Підчас його створення ви­користали наявні насадження і живописні ді­лянки узбережжя річки Рось. Нині парк визна­ний пам’яткою садово-паркового мистецтва.

Палац у Корсуні-Шевченківському.The Palace in Korsun-Shevchenkivskiy

The palace of Poniatovskiy-Lopuhin is situ­ated in the town of Korsun-Shevchenkivskiy, Cherkasy Region, on the Kotsyubinskiy Island, 70 km west of Cherkasy.

A palace of the late 18th century has been preserved in Korsun-Shevchen- kivskiy, on the island in the middle of the Ros River. It is a wonderful example of the Romanticism architecture.

The palace was constructed in 1787 by the project of architect Lindsay. The construction is distinguished by a combination of various architectural tradi­tions: elements of early Classicism, Neo-Gothic style, and elements of By­zantine civil and religious architecture styles. It is a rectangular two-storied building. It is decorated with corbel arches in the corners, and crowned with towers carrying decorative merlons.

The customer and the first owner of the palace was the headman of Korsun, Prince Stanislaw Poniatovskiy. He was a nephew of the Polish king Stanislaw August Poniatovskiy. The man established cloth and leather factories and dis­tilleries in the city, bred horses and even opened a dance school for youth.

In a few years, after the partition of Poland, the surrounding area was given to the Russian Empire. The Russian tsar Pavlo I presented the estate to the pub­lic official Petro Lopuhin. The emperor did not only give Korsun to Lopuhin, but also strongly promoted his career. The contemporaries explain this com­mitment by the beauty of  Lopuhin's daughter Anna who was an emperor's favorite. Pavlo had special feelings for the young lady and made her an object of knightly worship. After learning that Anna's name means "God's grace", the tsar gave the same name to a military frigate. He also ordered to write "God's grace" on flags of ships and on the hats of grenadiers.

Pavlo Lopuhin, who was the son of Petro Lopuhin, rebuilt the estate and added new elements in 1835-1840. He gathered a rich collection of ancient jewelry found in the outskirts of Korsun-Shevchenkivskiy.

Since 1919, Korsun-Shevchenkivskiy came under the Bolshevik rule. In 1934, a large hydroelectric power station was constructed near the palace on Ros River.

After the Great Patriotic War of 1941-1945, the museum of Korsun- Shevchenkivskiy battle opened in the former Lopuhin palace.

Kotsyubinskiy Island on the Ros does not only have a rich history, but is also a favorite place for summer holidays. The picturesgue rocky banks, waterfalls, and river beaches of the Ros attract many travelers and tourists.

***Besides the palace, the estate complex in­cludes the entrance gate with an annex, a three- storied wing, a Swiss house, baths, stables, a coach-house and the office. All of them were constructed in the late 18ht 'century as one com­plex with the palace. There is a landscape park around the buildings. The existing plantings and the picturesque areas on the shore of the Ros River were used in creating it. Today the park is recog­nized as a monument of landscape architecture.