Кам’яний літопис Поділля – Бережанський замок

БережаниСкачать карту «Бережани - обличчя міста»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Бережанський замок розташований у місті Бережани Тернопільської області, за 55 км на захід від Тернополя.

Бережанський замокБережанський замок — головна резиденція Сенявських, знатного польського роду, серед представників якого були і коронні гетьмани, і воєводи, і придворні інтригани. Коли чоловіча лінія роду Сенявських урвалася (1726 рік), їхні володіння успадкувала інша знатна родина — Чарторийські, після них Бережани відійшли Любомирським, а потім Потоцьким. До XX століття замок перебував у хорошому стані, але дуже постраждав під час Першої світової війни. Нині у Бережанському замку триває масштабна реставрація, тут планують влаштувати готель і ресторан.

До будівництва замку підійшли ґрунтовно. Болотисте місце робило його неприступним для ворогів, але утруднювало будівництво, тому під кожну стіну закладали спеціальний укріплений фундамент з дубовим настилом і глиняно-вапняним прошарком. Будівництво замку тривало 20 років і завершилося 1554 року.

Прототипом Бережанського замку послужив королівський замок Вавель у Кракові. Замок п'ятикутний у плані, а головним його укріпленням стали масивні бастеї. Внутрішній двір забудований по периметру житло­вими і службовими корпусами, багато декорованими в стилі ренесансу. Як і у Вавелі, фасад палацу в два яруси обрамляли галереї з аркадами. Зали палацу прикрашали живопис і ліпнина.

Сенявські приймали в замку чимало важливих персон. У Адама Ми­коли Сенявського, великого коронного гетьмана і претендента на поль­ський престол, у Бережанському замку гостювали Петро І, Іван Мазепа, Ференц II Ракоці.

Перлина Бережанського замку — Троїцький костел, який вважається однією з кращих в Україні пам'яток доби Ренесансу. У костелі зберегли­ся барельєфи і багата ліпнина. У каплицях костелу облаштована фаміль­на усипальня Сенявських, їхні саркофаги роботи відомих скульпторів Генріха Горота і Яна Пфістера були витворами портретного мистецтва. До наших днів уцілів надгробок Ганни Сенявської, перевезений в екс­позицію Олеського замку.

Бережанський замок, один з небагатьох в Україні, жодного разу не був захоплений! Навіть коли козацьким і турецьким військам вдавалося за­хопити місто, замок служив надійним прихистком для своїх мешканців.

*** Бережани розкинулися на берегах річки Золота Липа. 1530 року коронний хорунжий (згодом гетьман) Микола Сенявський засну­вав на місці невеликого селища місто з маг­дебурзьким правом, а 1534 року на річковому острові заклав замок, що став головною рези­денцією його роду.

Berezhany Castle

The castle is situated in the town of Berezhany of Ternopil Region, 55 km west of Temopil.

Berezhany Castle is the main residence of the Seniavskiy family, who were a noble Polish family, that gave the world hetmans of crown, voivodes, and court intriguers. When the male line of Seniavskiy ended (1726), their posses­sions were inherited by other noble families — at first by the Chartoryiskiy; after them Berezhany was given to the Liubomirskiy, and then to the Potots- kiy family. Up to the 20th century, the castle was in a good condition, but it suf­fered much during World War II. Now Berezhany Castle is undergoing a ma­jor restoration. A hotel and a restaurant are planned to be arranged there.

Berezhany lays on the banks of the Zolota Lypa River. In 1530, a the ensign of crown (later hetman) Mykola Seniavskiy founded a town with the Magde­burg law on the site of a small village, and in 1534 he founded a castle on the river island, with this fortress becoming the principal residence of his family.

The prototype of Berezhany Castle was the main royal castle of Wawel. The castle had a pentagonal shape, and their main fortifications were massive bul­warks. The courtyard was built up around the perimeter with residential and household buildings, decorated richly in the Renaissance style. Like in Waw­el, the facade of the palace had two tiers framed with the gallery and arcades. The palace halls were decorated with painting and fretworks.

*** Berezhany Castle is one of the few castles in Ukraine that have never been captured. Even when Cossack and Turkish troops managed to capture the city, the castle continued to be a reliable shelter for its residents.

The gem of Berezhany Castle is the Troyitska (Trinity) Church, which is considered to be one of the best renaissance monuments in Ukraine. It has preserved the bas-reliefs and rich moldings. In the chapels of the church there is the family tomb of the Seniavskiys. Their sarcophagi, made by famous sculp­tors Henry Horot and Jan Pfister, are considered to be masterpieces of portrait art. To this day the tombstone of Hanna Senyavska has survived to our days and is now on display at Olesko Castle.

Скалатський замок розташований у місті Скалат Підволочиського району Тернопільської області, за 30 км на південний схід від Тернополя.

Скалатський замок — один з найвидовищніших замків Тернопільщи­ни. Його побудував 1630 року польський шляхтич Кшиштоф Вихровський. Як і багато укріплень того часу, замок зведений на березі річки і в оточенні боліт, що захищали підступи до нього. Проте, на відміну від ін­ших, у плані Скалатський замок має майже правильну чотирикутну фор­му, наближену до квадрата. По кутах замку грізно височіють вежі під стрункими шатровими дахами. Щоправда, чотирикутна форма замку — наслідок пізнішої реконструкції. Спочатку ж замок був п'ятикутним: за­мість однієї з нинішніх стін були дві куртини, що виступали під кутом у бік оборонного рову.

Вежі Скалатського замку збереглися найкраще, і вони ж є найвидовищнішими. П'ятигранні в плані вежі виступають за периметр стін, що давало більше можливостей для обстрілу супротивника. У східній вежі, на думку археологів, розташовувався колодязь; у західній — склад боєприпасів.

На замковому дворі, під захистом потужних стін, стояли палац і флі­гель, що не збереглися до нашого часу.

Skalat Castle

The castle is situated in the town of Skalat, Pidvolochysk District, in Ternopil Region, 30 km southeast of Ternopil.

Skalat Castle is one of the most spectacular castles in Ternopil Region. Polish nobleman Kshyshtof Vyhrovskiy, who became famous for his valor and bravery in numerous battles, constructed it in 1630. Like many fortifica­tions of that time, the castle was built on the riverbank and was surrounded by swamps, which protected its approaches. However, unlike the other cas­tles, Skalat Castle is of almost correct rectangular shape, almost as a square. In the corners of the castle there rise towers under slim hipped roofs. How­ever, the quadrangular shape of the castle is a result of a later reconstruction. At first, the castle was pentagonal: instead of present-day walls, there were two curtains that formed a corner facing the moat.

The towers of Skalat Castle have been best preserved, and they are the most spectacular thing. Five-canted towers protrude over the walled perim­eter, which gave more opportunities to shoot at the enemy. Archaeologists believe that in the eastern tower, there was a well, and in the western tower, there was an ammunition depot.

In the castle courtyard protected by strong walls there stood a palace and a wing, which have not survived to our time.