Крым – карта для отдыха и путешествий

Крым - карта для отдыха и путешествий

«Крым - карта для отдыха и путешествий»

Скачать лист № 1

Скачать лист № 2

Скачать «Карты Крыма» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Палац «Дюльбер» у Місхорі

Розташування. Палац «Дюльбер» розташований у курортній місцевості Місхор (за 16 км на південний захід від Ялти), на Південному березі Криму, на території курортної зони Велика Ялта (поряд із селищем Кореїз).

 «Дюльбер» — прекрасний білокам’яний палац, побудований 1897 року на Південному березі Криму. Він зведений у мавританському стилі і прикрашений різного розміру сріблястими куполами. Палац нагадує архітектурні пам'ятки арабського Сходу — Єгипту і Сирії. Назва споруди — «Дюльбер» — у перекладі з татарської означає «прекрасний».

Палац «Дюльбер» у МісхоріТакий дивний подарунок зробив собі великий князь Петро Миколайович Романов, дядько імператора Миколи II. Автором проекту палацу був ялтинський архітектор М. П. Краснов (згодом він створив багато палаців Романових і навіть став головним архітектором царського двору). На початку XX століття писали, що стиль декоративних елементів палацу можна назвати «арабським» або «сарацинським», проте житлові приміщення повністю відповідали всім вимогам європейського комфорту.

Нині інтер'єри палацу недоступні для огляду, оскільки тут розмістився санаторій, що належить Управлінню справами Верховної Ради України.

Будівля палацу асиметрична в плані, має складне об'ємно-просторове рішення. Складається з кількох дво-, три- і чотириповерхових корпусів. Вінчають споруду чотири декоративні куполи сріблястого кольору. Фасади оформлені з використанням елементів іранської архітектури: на сніжно-білих стінах виділяються різьблені кам'яні вставки зі смугами синього кольору. Головний портал обличкований керамічною плиткою.

Палац оточує невеликий (близько 6 гектарів) парк, де сусідами місцевих, кримських рослин є екзотичні дерева і кущі (пальми, юки, олеандри, кедри). Парк має ландшафтний стиль з елементами італійських садів регулярного планування. Тут збереглося декілька старовинних скульптур і фонтанів. Круглий басейн перед центральним входом встановили вже в радянські роки. Погуляти парком можна тільки у складі організованої екскурсійної групи.

В історії палацу є драматичні моменти, пов'язані з кривавою епохою Громадянської війни. Тоді, в 1917 — 1918 роках, «Дюльберу» довелося стати оборонною спорудою. Саме сюди більшовики привезли Романових, що залишилися в Криму, включаючи імператрицю-вдову Марію Федорівну, мати Миколи II. їх майже півроку тримали під домашнім арештом солдати Севастопольської ради депутатів, що чекали вказівок зі столиці. Вони захищали палац від представників Ялтинської ради, які наполягали на негайному розстрілі всіх Романових. З приходом на півострів німецьких військ численні родичі імператора отримали свободу. Але 1919 року, рятуючись від нового вторгнення більшовиків, вони залишили батьківщину і більше ніколи до Росії не поверталися.

Над парадним входом у палац «Дюльбер» арабською в'яззю написаний рядок із Корану: «Нехай благословить Аллах того, хто входить».

Після Жовтневої революції в палаці розташувався пансіонат для по- літробітників і колишніх політкаторжан «Червоний прапор». Підчас Великої Вітчизняної війни будівля серйозно постраждала, але потім її відбудували, щоб відкрити в ній санаторій.

 Diulber Palace In Mlskhor

Location. Diulber Palace is situated in the resort area of Miskhor, 16 km southwest of Yalta, in the South Coast of the Crimea, in the territory of Velyka Yalta resort zone near the village of Koreyiz.

Diulber is a wonderful white stone palace built in 1897 in the South Coast of the Crimea. It is designed in the Mauritanian style and decorated with silver-colored cupolas of various sizes. The palace is reminiscent of architectural monuments of the Arabic East — Egypt and Syria. The name of the place, Diulber, means "beautiful" in Tatar language.

Such a surprising gift made for himself the Grand Duke Petro Mykolayovych Romanov, the uncle of Emperor Mykola II. The designer of the palace was Yalta architect N. P. Krasnov (later he founded many palaces of the Romanovs and even became the chief architect of the royal court). In the early ХХ  century, they wrote that the style of decorative elements of the palace could be called "Arabic" or "Saracen" but its residential premises met all re-quirements for the European idea of comfortable living.

Now the palace interiors are not available for excursions because it houses the resort facility, owned by the Office of the Verkhovna Rada of Ukraine.

In the history of the palace, there were dramatic moments associated with the bloody Civil War era. In 1917—1918, Diulber had become a defensive structure. It was here where Bolsheviks brought the Romanovs who had stayed in the Crimea, including the widow Empress Maria Fedorovna, the mother of Mykola II. For almost six months, soldiers of the Sevastopol Council of People's Deputies held them under home arrest, waiting for further instructions from the capital. They protected the palace from the representatives of the Yalta council who insisted on immediate execution of the Romanovs. With the arrival of German troops to the peninsula, the numerous relatives of the emperor were freed. Yet in 1919, they fled from the new Bolshevik invasion, leaving their homeland forever.

After the October Revolution, the palace housed Red Flag, a recreation facility for former political exiles. During the Great Patriotic War, the building was seriously damaged but then rebuilt into a health resort facility.