Навігаційна річкова карта ділянки річки Прип’ять – гідрометеорологічні відомості

Навігаційна річкова карта «Ділянка річки Прип'ять»Навігаційна річкова карта «Ділянка річки Прип'ять»

Скачать «Карты и атласы водных объектов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Гідрометеорологічні відомості. Коливання рівня води. Для водного режиму р. Прип'ять характерна довготривалість весняного повноводдя. Зазвичай воно починається у березні і рівень води піднімається впродовж майже місяця. Висота підняття весняних вод на ділянці нижньої течії річки не перевищує 6 м. У середні за водністю роки цей показник опускається до 4,0 м. Таке невелике підняття рівня річки пояснюється значною шириною заплави. З цієї ж причини і зниження рівня води відбувається також дуже повільно, а заплава є досить болотистою.

Усе це у питанні глибин створює сприятливі умови для плавання у весняний період, коли порівняно великі глибини тримаються тривалий час. Рівень води спадає поступово, період його зниження довготривалий і тягнеться аж до кінця літа, навіть, початку осені. Літня межень нестійка; щороку восени рівень води піднімається в результаті обліжних дощів.

Річна амплітуда коливань рівнів води на р. Прип'ять змінюється від 2-2,5 м на верхній половині до 3,5-3,8 м на вільній нижній частині річки. Найбільші рівні весняного повноводдя встановлюються у першій декаді квітня майже рівномірно по всій довжині річки, що використовується для судноплавства, лише у верхів'ї це відбувається в кінці березня.

Хвилювання. На ділянці річки Прип'ять розвиток хвилювання незначний через малу ширину акваторії.

Льодовий режим. Поява льоду на р. Прип'ять припадає приблизно на один і той же період по всій її довжині - у середньому це відбувається в останні три дні листопада. Осінній льодохід триває повсюдно впродовж півтора-двох тижнів. Очищення річки від криги відбувається також рівномірно і припадає у середньому на останні числа березня; льодохід триває 4-6 днів.

Особливості судноплавства. Зміна похилів і швидкостей течії, конфігурація річкового русла і характер складових його ґрунту призводять до нерівномірності відкладання наносів по довжині річки та у межах русла по його ширині. Як наслідок - відбувається обміління русла річки шляхом утворення перекатів, більшість з яких через малі глибини і неправильні обриси русла створює важкі умови для судноплавства.

Режим річки у цілому та окремих її ділянок, особливо перекатів, є надзвичайно складним; при сучасній вивченості річкового потоку не завжди можна передбачити стан русла річки на майбутню навігацію.

Ширина судноплавного русла річки Прип'ять у меженний період дуже непостійна, головною причиною цього є дроблення її на рукави і протоки.

Значні переформування русла річки Прип'ять відбуваються щороку, незважаючи на покращення умов судноплавства, яке полягає у спрямленні суднового ходу і ліквідації крутих вигинів, а також проведенні днопоглиблювальних робіт.

Глибини на плесових ділянках Прип'яті зростають у міру наближення річки до гирла. У верхній течії вони не перевищують 1,5-2,0 м; в ямах глибина русла сягає 10-12 м.

Велика кількість перекатів створює значні труднощі для судноплавства, оскільки глибина над ними, майже по всій довжині судноплавної ділянки річки, може зменшуватися у період межені до 50-60 см.

Гарантована глибина суднового ходу на ділянці від гирла р. Прип'ять до пристані Чорнобиль становить 2,65 м; від пристані Чорнобиль до Усівського плеса - 1,6 м.

Фарватер. Від гирла р. Прип'ять до Усівського плеса судновий хід прокладено по основному руслу річки і лише місцями він відхиляється, пролягаючи спрямленими ділянками. Рекомендації щодо плавання надано у кінці розділу.

  • Уздовж річки Прип'ять до кордону з Білоруссю населені пункти відселені (нежитлові).
  • Причал обладнано в районі урочища Гострий Ріг на 5,7 км суднового ходу.
  • Пристань Видумка (зруйнована) розташована на правому березі Прип'яті на 11,5 км суднового ходу.
  • ристань Плютовище (зруйнована) розташована на правому березі Прип'яті на 17,7 км суднового ходу.
  • Річка Уж - права притока Прип'яті, впадає на 28 км суднового ходу.

Міста Чорнобиль та Прип'ять >>>>>