Палац у Великому Любені. Palace in Velikiy Liubin

Палац у Великому ЛюбеніСкачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №89 - Городок и №107 - Дрогобыч»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Великий Любінь

Палац барона Бруницького розташований у селищі Великий Любінь Городоцького району Львівської області, за 28 км на пів­денний захід від Львова.

Великий Любінь — бальнеологічний курорт, що приваблює охочих оздоровитися цілющими мінеральними водами. Цілющі джерела Вели­кого Любеня були широко відомі з XVI століття, а розквіт їхньої попу­лярності припав на XIX століття, коли курортне селище придбав талано­витий підприємець барон Костянтин Бруницький. Барон зробив статок на видобутку нафти біля львівського містечка Борислав. Його підприєм­ницької жилки вистачило і на те, щоб зробити Великий Любінь популяр­ним курортом. Для себе ж Бруницький збудував розкішний палац, по­милуватися яким можна і в наші дні.

Свіжовідреставрований палац у французькому стилі має вигляд ново­будови. А тим часом його історія налічує декілька століть. Просто за свою історію він пережив чимало кардинальних перебудов: багаті власники прагнули відати данину моді й зробити своє житло презентабельним. Вважається, що сучасну будівлю палацу звели на початку XVIII століття на руїнах давнього замку, проте протягом XIX століття його неодноразо­во перебудовували. Остання реконструкція, що подарувала замку його сучасний вигляд, відбулася в 1909—1910 роках.

Парадний фасад палацу прикрашає герб баронів Бруницьких, які воло­діли Великим Любенем аж до Другої світової війни. При них палац обрам­ляв регулярний парк у французькому стилі, з фонтанами і квітниками.

У 2006—2007 роках палац відреставрували за фінансової допомоги швейцарського громадського діяча Роберта Готса. У палаці розташовуєть­ся один з корпусів Великолюбінської спеціалізованої школи-інтернату.

Палац у Великому Любені

Palace in Velikiy Liubin

The palace of Baron Brunytskiy is located in the village of Velikiy Liubin of Horodotskiy District, Lviv Region, 28 km southwest of Lviv.

Velikiy Liubin is a balneological resort that attracts people wishing to im­prove their health with curative mineral waters. The healing springs of Velikiy Liubin have been widely known since the 16th century, and their popularity was at its height in the 19th century, when the resort village has been pur­chased by a talented entrepreneur, Baron Kostiantyn Brunytskiy. The Baron made his wealth by oil extraction near the town of Boryslav. His business skill was enough to turn Velikiy Liubin into a popular resort. For himself, Brunyts­kiy constructed a magnificent palace, which you can enjoy even today.

The lately reconstructed palace in the French style looks almost like a new­ly built place. Meanwhile, it can boast a history of several centuries. During its history, it has experienced many cardinal reconstructions: rich owners wanted to keep up with latest fashion and keep their residence in a respectable shape. It is believed that the modem building of the palace constructed in the early 18th century stands on the ruins of an ancient castle, but during the 19th cen­tury, it was rebuilt several times. The last reconstruction, that gave the castle its present appearance, took place in 1909— 1910.

The front facade of the palace is decorated with the emblem of Barons Bru­nytskiy who owned Velikiy Liubin until World War II. At that period, the pal­ace was surrounded by a regular park in the French style with fountains and flower gardens.

In 2006 — 2007, the palace was restored with financial assistance from Rob­ert Gots, the Swiss public official. One of departments of Velikiy Liubin spe­cialized boarding school is located in the palace premises.

Палац Фредро в селі Вишня

Палац родини Фредро розташований у селі Вишня Городоцького району Львівської об­ласті, за 52 км на південний захід від Львова.

Палац Фредро в селі ВишняЕфектний і затишний палац у селі Вишня примітний тим, що його істо­рія пов'язана з життям видатного польського поета і комедіографа Олек­сандра Фредро (1793—1876), діда знаменитого українського митрополита Андрея Шептицького.

***На території СНД творчість О. Фредро є маловідомою, хоча вона входить до золотого фонду поль­ської літератури. Почавши творчий шлях в епоху романтизму, О. Фредро поклав початок напряму ре­алізму в польській літературі. Найбільш сприятливим грунтом для цього була комедія: Фредро виніс на польську сцену розмовну мову, а в сюжети додав соціально-побутовий зміст. Дуже популярні в Поль­щі афоризми комедіографа, а його байки ось уже два століття входять у програму дитячого читання.

Маєток у Вишні належав батькам Олександра — Яцеку і Маріані Фредро. У сімейної пари було дев'ятеро дітей, але тільки Олександр дожив до до­рослого віку. 1806 року в палаці у Вишні сталася пожежа й у вогні загинула мати поета. Після смерті батька 1828 року Олександр успадкував маєток і до 1835 року перебудував палац у стилі французького неоренесансу.

Палац оточує мальовничий парк з тінистими каштановою і липовою алеями. У глибині парку причаїлося невелике озеро.

До наших днів збереглися деталі палацового інтер'єру: їдальня, вітальня-салон, бібліотека. У комплекс маєтку входять також господар­ський корпус і флігель для гостей з оригінальною вежею.

Fredro Palace In Vyshnia Village

The Fredro family palace is located in the vil­lage of Vyshnia of Horodotskiy District, Lviv Region, 52 km southwest of Lviv.

An impressive and comfortable palace in the village of Vyshnia is remark­able by the fact that its history is connected with the life of the famous Pol­ish poet and comedywright Oleksandr Fredro (1793— 1876), the grandfather of the famous Ukrainian metropolitan Andrei Sheptytskiy.

***In the CIS, creative heritage of O. Fredro is little known, although it belongs to the best works of Pol­ish literature. Fredro started his writer's career in the era of romanticism and initiated the trend of realism in the Polish literature. The most fertile ground for this was a comedy: Fredro brought everyday language onto the Polish stage, and added social elements into the plot. His aphorisms enjoy great popularity in Po­land, and his stories have been included into children's reading curricula for already two centuries.

The estate in Vyshnia belonged to Oleksandr's parents — Yatsek and Mari­ana Fredro. The married couple had nine children but only Oleksandr was lucky to live to adulthood. In 1806, the palace in Vyshnia caught fire and the poet's mother died in the flames. After his father's death in 1828, Oleksandr had inherited the estate and rebuilt the palace in the style of French Neo- Renaissance by 1835. The construction date and the owner's name with the family emblem are engraved on the facade of the building. The palace is sur­rounded by a picturesque park with shady chestnut and linden alleys. In the deep of the park, there is a small lake.

Details of the palace interior have survived to nowadays: these include a dining room, a reception room, and a library.